mgr Angelika Szczudrawa

psychoterapeutka i psycholog kliniczny

Praktyka zawodowa

Od 2012 roku pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, wcześniej w Dziennym Oddziale Młodzieżowym, aktualnie od kilku lat w Stacjonarnym Oddziale Młodzieżowym.

Prowadzi indywidualne procesy terapeutyczne młodzieży i dorosłych w ramach prywatnej praktyki.

Jest kierownikiem specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży oraz opiekunem osób stażujących w oddziale w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej.


Wykształcenie i doświadczenie

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia Wydziału Filozoficznego UJ, następnie całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty oraz specjalizację z psychologii klinicznej, podspecjalizacja: neuropsychologia.

Przez 8 lat pracowała także w poradni psychologicznej w rejonie, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną, poradnictwem, prowadziła psychoterapię dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Współuczestniczyła w realizacji projektów edukacyjnych we współpracy z krakowskimi szkołami.


Informacje dodatkowe / zainteresowania

Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zaburzeń wieku dorastania oraz neuropsychologii.


Kontakt

Poznaj innych wykładowców