Zespół Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. prof. Marii Orwid
ikona

Nasz zespół

Członkowie fundacji oraz zespół szkolący. Osoby wymienione w kolekności alfabetycznej.
mgr Maria Augustyn

psycholożka, psycho terapeutka, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

W pracy terapeutycznej zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską oraz rodzinną.

Od 2011 roku prowadzi własny gabinet.

Dowiedz się więcej
mgr Cezary Barański

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i systemowy

Prowadzi wykłady i szkolenia dla specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną, pedagogiczną, medyczną.

Dowiedz się więcej
mgr Michał Czerski

psycholog, posiada Certyfikat Terapeuty i Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP

Pracuje jako psychoterapeuta w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Białym Dunajcu. Aktualnie realizuje również zadanie w ramach projektu PWD Kościelisko – jako psychoterapeuta, psycholog.

Dydaktyk, trener szkolący profesjonalistów w obszarze psychologii rozwojowej, pracy psychoterapeutycznej, kompetencji interpersonalnych, procesów grupowych.

Członek Zarządu Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”.

Dowiedz się więcej
mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

pedagog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP

W ramach gabinetu prywatnego prowadzi terapię indywidualną, par oraz rodzinną. Prowadzi zajęcia na kursach psychoterapii.

Jest Przewodniczącą Rady Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid oraz wchodzi w skład Rady Programowej Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”.

Dowiedz się więcej
dr hab., prof. UJ Grzegorz Iniewicz

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Poradni Seksuologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGBT. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Orientacja seksualna, źródła i konteksty” oraz „Dysforia i niezgodność płciowa”. Autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych”.

Dowiedz się więcej
mgr Ryszard Izdebski

pedagog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Przewodniczący Rady Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „DOM TERAPII”.

Dowiedz się więcej
mgr Milena Kansy

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Doświadczenie zdobywała pracując w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin KIP w Tarnowie prowadząc terapię rodzin, nastolatków i młodych dorosłych. Obecnie pracuje w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki UJ CM prowadząc terapię par oraz w prywatnym gabinecie prowadząc psychoterapię osób dorosłych i nastolatków. Zajmuje się również działalnością naukowo-dydaktyczną.

Dowiedz się więcej
mgr Jacek Kopeć

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości oraz superwizję.
W ramach całościowych kursów psychoterapii SNP PTP zajmuje się prowadzeniem grup self – experience i superwizji grupowej.

Dowiedz się więcej
mgr Beata Kozak

psycholog (UJ), specjalista w zakresie psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Pracuje w podejściu psychodynamicznym z pacjentami indywidualnymi i grupami. Współpracuje z Katedrą Psychoterapii CMUJ, prowadząc zajęcia warsztatowe w ramach kursu psychoterapii; pracuje w NZOZ Pro Psyche w Krakowie oraz w gabinecie prywatnym.

Dowiedz się więcej
mgr Małgorzata Ławniczek

specjalista psycholog kliniczny oraz specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista i terapeuta środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Od 2006 roku pracuje w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Zespole Hospitalizacji Domowej, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz psychoterapię rodzinną. Jako wykładowca współpracuje z Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W ramach praktyki prywatnej przyjmuje również osoby dorosłe.

Dowiedz się więcej
dr n. med. Grzegorz Mączka

specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Obecnie zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, superwizją oraz dydaktyką dla psychoterapeutów.

Dowiedz się więcej
mgr Konrad Markiewicz

pedagog, psychoterapeuta, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii UJ

Obecnie pracuje w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” i gabinecie prywatnym, pełni funkcję członka zarządu Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”.

Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, terapii rodzinnej i terapii par, prowadzi szkolenia z zakresu terapii rodzin, psychoterapii i psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Dowiedz się więcej
dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski

specjalista psychiatra, seksuolog. Superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Prowadzi wykłady i warsztaty m.in. z zakresu psychoanalizy, dialogu terapeutycznego, terapii grupowej, leczenia zaburzeń seksualnych. Jest kierownikiem Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie. Pracuje z parami w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. W praktyce prywatnej zajmuje się psychoterapią analityczną, psychodynamiczną oraz terapią zaburzeń seksualnych.

Dowiedz się więcej
mgr Justyna Nęcka

psycholożka kliniczna z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i psychoterapeutycznym, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, szkoleniowa analityczka grupowa i superwizorka

Brak informacji

Dowiedz się więcej
mgr Katarzyna Ślęzak

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany terapeuta i specjalista terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

Dydaktyk, współautorka wystąpień konferencyjnych i publikacji naukowych.

Dowiedz się więcej
dr. n. med. Mariusz Ślosarczyk

lekarz, specjalista psychiatrii dorosłych i specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży oraz certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PT Psychiatrycznego i PT Psychoterapii Psychodynamicznej

Brak informacji

Dowiedz się więcej
dr n. med. Dorota Solecka

specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany terapeuta i specjalista Terapii Środowiskowej PTP

Autor i wykonawca zajęć dydaktycznych z psychoterapii i psychologii klinicznej min. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dowiedz się więcej
mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

psycholog, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Jako superwizor posiada doświadczenia w superwizji indywidualnej i grupowej (m.in. Dzienny Oddział Psychiatryczny, Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) oraz w superwizji superwizji. Prowadzi szkolenia na całościowym kursie dla psychoterapeutów (proces grupowy, praca z genogramem rodziny pochodzenia, superwizja grupowa).

Dowiedz się więcej
mgr Kinga Swół

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, seksuolog i socjoterapeutka

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Terapii Synteza, Małopolskim Centrum Psychoterapii, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gabinecie prywatnym, a także Stowarzyszeniu Siemacha.

Dowiedz się więcej
mgr Daria Syrecka

psycholog kliniczny, certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat terapeuty środowiskowego

Od dwóch lat pracuje w Poradni Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości Pro Psyche, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową pacjentów dorosłych.

Dowiedz się więcej
mgr Wanda Szaszkiewicz

emerytowana psycholog kliniczna z długoletnim stażem pracy jako psychoterapeutka i terapeutka rodzinna

Terapeutka rodzinna między innymi w w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię rodzin i par. Podejmuje zajęcia dla studentów wyższych uczelni oraz szkolenia z dziedziny psychologii w szczególności psychoterapii. Jest współautorką programu pracy z rodziną z przemocą i publikacji na ten temat. Pracuje jako superwizor psychoterapii osób indywidualnych i zespołów. Jest kierowniczką kursu całościowego w Szkole Psychoterapii Mabor w Warszawie. Należy do zespołu redakcyjnego pisma Psychoterapia.

Dowiedz się więcej
mgr Angelika Szczudrawa

psychoterapeutka i psycholog kliniczny

Od 2012 roku pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, wcześniej w Dziennym Oddziale Młodzieżowym, aktualnie od kilku lat w Stacjonarnym Oddziale Młodzieżowym.

Prowadzi indywidualne procesy terapeutyczne młodzieży i dorosłych w ramach prywatnej praktyki.

Jest kierownikiem specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży oraz opiekunem osób stażujących w oddziale w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej.

Dowiedz się więcej
dr n. med. Krzysztof Szwajca

specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej

Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, kierował Zespołem Leczenia Domowego OKPDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”.

Superwizuje liczne ośrodki psychoterapeutyczne, w sumie prowadzi dwadzieścia kilka grup superwizyjnych oraz superwizje indywidualne. Wiele lat kierował Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, wcześniej współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.

Dowiedz się więcej
mgr Andrzej Uberna

psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Miejsce pracy: NZOZ Pro-Psyche.

Dowiedz się więcej
mgr Roma Ulasińska

specjalistka psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizorka, posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy

Aktualnie prowadzi psychoterapię w Ośrodku Zdrowia Psychicznego „Pro Psyche” w Krakowie oraz gabinecie prywatnym. Jest superwizorem w kilku ośrodkach prowadzących psychoterapię i terapię rodzin.

Jest członkiem Zarządu Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid, autorką i współautorką rozdziałów książkowych i artykułów na temat zaburzeń odżywiania, adopcji i problematyki więzi.

Dowiedz się więcej
mgr Kaja Wieczorek-Socha

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka behawioralno-poznawcza, specjalistka psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, terapeutka psychoterapii dialektyczno-behawioralnej

Prowadzi terapię dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, przede wszystkim z dysregulacją emocji. Współpracuje także z ich rodzinami. W ramach zespołu konsultacyjnego DBT współprowadzi trening umiejętności DBT-A oraz program Family Connections. Prowadzi również zajęcia z zakresu Pomocy Psychologicznej dla studentów Psychologii UJ.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Dowiedz się więcej
mgr Agnieszka Wojtaszek

mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka Gestalt, superwizor psychoterapii PTPG, EAGT

Jej zainteresowanie psychoterapią Gestalt, przerodziło się w pasję nad jej założeniami, bardzo bliskimi jej sercu i myśleniu o człowieku, jego duszy, charakterze, relacjach, terapii, pomaganiu.

Przez wiele lat była pracownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego, Środowiskowego Centrum Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, i Poradni Psychologicznej. W chwili obecnej pracuje w gabinecie prywatnym.

Zajmuje się diagnozą psychologiczną,  psychoterapią, prowadzi superwizje indywidualne i grupowe.

Pracuje również jako nauczyciel zawodu w  Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w  Krakowie.

Prowadzi szkolenia z nurtu humanistyczno – doświadczeniowego w innych podejściach psychoterapeutycznych.

Dowiedz się więcej
mgr Małgorzata Wolska

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy

Redaktor kwartalnika „Psychoterapia” wydawanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP.

Wicedyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid.

Dowiedz się więcej
mgr Jan Zając

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

W pracy zawodowej głównie zajmuje się terapią par, nastolatków oraz młodych dorosłych. Pracował w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, gdzie poza pracą terapeutyczną zajmował się organizacją i prowadzeniem programu stażowego. W gabinecie prywatnym zajmuje się w znacznej części pracą z parami, zarówno w nagłym kryzysie, jak i z przewlekłymi problemami. Ukończył szkolenie MBT i EFT.

Dowiedz się więcej
mgr Teresa Żuchowicz

specjalizacja z psychologii klinicznej, certyfikaty psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

Brak informacji

Dowiedz się więcej