Informacje o Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. prof. Marii Orwid
ikona

Informacje o Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid

Władze fundacji, historia fundacji, działalność i statut

Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii została powołana w 1991 roku jako pierwsza placówka w Polsce, której celem jest promowanie psychoterapii i pomoc w kształceniu się w tej dziedzinie.

Szczególnym obszarem zainteresowania Fundacji jest rozwój terapii rodzin w Polsce.

Przewodniczącą Rady Fundacji była od 1991 r. do 2009 r. prof. dr hab. n. med. Maria Orwid. Po śmierci Pani Profesor postanowiliśmy uczcić Jej pamięć poprzez nadanie Fundacji Jej imienia.

profesor Maria Orwid


Władze fundacji

Skład Rady


Przewodnicząca Rady:

 • mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

Członkowie Rady:

 • prof. dr hab. med. Jacek Bomba
 • prof. dr hab. med. Jan Czesław Czabała
 • mgr Wanda Szaszkiewicz
 • dr n. med. Krzysztof Szwajca
 • mgr Katarzyna Ślęzak

Skład Zarządu


Dyrektor:

 • mgr Ryszard Izdebski

Vice Dyrektor:

 • mgr Małgorzata Wolska

Sekretarz:

 • mgr Sylwia Wyczółkowska

Członkowie:

 • dr hab. med. Renata Modrzejewska
 • dr n. med. Dorota Solecka
 • mgr Daria Syrecka
 • mgr Roma Ulasińska


Poprzednie władze fundacji

Rada w latach 1991-2009


Przewodnicząca:

 • prof. dr hab. n. med. Maria Orwid

Skład Rady:

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba
 • prof. dr hab. n. hum. Czesław Czabała
 • prof. dr hab. n. med. Stefan Leder
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

Dyrektor Zarządu Fundacji:

 • prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
 • a następnie mgr Ryszard Izdebski.

Rada w latach 2009-2019


Przewodnicząca:

 • prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Skład rady:

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz
 • prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba
 • prof. dr hab. n. hum. Czesław Czabała
 • mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

Dyrektor Zarządu Fundacji:

 • mgr Ryszard Izdebski.


Konferencje szkoleniowe


Jednym z celów działania Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii jest dbałość o podnoszenie usług psychoterapeutycznych. W ramach tej działalności od początku istnienia Fundacji organizowane były we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ różnorodne konferencje szkoleniowe z zakresu psychoterapii.

W tych wydarzeniach brali udział zagraniczni goście z renomowanych światowych instytucji zajmujących się psychoterapią, m.in. z:

 • Instytutu Psychoanalizy i Terapii Rodzin Uniwersytetu w Heidelbergu
 • Family Therapy Institute w Londynie
 • Accademia Di Psicoterapia
 • della Famiglia w Rzymie

W szkoleniach brali zawsze udział krajowi psychoterapeuci – głównie lekarze psychiatrzy i psychologowie, jak również osoby o innej profesji (pedagodzy, asystenci socjalni, socjologowie), zainteresowani tą problematyką.

Szkolenia te prowadzone były m.in. przez:

 • prof. Helma Stierlina (Niemcy)
 • Satu Stierlin (Niemcy)
 • dr Alana Cooklina (Wielka Brytania)
 • dr Gill Gorell Barnes (Wielka Brytania)
 • dr Eia Asena (Wielka Brytania)
 • dr Hugh Jenkinsa (Wielka Brytania)
 • prof. Bryana Laska (Wielka Brytania)
 • prof. Mony Elkaima (Belgia)

„Problemy etyczne w psychoterapii” (2019)

Dla upamiętnienia 10. rocznicy śmierci Profesor Marii Orwid – 9 lutego 2019 r. w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowa „Problemy etyczne w psychoterapii”, organizowana przez Fundację we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ.

Referaty wygłosili:

 • prof. Bogdan de Barbaro
 • mgr Maria de Barbaro
 • prof. Irena Namysłowska
 • prof. Barbara Józefik
 • dr hab. Grzegorz Iniewicz
 • dr hab. Maciej Pilecki
 • mgr Małgorzata Wolska.

„Psychoterapia młodzieży – nowe wyzwania” (2022)

Kolejna konferencja organizowana we współpracy z Krakowską Fundacją Psychoterapii i Rozwoju Dom Terapii: „Psychoterapia młodzieży – nowe wyzwania” odbyła się 28-29 maja 2022 r. w Krakowie.


„Tajemnice w psychoterapii” (2024)

6-7 kwietnia 2024 r. odbędzie się Konferencja „Tajemnice w psychoterapii” również organizowana we współpracy z Krakowską Fundacją Psychoterapii i Rozwoju Dom Terapii.


Więcej na temat konferencji szkoleniowych można dowiedzieć się na stronie poświęconej tej tematyce.

Kursy


W ramach działalności Fundacji od 1992 roku do roku 2022 organizowane były również dwuipółletnie kursy podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin”, przeznaczone dla lekarzy, psychologów, pedagogów oraz dla studentów ostatnich lat medycyny i psychologii. Kierownikiem naukowym kursu była prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik, a konsultantem była prof. dr hab. n. med. Maria Orwid. Kurs był atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako szkolenie doskonalące zawodowo.

Szkolenia te były prowadzone w Krakowie i na terenie całego kraju (m.in. w Toruniu, Lublinie, Radomiu, Nowym Sączu, Katowicach, Bielsko-Białej, Tychach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Sopocie).

Organizacją szkoleń zajmowała się mgr Małgorzata Wolska (e-mail: malgo.wolska@gmail.com).


Aktualne kursy

Aktualnie – od 2020 r. prowadzone są następujące szkolenia:

 • atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 4,5-letni kurs psychoterapii przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty „Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji”, kierowany przez mgr Małgorzatę Wolską i mgr Romę Ulasińską
 • atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dwuletni kurs wprowadzający „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe”, kierowany przez mgr Małgorzatę Wolską i mgr Ryszarda Izdebskiego
 • atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego roczny kurs specjalistyczny „Terapia małżeństw i par ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego”, kierowany przez mgr Małgorzatę Wolską
 • kurs „Zaburzenia odżywiania w praktyce klinicznej” kierowany przez dr Dorotę Solecką i mgr Małgorzatę Wolską

Stypendia


Ważnym celem działalności Fundacji określonym w jej statucie jest również udzielanie stypendiów. W ten sposób chcemy pomagać osobom szkolącym się w zakresie psychoterapii, podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności terapeutyczne.

Statut

Statut jest dostępny na tej stronie, lub można go pobrać w postaci pliku pdf korzystając z przycisku poniżej