4,5-letni kurs psychoterapii

Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji

styczeń 2024 – luty 2029 / Lublin

Informacje na temat kursu

 • kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty
 • kurs posiada atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego od 18.11.2020 r.
 • kurs składa się z 64 warsztatów, w sumie 1200 godzin dydaktycznych
 • kierownictwo kursu: mgr Małgorzata Wolska, mgr Roma Ulasińska

Organizator

 • Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid z siedzibą w Krakowie przy ul. Studenckiej 4/1 we współpracy z NZOZ OZP „Pro Psyche Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Dunajewskiego 5

Kontakt w sprawie kursu

Informacje o rekrutacji

 • start rekrutacji: 15 marca, 2023
 • koniec rekrutacji: 30 września, 2023
 • ilość miejsc: 25 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Sprawdź wymagania i jak wygląda proces rekrutacyjny przejdź do sekcji

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki, wypełnij formularz aplikacyjny

ikona superwizja

Program

Szczegółowy opis warsztatów z podziałem na poszczególne lata

ikona literatura

Literatura

Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających do szkolenia

ikona szkolenia z psychoterapii

Zespół

Informacje na temat naszych wykładowców

ikona rekrutacja

Rekrutacja

Informacje na temat wymagań, etapów rekrutacji oraz płatności

Informacje o kursie

W sumie 1200 godz. szkolenia:

 1. Wykłady i ćwiczenia (podejście systemowe, psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze i humanistyczne) – 715 godz.
 2. Praca własna (zgrupowanie treningowe, grupa genogramowa, grupa self-experience) – 264 godz.
 3. Grupa Balinta – 50 godz.
 4. Superwizja – 150 godz.
 5. Seminarium (omawianie nowo publikowanych pozycji książkowych i artykułów z zakresu psychoterapii) – 21 godz.Program
 • kurs składa się z 64 warsztatów, w sumie 1200 godzin dydatktycznych
 • poniżej znajduje się program kursu rozpisany na poszczególne warsztaty
 • po rozwinięciu panelu z datą znajduje się dokładny opis warsztatu: wykładowcy, zagadnieniaZgrupowanie treningowe:

 • 2×25 godz. dyd. = 50 godz. dyd.
 • prowadzący: mgr Konrad Markiewicz, mgr Michał Czerski

 • Piątek: 14:00-20:00 (w tym 3 przerwy kawowe po 15 min) – 7 godz. dyd.
 • Sobota: 9:00-14:00 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 min) – 6 godz. dyd.
 • Sobota: 15:00-20:00 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 min) – 6 godz. dyd.
 • Niedziela: 9:00-14:00 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 min) – 6 godz. dyd.

 • Piątek: 14:00-20:00 (w tym 3 przerwy kawowe po 15 min) – 7 godz. dyd.
 • Sobota: 9:00-14:00 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 min) – 6 godz. dyd.
 • Sobota:15:00-20:00 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 min) – 6 godz. dyd.
 • Niedziela: 9:00-14:00 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 min) – 6 godz. dyd.

Zajęcia na I roku

Zajęcia na I roku w sumie 218 godz.

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:30; niedziela: 9:00-14:30

mgr Ryszard Izdebski

 • Rozwój psychoterapii – rys historyczny. Podstawowe terminy z zakresu psychoterapii: relacja terapeutyczna, kontrakt terapeutyczny, przymierze terapeutyczne, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór. Etapy psychoterapii. Czynniki leczące w psychoterapii (wykład – 7 godz.)
 • Zasady nawiązywania relacji terapeutycznej, budowanie kontaktu terapeutycznego – przykłady kliniczne (4 godz.)
 • Nawiązywanie i budowanie relacji terapeutycznej z nastolatkiem i rodziną (ćwiczenia – 6 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:30; niedziela: 9:00-14:30

dr Dorota Solecka

 • Etapy rozwoju człowieka; zmiany w obszarze intrapsychicznym i społecznym; teorie rozwoju (wykład – 2 godz.). Charakterystyka okresu dzieciństwa i dojrzewania (wykład – 2 godz.).
 • Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży (wykład – 3 godz.)
 • Zaburzenia psychiczne dorosłych (wykład – 3 godz.)
 • Nawiązywanie i budowanie relacji terapeutycznej z nastolatkiem i rodziną (ćwiczenia – 7 godz.)

sobota: 12:00-19:00; niedziela 9:00-14:00

mgr Katarzyna Ślęzak

 • Relacja terapeutyczna z nastolatkiem i rodziną; pierwsza konsultacja (ćwiczenia – 14 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

mgr Małgorzata Wolska

 • Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin: rozwój terapii rodzin, podstawowe pojęcia, terminy, szkoły terapeutyczne, przedstawiciele szkół; cykl życia rodzinnego (wykład – 3 godz.).
 • Pierwszy kontakt z rodziną (przykłady kliniczne – 2 godz.).
 • Podejście transgeneracyjne: teoria Bowena (wykład – 2 godz.).
 • Ilustracja kliniczna (omówienie przypadku – 3 godz.).
 • Technika pracy z genogramem (wykład – 1 godz., ćwiczenia – 2 godz.).
 • Budowanie hipotez dotyczących związku pomiędzy istniejącym zaburzeniem, a historią życia rodziny (ćwiczenia – 3 godz.).

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

mgr Małgorzata Wolska

 • Podejście transgeneracyjne: koncepcja ukrytych lojalności Boszormenyi-Nagy’a (wykład – 2 godz.).
 • Ilustracja kliniczna (prezentacja przypadku – 3 godz.).
 • Zrównoważenie otrzymanych dóbr i krzywd w rodzinie (ćwiczenia – 1 godz.).
 • Budowanie hipotez dotyczących związku pomiędzy istniejącym zaburzeniem a przeżywanym konfliktem lojalności w sytuacji parentyfikacji (prezentacja przypadku + ćwiczenia – 3 godz.).
 • Problem utrat oraz nieukończonej żałoby; koncepcja Paula (wykład – 2 godz.). Techniki pracy z rodziną i pojedynczą osobą w sytuacji nieukończonej żałoby (wykład – 2 godz.).
 • Ilustracja kliniczna (prezentacja przypadku – 2 godz.).
 • Własne doświadczenia uczestników szkolenia w pracy z osobami z utratą (ćwiczenia – 1 godz.).

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

mgr Konrad Markiewicz

 • Podejście transgeneracyjne: koncepcja delegacji rodzinnych Stierlina (wykład – 3 godz.).
 • Ilustracja kliniczna koncepcji delegacji rodzinnych (prezentacja przypadku + omówienie – 3 godz.).
 • Kryzys adolescencji (wykład – 3 godz.).
 • Różne obrazy kryzysu adolescencji (przykłady kliniczne – 3 godz.)
 • Budowanie hipotez dotyczących związku pomiędzy prezentowanymi zaburzeniami, a procesem delegowania i wiązania na poziomie id, ego i superego (ćwiczenia – 4 godz.).

sobota: 12:00-19:00; niedziela 9:00-14:00

mgr Katarzyna Ślęzak

 • Nawiązywanie i budowanie relacji terapeutycznej z nastolatkiem i młodym dorosłym w kontakcie indywidualnym (ćwiczenia – 14 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

mgr Roma Ulasińska

 • Podejście strukturalne: szkoła Minuchina (wykład – 3 godz.).
 • Techniki pracy z rodziną i parą w podejściu strukturalnym (wykład – 2 godz.).
 • Ilustracja kliniczna – rodzina z zaburzoną strukturą (prezentacja przypadku – 3 godz.). Budowanie hipotez dotyczących związku pomiędzy prezentowanymi zaburzeniami a nieprawidłową strukturą rodziny (ćwiczenia – 3 godz.).
 • Kontakt z rodziną z zaburzoną strukturą. Wykorzystanie technik strukturalnych w terapii rodzin i par (ćwiczenia – 5 godz.).

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

mgr Konrad Markiewicz

 • Podejście komunikacyjne: szkoła terapeutyczna z Palo Alto – przedstawiciele, założenia, techniki terapeutyczne (wykład – 2 godz.)
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna oraz jej zakłócenia, np.: podwójne wiązanie, niespójność, sprzeczność, niejasność znaczeń (wykład – 1 godz., ćwiczenia – 3 godz.)
 • Ilustracja kliniczna – rodzina z zaburzoną komunikacją (prezentacja przypadku – 2 godz.)
 • Budowanie hipotez dotyczących związku pomiędzy prezentowanymi zaburzeniami a nieprawidłową komunikacją w rodzinie (ćwiczenia – 3 godz.).
 • Praca z rodziną z problemem nieprawidłowej komunikacji (przykłady kliniczne i ćwiczenia – 5 godz.).

sobota: 12:00-19:00; niedziela 9:00-14:00

mgr Katarzyna Ślęzak

 • Relacja terapeutyczna z nastolatkiem i rodziną (ćwiczenia – 14 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

mgr Roma Ulasińska

 • Podejście strategiczne: przedstawiciele, założenia, techniki terapeutyczne: szkoła M. Ericksona, model Madanes i Haley’a (wykład – 4 godz.)
 • Szkoła mediolańska – założenia, techniki, problem neutralności, cyrkularność (wykład – 2 godz.)
 • Ilustracja kliniczna – strategie w terapii rodzin (prezentacja przypadku + analiza transkrypcji sesji terapeutycznej – 5 godz.)
 • Budowanie hipotez i stosowanie pytań cyrkularnych w pracy z rodziną (ćwiczenia – 5 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

mgr Konrad Markiewicz

 • Konstrukcjonizm – podstawy teoretyczne, założenia, przedstawiciele, szkoły (wykład – 2 godz.)
 • Team reflektujący Toma Andersena (wykład – 2 godz.)
 • Analiza zapisu sesji konsultacji systemowej (prezentacja przypadku + ćwiczenia – 3 godz.)
 • Praca z rodziną z wykorzystaniem teamu reflektującego (ćwiczenia – 5 godz.)
 • Podejście narracyjne (wykład – 2 godz.)
 • Zastosowanie technik narracyjnych w pracy z nastolatkiem (ćwiczenia – 2 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

mgr Katarzyna Ślęzak

 • Przymierze terapeutyczne (wykład – 4 godz.)
 • Nawiązywanie przymierza terapeutycznego z nastolatkiem (przykłady kliniczne – 2 godz.)
 • Nawiązywanie przymierza terapeutycznego z rodziną jako grupą i pojedynczymi członkami rodziny (przykłady kliniczne – 5 godz.)
 • Zakłócenia przymierza terapeutycznego i sposoby radzenia sobie z zakłóceniem (wykład – 3 godz.)
 • Radzenie sobie z zakłóceniem przymierza (przykłady kliniczne – 2 godz.)

sobota: 12:00-19:00; niedziela 9:00-14:00

mgr Daria Syrecka

 • Budowanie przymierza terapeutycznego z nastolatkiem i młodym dorosłym (ćwiczenia – 7 godz.)
 • Relacja z nastolatkiem i młodym dorosłym w kontakcie indywidualnym (ćwiczenia – 7 godz.)

 

Zajęcia na II roku

Zajęcia na II roku w sumie 23 godz.

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

dr Dorota Solecka

 • Teoria przywiązania (wykład – 4 godz.)
 • Analiza stylu przywiązania (prezentacja przypadku – 3 godz.)
 • Idee feministyczne i problematyka gender (wykład – 4 godz.)
 • Mentalizacja (wykład – 2 godz.)
 • Praca z rodziną z problemem braku bezpieczeństwa w rodzinie (ćwiczenia – 3 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

I grupa – mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

II grupa – mgr Ryszard Izdebski

 • Genogramy

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

I grupa – mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

II grupa – mgr Ryszard Izdebski

 • Genogramy

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

I grupa – mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

II grupa – mgr Ryszard Izdebski

 • Genogramy

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

I grupa – mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

II grupa – mgr Ryszard Izdebski

 • Genogramy

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

dr Krzysztof Szwajca

 • PTSD (wykład – 6 godz.)
 • Przemoc w rodzinie – aspekty psychologiczne i prawne (wykład – 3 godz.; prezentacja przypadku – 3 godz.; ćwiczenia – praca z rodziną z problemem przemocy – 4 godz.)

piątek: 14:00-19:15 (6 godz.)

dr Krzysztof Szwajca

 • Farmakoterapia w psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych – 6 godz.

sobota: 9:00-13:15 i 14:15-19:00; niedziela: 9:00-14:30 (17,5 godz.)

I grupa – dr Krzysztof Szwajca

II grupa – mgr Małgorzata Wolska

 • Superwizja

sobota: 9:00-13:15 i 14:15-19:00; niedziela: 9:00-14:30

I grupa – dr Krzysztof Szwajca

II grupa – mgr Małgorzata Wolska

 • Superwizja

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

dr Dorota Solecka

 • Nadużycie seksualne – aspekty psychologiczne i prawne (wykład – 4 godz.; prezentacja przypadków – 6 godz.; ćwiczenia – praca z osobą z problemem nadużycia seksualnego – 6 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:15-19:00; niedziela: 9:00-14:30

I grupa – mgr Katarzyna Ślęzak

II grupa – mgr Roma Ulasińska

 • Superwizja

sobota: 9:00-13:15 i 14:15-19:00; niedziela: 9:00-14:30

I grupa – mgr Katarzyna Ślęzak

II grupa – mgr Ryszard Izdebski

 • Superwizja

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:00

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

 • Problematyka osób LGBT i ich bliskich (wykład – 5 godz., prezentacja przypadku + ćwiczenia – 7 godz.).
 • Zaburzenia seksualne (wykład – 4 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:30

mgr Małgorzata Wolska

 • Kryzys małżeński – koncepcja Jurga Willego (wykład – 2 godz.)
 • Ilustracja kliniczna – małżeństwo w relacji koluzyjnej (prezentacja przypadku + analiza powstawania relacji koluzyjnej – 4 godz.)
 • Rozpoznawanie różnych rodzajów kryzysów małżeńskich; stawianie hipotez dotyczących źródeł kryzysu (ćwiczenia – 2 godz.)
 • Para zagrożona rozwodem – negocjacje rozwodowe (wykład 1 godz. + prezentacja przypadku – 1 godz.)
 • Praca z rodziną rekonstruowaną; „patchworkową” (prezentacja przypadku + ćwiczenia – 3 godz.)
 • Praca z parą w głębokim kryzysie; praca z parą po zdradzie (ćwiczenia – 3 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:15; niedziela: 9:00-14:30

mgr Małgorzata Wolska

 • Terapia pary w podejściu zintegrowanym – łączenie technik behawioralnych, poznawczych, skoncentrowanych na emocjach i systemowych (wykład – 2 godz.)
 • Pierwsza konsultacja pary; stawianie hipotez dotyczących konfliktu pomiędzy partnerami (ćwiczenia – 4 godz.)
 • Przymierze terapeutyczne w pracy z parą (ćwiczenia – 3 godz.)
 • Problemy etyczne w terapii par (wykład – 2 godz.)
 • Problemy indywidualne a problemy w związku (wykład – 3 godz., ćwiczenia – 2 godz.)

 

Zajęcia na III roku

Zajęcia na III roku w sumie 228 godz. dyd

sobota: 9:00-13:00 i 14:15–19:00 (10 godz.) niedziela: 9:00-13:00 (5 godz.)

mgr Michał Czerski

 • Terapia grupowa adolescentów: kryteria doboru, dynamika grupy, proces grupowy, cele terapii, terapeuta młodzieżowy (wykład – 7 godz.; ćwiczenia – 8 godz.)

piątek: 13:00 – 19:15 (8 godz.)

dr Krzysztof Szwajca

 • Diagnoza zaburzeń psychicznych według ICD-11, ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji (wykład – 5 godz.; ćwiczenia – 3 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela 9:00-13:00 (5 godz.)

dr Krzysztof Szwajca

 • Zaburzenia eksternalizacyjne; zaburzenia psychotyczne (wykład – 7 godz., prezentacja przypadku + ćwiczenia– 8 godz.)

piątek: 13:00-19:30 (8 godz.)

mgr Roma Ulasińska

 • Techniki projekcyjne i rysunkowe w pracy terapeutycznej z adolescentami (wykład – 4 godz.; ćwiczenia – 4 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela: 9:00-13:15 (5 godz.)

mgr Roma Ulasińska

 • Rodzina z adopcją (wykład – 6 godz.; prezentacja przypadków + analiza procesu terapii na podstawie fragmentów zapisów sesji – 4 godz.; ćwiczenia – 5 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela: 9:00-14:00 (6 godz.)

 • Superwizja (10 godz.) + seminarium (6 godz.)

I grupa – mgr Katarzyna Ślęzak

II grupa – mgr Roma Ulasińska

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela 9:00-13:00 (5 godz.)

mgr Konrad Markiewicz

 • Grupa wielorodzinna (wykład – 5 godz.; ćwiczenia – 10 godz.)

piątek: 13:00-19:30 (8 godz.), sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela 9:00-13:00 (5 godz.)

dr Dorota Solecka

 • Uzależnienia u młodzieży i młodych dorosłych: alkohol, substancje psychoaktywne, internet, gry komputerowe, seks, itp. (wykład – 7 godz.; prezentacja przypadków – 7 godz., ćwiczenia – motywowanie uzależnionego nastolatka i jego rodziców do podjęcia terapii; praca z osobą uzależnioną i jej rodziną – 9 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela: 9:00-14:00 (6 godz.)

 • Superwizja (10 godz.) + seminarium (6 godz.)

I grupa – mgr Katarzyna Ślęzak

II grupa – mgr Roma Ulasińska

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela 9:00-13:00 (5 godz.)

mgr Małgorzata Wolska

 • Zaburzenia odżywiania się (wykład – 7 godz., prezentacja przypadku + ćwiczenia – 8 godz.

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela 9:00-13:00 (5 godz.)

dr Krzysztof Szwajca

 • Zaburzenia lękowe; zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne; zaburzenia psychosomatyczne (wykład – 7 godz., prezentacja przypadku + ćwiczenia – 8 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela 9:00-13:00 (5 godz.)

mgr Małgorzata Wolska

 • Depresja u adolescentów, próby samobójcze, zachowania autoagresywne (wykład – 7 godz., prezentacja przypadku + ćwiczenia– 8 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela: 9:00-14:00 (6 godz.)

 • Superwizja (10 godz.) + seminarium (6 godz.)

I grupa – mgr Ryszard Izdebski

II grupa – mgr Roma Ulasińska

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela 9:00-13:00 (5 godz.)

dr Krzysztof Szwajca

 • Problemy etyczne w psychoterapii (wykład – 8 godz., ćwiczenia – 7 godz.)

piątek: 14:00-19:00 (6 godz.): 3 godz. seminarium + 3 godz. superwizja (w tym 1 godz. egzamin)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela 9:00-13:00 (5 godz.)

I grupa – mgr Małgorzata Wolska

II grupa – mgr Roma Ulasińska

 • Seminarium (3 godz.) + superwizja (18 godz) – razem: 21 godz.

Egzamin teoretyczny (test wyboru) z zakresu podejścia systemowego oraz psychopatologii okresu dojrzewania (przeprowadzony w piątek na części zajęć superwizyjnych).

 

Zajęcia na IV roku

Zajęcia na IV roku w sumie 218 godz.

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela 9:00-13:00 (5 godz.)

mgr Cezary Barański

 • Dialog motywujący (wykład – 6 godz., ćwiczenia – 9 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela: 9:00-14:00 (6 godz.)

 • Superwizja

I grupa – mgr Ryszard Izdebski

II grupa – mgr Roma Ulasińska

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela: 9:00-14:00 (6 godz.)

 • Superwizja

I grupa – dr Krzysztof Szwajca

II grupa – mgr Małgorzata Wolska

piątek: 14:00-19:15 (6,5 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela 9:00-14:00 (6 godz.)

dr Grzegorz Mączka

 • Podejście behawioralno-poznawcze (wykład – 6 godz., ćwiczenia – 9 godz.)

piątek: 14:00-19:15 (6,5 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.), niedziela 9:00-14:00 (6 godz.)

dr Grzegorz Mączka

 • Podejście behawioralno-poznawcze (wykład – 6 godz., ćwiczenia – 9 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:30 (11 godz.), niedziela: 9:00-14:00 (6 godz.)

mgr Dorota Węgrzyn

 • Terapia humanistyczno-egzystencjalna. Teoria i praktyka terapii Gestalt

sobota 13:00-19:00; niedziela: 9:00-13:15

 • Grupa Balinta

I grupa: dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

II grupa: dr Dorota Solecka

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Podstawowe pojęcia i założenia podejścia psychodynamicznego w psychoterapii – część I (wykład). Nawiązanie kontaktu z pacjentem i diagnoza wstępna – część I (ćwiczenia) (11 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Podstawowe pojęcia i założenia podejścia psychodynamicznego w psychoterapii – część II (wykład). Nawiązanie kontaktu z pacjentem i diagnoza wstępna – część II (ćwiczenia) (11 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – okres noworodkowy, psychopatologia zaburzeń z kręgu autyzmu (wykład). Nawiązanie kontaktu z pacjentem i diagnoza wstępna – część III (ćwiczenia) (11 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

sobota 13:00-19:00; niedziela: 9:00-13:15

 • Grupa Balinta

I grupa: dr hab. Grzegorz Iniewicz

II grupa: dr Dorota Solecka

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – pierwsze półrocze życia, psychopatologia zaburzeń z kręgu schizofrenii – część I (wykład). Proces terapeutyczny – opór – część I (ćwiczenia) (11 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Zajęcia na V roku

Zajęcia na V roku w sumie 250 godz. dyd

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – pierwsze półrocze życia, psychopatologia zaburzeń z kręgu schizofrenii – część II (wykład). Proces terapeutyczny – opór – część II (ćwiczenia) (11 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

sobota 13:00-19:00; niedziela: 9:00-13:15

 • Grupa Balinta

I grupa: dr hab. Grzegorz Iniewicz

II grupa: dr Dorota Solecka

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – drugie półrocze życia, psychopatologia depresyjna – część I (wykład). Proces terapeutyczny – opór – część III (ćwiczenia) (11 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – drugie półrocze życia, psychopatologia depresyjna – część II (wykład). Proces terapeutyczny – przeniesienie – część I (ćwiczenia) (11 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – drugi i trzeci rok życia, psychopatologia zaburzeń struktury osobowości – część I (wykład). Proces terapeutyczny – przeniesienie – część II (ćwiczenia) (11 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

sobota 13:00-19:00; niedziela: 9:00-13:15

 • Grupa Balinta

I grupa: dr hab. Grzegorz Iniewicz

II grupa: dr Dorota Solecka

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – drugi i trzeci rok życia, psychopatologia zaburzeń struktury osobowości – część II (wykład). Proces terapeutyczny – przeniesienie – część III (ćwiczenia) (11 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – rozwój seksualności, psychopatologia perwersji (wykład). Proces terapeutyczny – przeciwprzeniesienie – część I (ćwiczenia) (11 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (11 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – okres przedszkolny, psychopatologia nerwic i zaburzeń cech osobowości (wykład). Proces terapeutyczny – przeciwprzeniesienie – część II (ćwiczenia) (11 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – okres latencji i wstęp do problematyki adolescencji (wykład). Proces terapeutyczny – przeciwprzeniesienie – część III (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – okres adolescencji (wykład). Zakończenie procesu psychoterapii (ćwiczenia) (11 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-14:00 (11 godz.)

mgr Daria Syrecka

 • Podejście psychodynamiczne – podsumowanie, zastosowanie podejścia psychodynamicznego w różnych formach leczenia psychiatrycznego, teoria i praktyka superwizji. Wybrane problemy i trudne sytuacje kliniczne (ćwiczenia). (9 godz.) + Egzamin teoretyczny z podejścia psychodynamicznego (11 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.)

 • Grupa self-experience

I grupa: mgr Monika Zięzio

II grupa: mgr Jacek Kopeć


niedziela: 9:00-13:00 (5 godz.)

mgr Roma Ulasińska

mgr Małgorzata Wolska

Zakończenie szkolenia – omówienie wyników egzaminów; omówienie prac zaliczeniowych; wręczenie dyplomów

 

Zalecana literatura

Arntz, A., Jacob, G. (2019). Terapia schematów w praktyce. Praca z trybami schematów. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Barbaro, de B. (red.). (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ.

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Briggs, S. (2017). Praca z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Współczesne podejście psychodynamiczne. Warszawa: Oficyna Ingenium.

Chrząstowski, Sz., Barbaro, de B. (2011). Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Crane, D.R. (2004). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czabała, J.C. (1997). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ginger S. (2004) Gestalt – Sztuka kontaktu. Warszawa: Wydawnictwo Santorski.

Goldenberg, H., Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grzesiuk, L. (red.). (2007). Psychoterapia. Badania i szkolenie. Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L. (red.). (2006). Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L. (red.). (2005). Psychoterapia. Teoria. Warszawa: Eneteia.

Killingmo, B. (1995). Psychoanalityczna metoda leczenia. Zasady i pojęcia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kokoszka, A., Drozdowski, P. (red.). (1993). Wprowadzenie do psychoterapii. Kraków: AM im. M. Kopernika w Krakowie.

Laufer, M., Laufer, M.E. (2013). Okres dojrzewania i załamanie rozwoju. Perspektywa psychoanalityczna. Warszawa: Oficyna Ingenium.

Loose, Ch., Zarbock, G., Graaf, P. (2018). Terapia schematów dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

McGoldrick, M., Gerson, R., Schellenberger, S. (2007). Rozpoznanie i interwencja. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Morgan, A. (2011). Terapia narracyjna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Namysłowska, I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN.

Namysłowska, I. (red.). (2004): Psychiatria dzieci i młodzieży. PZWL.

Orwid, M. (2009). Trauma. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Orwid, M., Pietruszewski, K. (1993). Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków: Collegium Medicum UJ.

Orwid, M. (red.). (1981). Zaburzenia psychiczne u młodzieży. Warszawa: PZWL.

Paruzel-Czachura M. (2015). Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ruszczynski, S. (red.). (2012) Psychoterapia par. Teoria i praktyka w Instytucie Badań nad Małżeństwem Kliniki Tavistock. Warszawa: Oficyna Ingenium.

Simon, F.B., Stierlin, H. (1998). Słownik terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stierlin, H., Rucker-Embden, I., Wetzel, N., Wirsching, M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Taylor, C. (2017). Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Willi, J. (1996). Związek dwojga – psychoanaliza pary. Warszawa: J. Santorski & Co. Wyd.

Willi, J. (2012). Terapia pary. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.

Aleksandrowicz, J. (1988). Nerwice. Psychopatologia i psychoterapia. Warszawa: PZWL.

Allen, J.G. Fonagy, P., Bateman, A.W. (2014). Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Arden, J.B. (2017). Neuronauka w psychoterapeutycznym procesie zmiany. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bandler, R., Grinder, J., Satir V. (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Barbaro, de B. (red.). Schizofrenia w rodzinie. (1999). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Barker, P. (2000). Metafory w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bertalanffy, von L. (1984). Ogólna teoria systemów. Warszawa: PWN.

Bettelheim, B. (1989). Rany symboliczne. Warszawa: Czytelnik.

Bomba, J., Janowska, K. (2006). Kim jesteśmy, czyli o seksie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bomba, J., Józefik, B. (red.). (2003). Leczenie anoreksji i bulimiii psychicznej: co, kiedy, komu. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Braverman, L. (2003). Podstawy feministycznej terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Carr, A. (2008). Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Cecchin, G. (1997). Mediolańska szkoła terapii rodzin. Kraków: Collegium Medicum UJ.

Chrząstowski, Sz. (2021). Narracyjna terapia więzi. Przewodnik psychoterapeuty par. Warszawa, PWN.

Chrząstowski, Sz. (2014). Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Clulow, Ch. (2016). Seks, więź i terapia pary. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.

Cohen, J.A., Mannarino, A.P., Deblinger, E. (2011). Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci i młodzieży. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Crosby, J. F. (1998). Kiedy jedno chce odejść. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czabała, J.Cz. (1988). Rodzina a zaburzenia psychiczne. Kraków: Sekcja Psychoterapii PTP.

Dattilio, F.M., Padesky, C.A. (1999). Terapia poznawcza dla par małżeńskich. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Deissler, K. G. (1998). Terapia systemowa jako dialog. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dimeff, L. (2012) Dialektyczna terapia behawioralna w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Drath, W., Barbaro, de B. (red.) (2022). Psychoterapia między wiedzeniem a niewiedzeniem. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Erickson, E. H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Feldman, L. (2001). Łączenie terapii indywidualnej z rodzinną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Francesetti, G., Gecele, M., Roubal, J.: Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Freeman, D. (1991). Kryzys małżeński i psychoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Freud, S. (1987). Psychopatologia życia codziennego. Warszawa: PWN.

Gabbard, G.O. (2015). Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Garland, C. (2013). Czym jest trauma. Podejście psychoanalityczne. Warszawa: Wydawnictwo Ingenium.

Górniak, L., Józefik, B. (red), (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gray, D.D. (2004). Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Herman, J.L. (1998). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Horney, K. (1987). Nowe drogi w psychoanalizie. Warszawa: PWN.

Iniewicz, G., Mijas, M., Grabski, B. (red.). (2012). Wprowadzenie do psychologii LGB. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Janusz, B., Gdowska, K., Barbaro, de B. (red) ( 2008). Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Johnson, S. (2012). Przytul mnie. Siedem rozmów, które zapewniają miłość przez całe życie. Warszawa: Laurum.

Johnson, S. (2015). Sens miłości. Nowe podejście do problemu miłosnych związków. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowioa PTP.

Józefik, B. (2014). Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Józefik, B., Barbaro, de B. (2004). Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Józefik, B. Iniewicz, G. (2008). Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Józefik, B., Pilecki, M. (red.). (2005). Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Józefik, B. Wolska, M. (2009). Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży. Warszawa: Hachette Polska.

Józefik, B. (red.). (1999). Anoreksja i bulimia psychiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kepner, J. (1991) Ciało w procesie psychoterapii Gestalt. Warszawa: Pusty Obłok.

Kępiński, A. (2002). Poznanie chorego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kottler, J.A. (2007). Opór w psychoterapi. Jak pracować z trudnym pacjentem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kratochvil, S. (2006). Terapia małżeńska. Gdańsk: Wydawnictwo Via Medica.

Kubler-Ross, E. (1998). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: edia Rodzina of Poznań.

Lawrence, M. (2015). Anorektyczny umysł. Gdańsk: Wydawnictwo Imago.

Lazarus, A.A. (2002). Mity na temat małżeństwa. O powszechnych przekonaniach, które niszczą związek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Loose, Ch., Graaf, P., Zarbock, G. (2017). Terapia schematów dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ludewig, K. (1995). Terapia systemowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Maisonneuve, J. (1995). Rytuały dawne i współczesne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Miller, W.F., Rollnick, S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miller, W.R., Forcehimes, A.A., Zweben, A. (2014). Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Minuchin S., Reiter M. D., Borda C., (2018). Kunszt terapii rodzinnej. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Orwid, M., Czabała J.C. (red.), (1984). Terapia rodzin i małżeństw. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Oster, G.D., Gould, P. (2002). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Perel, E. (2008). Inteligencja erotyczna. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Popiel, A., Pragłowska, E. (2007). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Satir, V. (2000). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Satir, V. (2000). Terapia rodziny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Schier, K. (2014). Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Sills, Ch., Fish, S., Lapworth, P. (1991). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia.

Skynner, R., Cleese, J. (1992). Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa. Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

Waddell, M. (2015). Światy wewnętrzne. Psychoanaliza i rozwój osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Ingenium.

Walewska, K., Pawlik, J. (1992). Depresja. Ujęcie psychoanalityczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Weeks, G.R, L’Abate, L. (2000). Paradoks w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Winnicot, D. W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: J. Santorski & Co.

Winnicot, D.W. (1993). Rozmawiając z rodzicami. Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Wojciszke, B. (1995). Psychologia miłości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Worden, J.W. (2022). Poradnictwo i terapia w żałobie. Warszawa, PWN.

Yalom, I.D. (2010). Dar terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Yalom, I.D. (2008) Patrząc w słońce. Jak przezwyciężyć grozę śmierci. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Yalom, I.D. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Yalom, I.D., Leszcz M. (2006). Psychoterapia grupowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zadęcki, J. (2015). Ja we wczesnej schizofrenii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Zespół szkolący

Poniżej znajdą Państwo listę wykładowców w kolejności alfabetycznej.


 • mgr Małgorzata Wolska - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy
 • mgr Roma Ulasińska - specjalistka psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizorka, posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy
 • mgr Cezary Barański - psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i systemowy
 • mgr Michał Czerski - psycholog, posiada Certyfikat Terapeuty i Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP
 • mgr Ewa Domagalska-Kurdziel - pedagog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP
 • dr hab., prof. UJ Grzegorz Iniewicz - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • mgr Ryszard Izdebski - pedagog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Jacek Kopeć - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Konrad Markiewicz - pedagog, psychoterapeuta, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii UJ
 • dr n. med. Grzegorz Mączka - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • dr n. med. Dorota Solecka - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany terapeuta i specjalista Terapii Środowiskowej PTP
 • mgr Daria Syrecka - psycholog kliniczny, certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat terapeuty środowiskowego
 • dr n. med. Krzysztof Szwajca - specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej
 • mgr Katarzyna Ślęzak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany terapeuta i specjalista terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
 • mgr Dorota Węgrzyn - magister pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowana psychoterapeutka EAGT, EAP, PTP, PTPG, trenerka treningu psychologicznego ITG-PSPP, certyfikowana superwizorka PTP, EAGT, superwizor-aplikant PTP
 • mgr Monika Zięzio - psycholog, psychoterapeuta z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 677), superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Rekrutacja i opłaty

Wymagania

 • w szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły studia psychologiczne, pedagogiczne oraz inne humanistyczne i uzyskały tytuł magistra oraz osoby po ukończonych studiach medycznych
 • wymagane jest co najmniej roczne doświadczenie w pracy z ludźmi, polegające na udzielaniu pomocy psychologicznej, medycznej, pedagogicznej, czy prowadzeniu psychoterapii.
 • od trzeciego roku szkolenia wymagane jest prowadzenie przez każdego uczestnika pracy psychoterapeutycznej

Etapy rekrutacji

 • wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej
 • po wysłaniu informacji zwrotnej o zaakceptowaniu zgłoszenia następuje ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się zdalnie przy użyciu aplikacji ZOOM lub SKYPE
 • przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej przesłanie swojego cv na podany adres mailowy.
 • po zakwalifikowaniu na szkolenie – wpłacenie I raty w wyznaczonym terminie.
 • rozmowy kwalifikacyjne są bezpłatne

Zgłoszenia na czwartą edycję szkolenia są przyjmowane do 30 września 2023 r. Przy przyjęciu na szkolenie bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń.


Cena kursu

 • całkowity koszt kursu: 50400,00zł
 • 42,00 zł brutto za 1 godzinę szkolenia * 1200h = 50400,00 zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT)

Opłaty

 • całość płatna w 20 ratach
 • I rata do 10.12.2023: 2520,00zł
 • kolejne raty do 10. dnia lutego, kwietnia, czerwca, listopada w każdym roku trwania szkolenia: każda rata po 2520,00 zł (w sumie 19 rat)

Dane do przelewu

 • opłaty należy wpłacać przelewem na konto Fundacji: 78 1600 1039 0002 0033 3689 7001

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Zapisy na kurs - całościowy kurs psychoterapii Lublin