5-letni kurs psychoterapii

Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji

styczeń 2025 - grudzień 2029 / Kraków

Informacje na temat kursu

 • kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty
 • kurs posiada atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego od 18.11.2020 r.
 • kurs składa się z 52 warsztatów, w sumie 1200 godzin dydaktycznych
 • kierownictwo kursu: mgr Małgorzata Wolska, mgr Roma Ulasińska

Organizator

 • Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid z siedzibą w Krakowie przy ul. Spokojnej 8/6 we współpracy z NZOZ OZP „Pro Psyche Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Dunajewskiego 5

Kontakt w sprawie kursu

Informacje o rekrutacji

 • start rekrutacji: 20 marca, 2024
 • koniec rekrutacji: 30 października, 2024
 • ilość miejsc: 25 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Sprawdź wymagania i jak wygląda proces rekrutacyjny przejdź do sekcji

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki, wypełnij formularz aplikacyjny

ikona superwizja

Program

Szczegółowy opis warsztatów z podziałem na poszczególne lata

ikona literatura

Literatura

Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających do szkolenia

ikona szkolenia z psychoterapii

Zespół

Informacje na temat naszych wykładowców

ikona rekrutacja

Rekrutacja

Informacje na temat wymagań, etapów rekrutacji oraz płatności

Informacje o kursie

Kurs obejmuje w sumie 1200 godz. szkolenia:

 1. Wykłady i ćwiczenia (podejście systemowe, psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze i humanistyczne) – 715 godz.
 2. Praca własna (zgrupowanie treningowe, grupa genogramowa, grupa self-experience) – 264 godz.
 3. Grupa Balinta – 50 godz.
 4. Superwizja – 150 godz.
 5. Seminarium (omawianie nowo publikowanych pozycji książkowych i artykułów z zakresu psychoterapii) – 21 godz.Program
 • kurs składa się z 52 warsztatów, w sumie 1200 godzin dydatktycznych
 • poniżej znajduje się program kursu rozpisany na poszczególne warsztaty
 • po rozwinięciu panelu z datą znajduje się dokładny opis warsztatu: wykładowcy, zagadnieniaZalecana literatura

Arntz, A., Jacob, G. (2019). Terapia schematów w praktyce. Praca z trybami schematów. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Barbaro, de B. (red.). (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ.

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Briggs, S. (2017). Praca z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Współczesne podejście psychodynamiczne. Warszawa: Oficyna Ingenium.

Chrząstowski, Sz., Barbaro, de B. (2011). Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Crane, D.R. (2004). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czabała, J.C. (1997). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ginger S. (2004) Gestalt – Sztuka kontaktu. Warszawa: Wydawnictwo Santorski.

Goldenberg, H., Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grzesiuk, L. (red.). (2007). Psychoterapia. Badania i szkolenie. Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L. (red.). (2006). Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L. (red.). (2005). Psychoterapia. Teoria. Warszawa: Eneteia.

Killingmo, B. (1995). Psychoanalityczna metoda leczenia. Zasady i pojęcia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kokoszka, A., Drozdowski, P. (red.). (1993). Wprowadzenie do psychoterapii. Kraków: AM im. M. Kopernika w Krakowie.

Laufer, M., Laufer, M.E. (2013). Okres dojrzewania i załamanie rozwoju. Perspektywa psychoanalityczna. Warszawa: Oficyna Ingenium.

Loose, Ch., Zarbock, G., Graaf, P. (2018). Terapia schematów dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

McGoldrick, M., Gerson, R., Schellenberger, S. (2007). Rozpoznanie i interwencja. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Morgan, A. (2011). Terapia narracyjna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Namysłowska, I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN.

Namysłowska, I. (red.). (2004): Psychiatria dzieci i młodzieży. PZWL.

Orwid, M. (2009). Trauma. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Orwid, M., Pietruszewski, K. (1993). Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków: Collegium Medicum UJ.

Orwid, M. (red.). (1981). Zaburzenia psychiczne u młodzieży. Warszawa: PZWL.

Paruzel-Czachura M. (2015). Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ruszczynski, S. (red.). (2012) Psychoterapia par. Teoria i praktyka w Instytucie Badań nad Małżeństwem Kliniki Tavistock. Warszawa: Oficyna Ingenium.

Simon, F.B., Stierlin, H. (1998). Słownik terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stierlin, H., Rucker-Embden, I., Wetzel, N., Wirsching, M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Taylor, C. (2017). Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Willi, J. (1996). Związek dwojga – psychoanaliza pary. Warszawa: J. Santorski & Co. Wyd.

Willi, J. (2012). Terapia pary. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.

Aleksandrowicz, J. (1988). Nerwice. Psychopatologia i psychoterapia. Warszawa: PZWL.

Allen, J.G. Fonagy, P., Bateman, A.W. (2014). Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Arden, J.B. (2017). Neuronauka w psychoterapeutycznym procesie zmiany. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bandler, R., Grinder, J., Satir V. (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Barbaro, de B. (red.). Schizofrenia w rodzinie. (1999). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Barker, P. (2000). Metafory w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bertalanffy, von L. (1984). Ogólna teoria systemów. Warszawa: PWN.

Bettelheim, B. (1989). Rany symboliczne. Warszawa: Czytelnik.

Bomba, J., Janowska, K. (2006). Kim jesteśmy, czyli o seksie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bomba, J., Józefik, B. (red.). (2003). Leczenie anoreksji i bulimiii psychicznej: co, kiedy, komu. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Braverman, L. (2003). Podstawy feministycznej terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Carr, A. (2008). Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Cecchin, G. (1997). Mediolańska szkoła terapii rodzin. Kraków: Collegium Medicum UJ.

Chrząstowski, Sz. (2021). Narracyjna terapia więzi. Przewodnik psychoterapeuty par. Warszawa, PWN.

Chrząstowski, Sz. (2014). Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Clulow, Ch. (2016). Seks, więź i terapia pary. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.

Cohen, J.A., Mannarino, A.P., Deblinger, E. (2011). Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci i młodzieży. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Crosby, J. F. (1998). Kiedy jedno chce odejść. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czabała, J.Cz. (1988). Rodzina a zaburzenia psychiczne. Kraków: Sekcja Psychoterapii PTP.

Dattilio, F.M., Padesky, C.A. (1999). Terapia poznawcza dla par małżeńskich. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Deissler, K. G. (1998). Terapia systemowa jako dialog. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dimeff, L. (2012) Dialektyczna terapia behawioralna w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Drath, W., Barbaro, de B. (red.) (2022). Psychoterapia między wiedzeniem a niewiedzeniem. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Erickson, E. H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Feldman, L. (2001). Łączenie terapii indywidualnej z rodzinną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Francesetti, G., Gecele, M., Roubal, J.: Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Freeman, D. (1991). Kryzys małżeński i psychoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Freud, S. (1987). Psychopatologia życia codziennego. Warszawa: PWN.

Gabbard, G.O. (2015). Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Garland, C. (2013). Czym jest trauma. Podejście psychoanalityczne. Warszawa: Wydawnictwo Ingenium.

Górniak, L., Józefik, B. (red), (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gray, D.D. (2004). Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Herman, J.L. (1998). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Horney, K. (1987). Nowe drogi w psychoanalizie. Warszawa: PWN.

Iniewicz, G., Mijas, M., Grabski, B. (red.). (2012). Wprowadzenie do psychologii LGB. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Janusz, B., Gdowska, K., Barbaro, de B. (red) ( 2008). Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Johnson, S. (2012). Przytul mnie. Siedem rozmów, które zapewniają miłość przez całe życie. Warszawa: Laurum.

Johnson, S. (2015). Sens miłości. Nowe podejście do problemu miłosnych związków. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowioa PTP.

Józefik, B. (2014). Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Józefik, B., Barbaro, de B. (2004). Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Józefik, B. Iniewicz, G. (2008). Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Józefik, B., Pilecki, M. (red.). (2005). Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Józefik, B. Wolska, M. (2009). Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży. Warszawa: Hachette Polska.

Józefik, B. (red.). (1999). Anoreksja i bulimia psychiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kepner, J. (1991) Ciało w procesie psychoterapii Gestalt. Warszawa: Pusty Obłok.

Kępiński, A. (2002). Poznanie chorego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kottler, J.A. (2007). Opór w psychoterapi. Jak pracować z trudnym pacjentem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kratochvil, S. (2006). Terapia małżeńska. Gdańsk: Wydawnictwo Via Medica.

Kubler-Ross, E. (1998). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: edia Rodzina of Poznań.

Lawrence, M. (2015). Anorektyczny umysł. Gdańsk: Wydawnictwo Imago.

Lazarus, A.A. (2002). Mity na temat małżeństwa. O powszechnych przekonaniach, które niszczą związek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Loose, Ch., Graaf, P., Zarbock, G. (2017). Terapia schematów dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ludewig, K. (1995). Terapia systemowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Maisonneuve, J. (1995). Rytuały dawne i współczesne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Miller, W.F., Rollnick, S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miller, W.R., Forcehimes, A.A., Zweben, A. (2014). Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Minuchin S., Reiter M. D., Borda C., (2018). Kunszt terapii rodzinnej. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Orwid, M., Czabała J.C. (red.), (1984). Terapia rodzin i małżeństw. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Oster, G.D., Gould, P. (2002). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Perel, E. (2008). Inteligencja erotyczna. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Popiel, A., Pragłowska, E. (2007). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Satir, V. (2000). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Satir, V. (2000). Terapia rodziny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Schier, K. (2014). Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Sills, Ch., Fish, S., Lapworth, P. (1991). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia.

Skynner, R., Cleese, J. (1992). Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa. Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

Waddell, M. (2015). Światy wewnętrzne. Psychoanaliza i rozwój osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Ingenium.

Walewska, K., Pawlik, J. (1992). Depresja. Ujęcie psychoanalityczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Weeks, G.R, L’Abate, L. (2000). Paradoks w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Winnicot, D. W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: J. Santorski & Co.

Winnicot, D.W. (1993). Rozmawiając z rodzicami. Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Wojciszke, B. (1995). Psychologia miłości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Worden, J.W. (2022). Poradnictwo i terapia w żałobie. Warszawa, PWN.

Yalom, I.D. (2010). Dar terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Yalom, I.D. (2008) Patrząc w słońce. Jak przezwyciężyć grozę śmierci. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Yalom, I.D. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Yalom, I.D., Leszcz M. (2006). Psychoterapia grupowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zadęcki, J. (2015). Ja we wczesnej schizofrenii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Zespół szkolący

Poniżej znajdą Państwo listę wykładowców w kolejności alfabetycznej.


 • mgr Małgorzata Wolska - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy
 • mgr Roma Ulasińska - specjalistka psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizorka, posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy
 • mgr Cezary Barański - psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i systemowy
 • mgr Michał Czerski - psycholog, posiada Certyfikat Terapeuty i Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP
 • mgr Ewa Domagalska-Kurdziel - pedagog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP
 • dr hab., prof. UJ Grzegorz Iniewicz - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • mgr Ryszard Izdebski - pedagog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Beata Kozak - psycholog (UJ), specjalista w zakresie psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Konrad Markiewicz - pedagog, psychoterapeuta, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii UJ
 • dr n. med. Dorota Solecka - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany terapeuta i specjalista Terapii Środowiskowej PTP
 • mgr Daria Syrecka - psycholog kliniczny, certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat terapeuty środowiskowego
 • mgr Wanda Szaszkiewicz - emerytowana psycholog kliniczna z długoletnim stażem pracy jako psychoterapeutka i terapeutka rodzinna
 • dr n. med. Krzysztof Szwajca - specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej
 • mgr Katarzyna Ślęzak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany terapeuta i specjalista terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
 • mgr Andrzej Uberna - psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Agnieszka Wojtaszek - mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka Gestalt, superwizor psychoterapii PTPG, EAGT
 • mgr Milena Kansy - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Kinga Swół - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, seksuolog i socjoterapeutka
 • mgr Kaja Wieczorek-Socha - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka behawioralno-poznawcza, specjalistka psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, terapeutka psychoterapii dialektyczno-behawioralnej
 • mgr Jan Zając - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Rekrutacja i opłaty

Wymagania

 • w szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły studia psychologiczne, pedagogiczne oraz inne humanistyczne i uzyskały tytuł magistra oraz osoby po ukończonych studiach medycznych
 • wymagane jest co najmniej roczne doświadczenie w pracy z ludźmi, polegające na udzielaniu pomocy psychologicznej, medycznej czy prowadzeniu psychoterapii.
 • od trzeciego roku szkolenia wymagane jest prowadzenie przez każdego uczestnika pracy psychoterapeutycznej

Etapy rekrutacji

 • wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej
 • po wysłaniu informacji zwrotnej o zaakceptowaniu zgłoszenia następuje ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej, która będzie przeprowadzona przez dwie osoby kwalifikujące w bezpośrednim spotkaniu w Krakowie w siedzibie Fundacji przy ul. Spokojnej 8/6
 • przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej przesłanie swojego cv oraz zaświadczenia z miejsca pracy/wolontariatu na podany adres mailowy.
 • po zakwalifikowaniu na szkolenie – wpłacenie I raty w wyznaczonym terminie.
 • rozmowy kwalifikacyjne są bezpłatne

Zgłoszenia na szóstą edycję szkolenia są przyjmowane do 30 czerwca 2024 r. Przy przyjęciu na szkolenie bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń.


Cena kursu

 • całkowity koszt kursu: 50400,00 zł
 • 42,00 zł za 1 godzinę szkolenia x 1200 godzin = 50040,00 zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT)

Opłaty

 • całość płatna w 20 ratach
 • I rata: do 10.12.2024 – 2520,00 zł
 • kolejne raty do 10. dnia lutego, kwietnia, czerwca, listopada w każdym roku trwania szkolenia: każda rata po 2520,00 zł ( w sumie 19 rat)

Dane do przelewu

 • opłaty należy wpłacać przelewem na konto Fundacji: 78 1600 1039 0002 0033 3689 7001

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Zapisy na kurs - całościowy kurs psychoterapii Kraków