Superwizja

Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid oferuje:

– prowadzenie superwizji indywidualnych dla osób w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

– superwizji grupowych dla zespołów terapeutycznych prowadzących psychoterapię indywidualną i grupową dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapię rodzin i par w ośrodkach znajdujących się zarówno w Krakowie, jak i na terenie całej Polski.

Superwizję mogą prowadzić członkowie Zarządu i Rady Fundacji posiadający certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub inni superwizorzy lub superwizorzy-aplikanci, zatrudnieni przez Fundację.

Koszt superwizji do ustalenia z superwizorem przy zawieraniu umowy o superwizję.

Superwizja indywidualna i grupowa w wyjątkowych sytuacjach może być prowadzona w formie on line.

Kontakt w sprawie superwizji: Małgorzata Wolska: malgo.wolska@gmail.com tel. 505-608-204

All rights reserved © 2020. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid