Stypendia
ikona

Stypendia

Kryteria przyznawania stypendiów (dofinansowań) dla osób szkolących się z zakresu psychoterapii

Począwszy od 01.01.2015 roku aplikant może uzyskać dofinansowanie jednorazowo w wysokości 1000 zł

 • podania o dofinansowanie muszą zostać złożone w terminie od 01.04 – 30.04 danego roku
 • złożenie podania oznacza przesłanie stosownych dokumentów na adres fundacji drogą pocztową
 • decyzja o dofinansowaniu lub jego braku zostanie przekazana aplikantowi drogą pocztową/mailową w terminie do 30 dni od decyzji Zarządu, najpóźniej do dnia 30.06

wnętrze gabinetu psychoterapii w Krakowie

Studentci ostatniego roku studiów mogą otrzymać zniżkę w wysokości 30% wysokości opłaty rocznej

 • zniżka przysługuje osobom będącym uczestnikami wszystkich szkoleń organizowanych przez Fundację
 • zniżka będzie obowiązywać przez okres maksymalnie 1 roku akademickiego.

Szczegóły dotyczące ubiegania się o stypendium i zniżkę znajdą Państwo poniżej

W razie pytań prosimy kontaktować się z Małgorzatą Wolską:

 • malgo.wolska@gmail.com

 • tel. 505-608-204

sekretarzyk w gabinecie psychoterapii

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendiów – uchwała


Na zebraniu Zarządu Fundacji w dniu 6 października 2014 r. podjęto uchwałę określającą szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów (dofinansowań) dla osób szkolących się z zakresu psychoterapii. Zasady będę obowiązywać od 01.01.2015 i przyjmują one następujące brzmienie:

 1. Począwszy od 01.01.2015 roku aplikant może uzyskać dofinansowanie jednorazowo w wysokości 1000 zł.
 2. Podania o dofinansowanie muszą zostać złożone w terminie od 01.04 – 30.04 danego roku. Złożenie podania oznacza przesłanie stosownych dokumentów na adres fundacji drogą pocztową. O zgodności terminu nadesłania podania z wymogami fundacji decyduje data stempla pocztowego.
 3. Podanie o dofinansowanie oznacza komplet dokumentów na które składają się:
  • Wniosek – zawierający podstawowe informacje o aplikancie jak m.in.
   • wykształcenie,
   • doświadczenie zawodowe,
   • informacje o miejscu pracy,
   • szczegółowe informacje dotyczące szkolenia o dofinansowanie którego ubiega się aplikant włączając w to dane wymagane do ewentualnego przelewu środków jak pełna nazwa organizatora szkolenia, rok szkolenia oraz numer konta organizatora szkolenia
   • dane aplikanta: adres zameldowania, pesel, adres mailowy.
  • Pisemna rekomendacja superwizora.
 4. Możliwość dofinansowania dotyczy wyłączenie kursów zatwierdzonych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jako kursy przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty.
 5. Pula pieniędzy przeznaczona na dofinansowanie w danym roku kalendarzowym będzie wynosiła 20% dochodu uzyskanego przez Fundację w roku poprzednim. Zarząd zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli przeznaczonej na dofinansowania w danym roku w zależność od sytuacji finansowej Fundacji.
 6. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje na zebraniu Zarząd Fundacji w oparciu o zgromadzone dokumenty, w terminie do 30.06 danego roku.
 7. Decyzja o dofinansowaniu lub jego braku zostanie przekazana aplikantowi drogą pocztową/mailową w terminie do 30 dni od decyzji Zarządu.
 8. W przypadku uzyskania dofinansowania kwota zostanie przekazana za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazany przez aplikanta numer konta bankowego organizatorów szkolenia.

Ponadto Zarząd w głosowaniu podjął uchwałę przyznającą zniżkę w wysokości 30% wysokości opłaty rocznej dla studentów ostatniego roku studiów, będących uczestnikami wszystkich szkoleń organizowanych przez Fundację. Zniżka będzie obowiązywać przez okres maksymalnie 1 roku akademickiego.