Szkolenia

1. Głównym szkoleniem prowadzonym w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid jest dwuipółletnie szkolenie “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin”. Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, przygotowujący do wielowymiarowej diagnozy i przeprowadzenia konsultacji rodzinnych. Przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, lekarzy, a jego celem jest nabycie przez uczestników i rozwój następujących umiejętności:

– umiejętność diagnozy relacji rodzinnych;
– umiejętność rozumienia psychopatologii w kategoriach relacji rodzinnych;
– umiejętność prowadzenia konsultacji rodzinnej ze sprecyzowaniem celu terapii;
– umiejętność prowadzenia terapii pod superwizją;
– znajomość technik terapeutycznych i umiejętność adekwatnego ich zastosowania;
– znajomość zagadnień teoretycznych w zakresie systemowego rozumienia rodziny i terapii rodzin.

Szkolenie jest prowadzone przez pięcioro psychoterapeutów pracujących w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ – wszyscy mają długoletnią praktykę w zakresie systemowej terapii rodzin i posiadają certyfikat psychoterapeuty oraz certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownikiem naukowym szkolenia jest prof. dr n. hum. Barbara Józefik; pozostałe osoby prowadzące warsztaty to: mgr Wanda Szaszkiewicz, mgr Roma Ulasińska, mgr Małgorzata Wolska, mgr Ryszard Izdebski.

Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym, obejmuje 25 warsztatów po 12 godzin dydaktycznych, czyli łącznie 300 godz. dydaktycznych (w skali rocznej jest to 10 weekendów). Szkolenie jest prowadzone w Krakowie oraz w innych miastach (jeżeli zgromadzi się grupa licząca ok. 25 osób). Aktualnie prowadzimy szkolenia w Krakowie, Lublinie i Sopocie. Koszt uczestnictwa w szkoleniu w roku akademickim 2018/2019 będzie wynosił 300 zł od osoby za jeden warsztat (za całość szkolenia 7500 zł).
Nabór na szkolenia w Krakowie i Lublinie będzie ogłaszany na stronie internetowej. Jeżeli otrzymamy informację z innych miast, że jest przynajmniej 10 osób chętnych na szkolenie, ogłosimy również nabór na szkolenie w zgłaszanym mieście, w miarę możliwości czasowych osób prowadzących szkolenie.

Osobą odpowiedzialną za stronę organizacyjną szkoleń jest mgr Małgorzata Wolska (kontakt: malgo.wolska@gmail.com; tel. 505-608-204.

2. Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym

• Szkolenie „Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym” jest przeznaczone dla osób pracujących z parami – psychologów, pedagogów, lekarzy – które odbyły, lub są w trakcie szkolenia z zakresu podejścia systemowego w terapii rodzin.
• Cele szkolenia: pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania związku i kryzysu w związku oraz z zakresu metod pracy z parami; pogłębienie praktycznych umiejętności w pracy z parą w kryzysie; pomoc w bieżących problemach uczestników szkolenia w pracy z parami (superwizja).
• Szkolenie jest prowadzone przez pracowników Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie, posiadających wieloletnie doświadczenie w terapii małżeństw i par, prowadzonej w podejściu systemowym. Wszystkie osoby prowadzące posiadają certyfikat psychoterapeuty i certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenie jest przeprowadzone w ramach statutowej działalności Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid. Kierownikiem naukowym szkolenia jest dr hab. n. hum. Barbara Józefik.
• Szkolenie składa się z 12 warsztatów ( 1 warsztat = 10 godz. dydaktycznych; całość – 12 warsztatów: 120 godz. dydaktycznych).

3. Proponujemy również szkolenia monotematyczne na zamówienie grupy osób lub instytucji. Koszt szkolenia: do ustalenia. Szkolenia składają się z 1-3 warsztatów 8-10 godzinnych. Proponowane tematy:

– terapia par; kryzys w związku; negocjacje rozwodowe;
– psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży;
– terapia narracyjna;
– rozumienie i leczenie różnych zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży (np. zaburzeń odżywiania się; depresyjnych; lękowych; zachowania; psychotycznych);
– problem przemocy i nadużycia seksualnego;
– problem adopcji;
– problem utraty i żałoby;
– oraz inne tematy z zakresu systemowego podejścia w terapii rodzin oraz psychopatologii dzieci i młodzieży.

4. Organizujemy również grupy superwizyjne w Krakowie dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów. Grupa powinna składać się z 5-8 osób. Czas trwania jednego spotkania: 3-5 godzin. Koszt: do ustalenia.


Program szkolenia podyplomowego

“Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” – organizowanego w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid

Kierownik naukowy kursu: dr hab. n. hum. Barbara Józefik

I rok szkolenia:

Warsztat I

mgr Wanda Szaszkiewicz

Przedstawienie się uczestników, oczekiwania wobec szkolenia.
Prezentacja i omówienie programu szkolenia.
Kierunki psychoterapii – rys historyczny. Rozumienie człowieka w poszczególnych koncepcjach psychoterapeutycznych – wykład i ćwiczenia.
Zasady kontaktu terapeutycznego – nawiązanie relacji terapeutycznej zależnie od wieku, płci i problematyki pacjenta – seminarium i ćwiczenia.

Warsztat II

mgr Ryszard Izdebski

Zasady kontaktu terapeutycznego c.d.
Fazy rozwoju relacji terapeutycznej, zjawisko oporu i przeniesienia.
Relacja terapeutyczna w pracy z rodziną – seminarium i ćwiczenia.
Rozwój terapii rodzin – rys historyczny, przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład.

Warsztat III

prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Ogólna teoria systemów. Systemowe rozumienie rodziny – wykład i ćwiczenia.
Rodzina jako system naturalny – koncepcja Murraya Bowena – wykład.
Genogram jako narzędzie projekcyjne – ćwiczenia i omówienie.
Konstrukcja i interpretacja genogramu – omówienie.
Cykl życia rodzinnego – ćwiczenia i omówienie.
Koncepcja mitu rodzinnego A. Fereiry.

Warsztat IV

mgr Małgorzata Wolska

Podejście transgeneracyjne – wykład.
Koncepcja ukrytych lojalności Ivana Boszormenyi-Nagy’a – wykład i ćwiczenia.
Koncepcja nieukończonej żałoby Normana Paula – wykład i ćwiczenia
Kazuistyka – analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.

Warsztat V

mgr Ryszard Izdebski

Komunikacja w rodzinie – przedstawiciele podejścia komunikacyjnego, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład i ćwiczenia.
Kazuistyka – analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.
Praca z kamerą.

Warsztat VI

mgr Roma Ulasińska

Podejście strukturalne – przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład i ćwiczenia.
Kazuistyka – analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.
Pierwsze spotkanie z rodziną – rodzina symulowana – ćwiczenia.

Warsztat VII

prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Podejście strategiczne – przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład i ćwiczenia. Szkoła mediolańska – przedstawiciele, rozwój podejścia.
Technika pytań cyrkularnych.
Praca z nagraną sesją terapeutyczną.

Warsztat VIII

mgr Roma Ulasińska

Podejście strategiczne – c.d.
Pierwszy wywiad z rodziną – ćwiczenia.
Pytania cyrkularne – ćwiczenia.
Praca z nagraną sesją terapeutyczną.

Warsztat IX

mgr Wanda Szaszkiewicz

Kryzys adolescencji – wykład.
Koncepcja delegowania i wiązania Helma Stierlina – wykład i ćwiczenia.
Rodzina z adolescentem – kazuistyka i ćwiczenia.

Warsztat X

mgr Małgorzata Wolska

Kryzys małżeński – wykład.
Kazuistyka – prezentacja procesu terapii małżeńskiej.
Kontakt terapeutyczny z małżeństwem w kryzysie – ćwiczenia.
Negocjacje rozwodowe.

II rok szkolenia:

Warsztat XI

mgr Małgorzata Wolska

Terapia małżeńska. Indywidualna praca z adolescentem w podejściu systemowym.

Warsztat XII

prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Terapia rodzin w modelu teamu reflektującego;
Wprowadzenie do terapii narracyjnej

Warsztat XIII

mgr Ryszard Izdebski

Praca z rodziną z problemem przemocy

Warsztat XIV

mgr Roma Ulasińska

Praca z rodziną z dzieckiem adoptowanym

Warsztat XV

mgr Wanda Szaszkiewicz

Praca z rodziną z nadużyciem seksualnym

Warsztat XVI

prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Leczenie zaburzeń jedzenia

Warsztat XVII (prowadzony przez dwie osoby prowadzące w dwóch podgrupach)

Genogramy – praca własna

Warsztat XVIII (prowadzony przez dwie osoby prowadzące w dwóch podgrupach)

Genogramy – praca własna

Warsztat XIX (prowadzony przez dwie osoby prowadzące w dwóch podgrupach)

Genogramy – praca własna

Warsztat XX

Superwizja

III rok szkolenia

Warsztat XXI

Superwizja

Warsztat XXII

Superwizja

Warsztat XXIII

Superwizja

Warsztat XXIV

Superwizja

Warsztat XXV

Podsumowanie pracy własnej z genogramem (w podgrupach); podsumowanie i zakończenie kursu

All rights reserved © 2019. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid