Stypendia
ikona

Stypendia

Kryteria przyznawania stypendiów (dofinansowań) dla osób szkolących się z zakresu psychoterapii

Począwszy od 2024 roku aplikant może uzyskać dofinansowanie jednorazowo w wysokości 1500 zł brutto

 • podania o dofinansowanie muszą zostać złożone w terminie od 01.04 – 30.04 danego roku
 • złożenie podania oznacza przesłanie stosownych dokumentów na adres fundacji drogą pocztową
 • decyzja o dofinansowaniu lub jego braku zostanie przekazana aplikantowi drogą pocztową/mailową w terminie do 30 dni od decyzji Zarządu, najpóźniej do dnia 30.06

wnętrze gabinetu psychoterapii w Krakowie

Studentci ostatniego roku studiów mogą otrzymać zniżkę w wysokości 30% wysokości opłaty rocznej

 • zniżka przysługuje osobom będącym uczestnikami wszystkich szkoleń organizowanych przez Fundację
 • zniżka będzie obowiązywać przez okres maksymalnie 1 roku akademickiego.

Szczegóły dotyczące ubiegania się o stypendium i zniżkę znajdą Państwo poniżej

W razie pytań prosimy kontaktować się z Małgorzatą Wolską:

 • malgo.wolska@gmail.com

 • tel. 505-608-204

sekretarzyk w gabinecie psychoterapii

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendiów – uchwała


Na zebraniu Zarządu Fundacji w dniu 26 lutego 2024 r. podjęto uchwałę określającą szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów (dofinansowań) dla osób szkolących się z zakresu psychoterapii. Jednocześnie anuluje się ustalenia dotyczące stypendiów (dofinansowań) określone w ustawie z dnia 6 października 2014 r. Nowe zasady będę obowiązywać od 01.03.2024 i przyjmują one następujące brzmienie:

 1. Począwszy od 01.03.2024 roku aplikant może uzyskać dofinansowanie jednorazowo w wysokości 1500 zł.
 2. Podania o dofinansowanie muszą zostać złożone w terminie od 01.04 – 30.04 danego roku. Złożenie podania oznacza przesłanie stosownych dokumentów. O zgodności terminu nadesłania podania z wymogami Fundacji decyduje data wysłania dokumentów. Mogą być one wysłane pocztą zwykłą na adres: Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid 30-054 Kraków, ul. Spokojna 8/6 lub elektroniczną na adres: malgo.wolska@gmail.com
 3. Podanie o dofinansowanie oznacza komplet dokumentów na które składają się:
  • Wniosek – zawierający podstawowe informacje o aplikancie jak m.in.
   • wykształcenie,
   • doświadczenie zawodowe,
   • informacje o miejscu pracy,
   • szczegółowe informacje dotyczące szkolenia, o dofinansowanie którego ubiega się aplikant,
   • dane aplikanta: adres zameldowania, pesel, adres mailowy, numer konta bankowego,
   • informacja o dodatkowych aktywnościach w obszarze psychoterapii (m.in. staże, uczestnictwo w innych kursach, konferencjach, itp.)
  • Pisemna rekomendacja superwizora.
 4. Możliwość dofinansowania dotyczy wyłączenie kursów zatwierdzonych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jako kursy przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty.
 5. W każdym kolejnym roku kalendarzowym Fundacja przydzieli stypendia 10 aplikantom. W zależności od sytuacji finansowej Fundacji ilość przydzielonych stypendiów może ulec zmianie. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje na zebraniu Zarząd Fundacji w oparciu o zgromadzone dokumenty, w terminie do 30.06 danego roku.
 6. Decyzja o dofinansowaniu lub jego braku zostanie przekazana aplikantowi drogą pocztową/mailową w terminie do 30 dni od decyzji Zarządu.
 7. W przypadku uzyskania dofinansowania kwota zostanie przekazana na konto bankowe aplikanta. Informujemy, że stypendia są uznawane jako dodatkowe źródło dochodu i podlegają opodatkowaniu (podatek jest samodzielnie rozliczany przez aplikanta).

Ponadto Zarząd w głosowaniu podjął uchwałę przyznającą zniżkę w wysokości 30% wysokości opłaty rocznej dla studentów ostatniego roku studiów, będących uczestnikami wszystkich szkoleń organizowanych przez Fundację. Zniżka będzie obowiązywać przez okres maksymalnie 1 roku akademickiego.