Szkolenia

1. Głównym szkoleniem prowadzonym w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid jest szkolenie “„Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe”. Szkolenie jest  adresowane do psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, lekarzy, osób z innym wykształceniem humanistycznym i medycznym, pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Szkolenie jest prowadzone przez specjalistów w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin, pracujących w podejściu systemowym. Osoby prowadzące szkolenie posiadają certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a większość z nich również certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym, obejmuje 22 warsztaty po 12 godzin dydaktycznych, czyli łącznie 264 godz. dydaktyczne. Szkolenie jest prowadzone w Krakowie oraz w innych miastach (jeżeli zgromadzi się grupa licząca ok. 25 osób). Koszt uczestnictwa w szkoleniu w roku akademickim 2020/2021 będzie wynosił 300 zł od osoby za jeden warsztat (za całość szkolenia 6600 zł).
Nabór na szkolenia  będzie ogłaszany na stronie internetowej w zakładce „zgłoszenie udziału”.

Osobą odpowiedzialną za stronę organizacyjną szkoleń jest mgr Małgorzata Wolska (kontakt: malgo.wolska@gmail.com; tel. 505-608-204).

2. Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym

• Szkolenie „Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym” jest przeznaczone dla osób pracujących z parami – psychologów, pedagogów, lekarzy – które odbyły, lub są w trakcie szkolenia z zakresu podejścia systemowego w terapii rodzin.
• Cele szkolenia: pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania związku i kryzysu w związku oraz z zakresu metod pracy z parami; pogłębienie praktycznych umiejętności w pracy z parą w kryzysie; pomoc w bieżących problemach uczestników szkolenia w pracy z parami (superwizja).
• Szkolenie jest prowadzone przez specjalistów w zakresie terapii rodzin i par, posiadających certyfikat psychoterapeuty i certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
• Szkolenie składa się z 10 warsztatów ( 1 warsztat = 10 godz. dydaktycznych; całość – 10 warsztatów: 100 godz. dydaktycznych).

3. Proponujemy również szkolenia monotematyczne na zamówienie grupy osób lub instytucji. Koszt szkolenia: do ustalenia. Szkolenia składają się z 1-3 warsztatów 8-10 godzinnych. Proponowane tematy:

– terapia par; kryzys w związku; negocjacje rozwodowe;
– psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży;
– terapia narracyjna;
– rozumienie i leczenie różnych zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży (np. zaburzeń odżywiania się; depresyjnych; lękowych; zachowania; psychotycznych);
– problem przemocy i nadużycia seksualnego;
– problem adopcji;
– problem utraty i żałoby;
– oraz inne tematy z zakresu systemowego podejścia w terapii rodzin oraz psychopatologii dzieci i młodzieży.

4. Organizujemy również grupy superwizyjne w Krakowie dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów. Grupa powinna składać się z 5-8 osób. Czas trwania jednego spotkania: 3-5 godzin. Koszt: do ustalenia.

 

All rights reserved © 2019. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid