szkolenie podyplomowe

Kurs Terapia Par

październik 2024 – listopad 2025 / Kraków

Informacje na temat kursu

 • szkolenie specjalistyczne
 • kurs uzyskał atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny
 • kurs składa się z 12 warsztatów, w sumie 120 godzin dydaktycznych
 • kierownictwo kursu: mgr Małgorzata Wolska

Organizator

 • Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid z siedzibą w Krakowie przy ul. Spokojnej 8/6

Kontakt w sprawie kursu

Informacje o rekrutacji

 • start rekrutacji: 20 kwietnia, 2024
 • koniec rekrutacji: 30 września, 2024
 • ilość miejsc: 26 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Sprawdź wymagania i jak wygląda proces rekrutacyjny przejdź do sekcji

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki, wypełnij formularz aplikacyjny

ikona superwizja

Program

Szczegółowy opis warsztatów z podziałem na poszczególne lata

ikona literatura

Literatura

Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających do szkolenia

ikona szkolenia z psychoterapii

Zespół

Informacje na temat naszych wykładowców

ikona rekrutacja

Rekrutacja

Informacje na temat wymagań, etapów rekrutacji oraz płatności

Informacje o kursie


W dniu 30 listopada 2021 r. kurs „Terapia par i małżeństw ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego” uzyskał atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny


Cel szkolenia

Pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania związku i kryzysu w związku oraz z zakresu metod pracy z parami; pogłębienie praktycznych umiejętności w pracy z parą w kryzysie; pomoc w bieżących problemach uczestników szkolenia w pracy z parami (superwizja).

 • szkolenie składa się z 12 warsztatów ( 1 warsztat = 10 godz. dydaktycznych; całość – 10 warsztatów: 120 godz. dydaktycznych)
 • w czasie każdego warsztatu ostatnie 2 godz. dydaktyczne (1,5 godz. zegarowe) poświęcone będą na superwizję przypadku zgłoszonego przez jednego z uczestników szkolenia.

Miejsce kursu

Zajęcia odbywają się siedzibie Fundacji – Kraków, ul. Spokojna 8/6 i w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym CMUJ przy ul. ŁazarzaProgram
 • kurs składa się z 12 warsztatów, w sumie 120 godzin dydatktycznych
 • szkolenie odbywa się w soboty, wg. schmematu godz. 9:00-13:00 (w tym dwie przerwy po 10 minut); 14:30-18:45 (w tym dwie przerwy po 10 minut)
 • poniżej znajduje się program kursu rozpisany na poszczególne warsztaty
 • po rozwinięciu panelu z datą znajduje się dokładny opis warsztatu: wykładowcy, zagadnieniaPierwsza konsultacja pary: kontekst zgłoszenia, diagnoza kryzysu, zawarcie kontraktu i wstępne określenie celu terapii, wskazania i przeciwwskazania do terapii par, techniki pracy terapeutycznej z parą. Koncepcja koluzji małżeńskiej Jurga Willego.
Budowanie przymierza terapeutycznego z parą.
Ćwiczenia: pierwsza konsultacja pary – symulacja; diagnoza kryzysu małżeńskiego (kryzys normatywny a koluzyjny) w oparciu o prezentowane przypadki
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Praca z parą z wykorzystaniem połączenia linii życia każdego z partnerów z historią związku i historią kryzysów.
Problem neutralności terapeuty w pracy z parą.
Ćwiczenia: przeprowadzanie pierwszych trzech konsultacji ze zwróceniem uwagi na budowanie relacji terapeutycznej, zawieranie kontraktu i ustalanie realnych celów terapii – symulacja; analiza wpływu linii życia każdego z partnerów na kryzys związku w oparciu o prezentowany przypadek.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Praca terapeutyczna z parą niewyodrębnioną z systemu rodzinnego. Wpływ historii rodzin pochodzenia na kształt relacji i konfliktów w związku partnerskim. Zastosowanie genogramu w terapii pary. Przekonania, przekazy i mity rodzinne wnoszone do związku. Przekazy międzypokoleniowe i delegacje. Problematyka lojalności rodzinnych.
Ćwiczenia: pierwsza konsultacja pary – symulacja; diagnoza kryzysu małżeńskiego w kontekście przekazów rodzinnych w oparciu o prezentowane przypadki.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Rozumienie konfliktów małżeńskich w świetle koncepcji przywiązania.
Zastosowanie koncepcji przywiązania oraz podejścia narracyjnego w terapii pary.
Ćwiczenia: praca z parą z wykorzystaniem technik eksternalizacyjnych – symulacja.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Mentalizacja w terapeutycznej pracy z parami z uwzględnieniem podejścia poznawczego.
Zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w parze i sposoby jej poprawy.
Ćwiczenia: zastosowanie technik MBT oraz behawioralno-poznawczych w pracy z parą – symulacja; analiza zaburzeń komunikacji werbalnej i niewerbalnej w oparciu o prezentowany przypadek.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Praca z małżeństwami na różnym etapie rozwoju związku (para bez dzieci; para z małym dzieckiem; para z adolescentem; para w fazie „pustego gniazda”).
Ćwiczenie: analiza oczekiwań i trudności w kolejnych fazach związku na przykładzie prezentowanych przypadków; praca z parą w wybranym etapie rozwoju związku – symulacja.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.


Problem zdrady w związku partnerskim. Praca terapeutyczna z parą w sytuacji zdrady. Zagrożenie rozpadem związku. Praca z parą w sytuacji, kiedy jedna osoba chce utrzymać związek, a druga chce go zakończyć. Praca z małżeństwem/parą w sytuacji decyzji o zakończeniu związku. Negocjacje rozwodowe.
Ćwiczenia: przeprowadzenie negocjacji rozwodowej – symulacja; układanie planu terapeutycznego dla pary rozwodzącej się w oparciu o prezentowane przypadki.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Praca z parami należącymi do mniejszości seksualnych. Praca z parą jednopłciową, związki tworzone przez osoby aseksualne i transpłciowe. Specyfika związków konsensualnie niemonogamicznych.
Ćwiczenie: konsultacja pary należącej do mniejszości seksualnych – symulacja.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Psychoterapia zaburzeń seksualnych. Interwencje seksuologiczne w terapii par.
Integracja metod wglądowych, psychoedukacyjnych i behawioralnych.
Ćwiczenie: relacja seksualna pary, rozmowa z parą na temat seksu
Ćwiczenie: włączanie elementów psychoedukacji seksualnej w pracy terapeutycznej. Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia

Przemoc i trauma w małżeństwie.
Ćwiczenia: konsultacja pary z problemem przemocy – symulacja.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Problem żałoby i nieukończonej żałoby i jej wpływ na funkcjonowanie pary. Terapia pary z problemem niepłodności i po stracie dziecka. Terapia pary z dziećmi niebiologicznymi.
Ćwiczenie: konsultacja pary z problemem żałoby – symulacja.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Problemy indywidualne partnerów, a problemy relacyjne. Wpływ indywidualnych problemów /zaburzeń na funkcjonowanie pary.
Terapeuta pary: problem przeniesienia i przeciwprzeniesienia; wpływ uprzedzeń i przekonań własnych na prowadzenie terapii; współpraca pary terapeutów
Problemy etyczne w terapii par.
Ćwiczenie: konsultacja pary, w której jedna osoba prezentuje kliniczne zaburzenia – symulacja.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Zalecana literatura

Barbaro, de B., Drożdżowicz, L. (2006). Problemy etyczne w terapii małżeńskiej. Psychoterapia 2 (137), 27-34.

Barbaro, de B., Drożdżowicz, L., Janusz, B., Gdowska, K. (2004). Terapia małżeńska jako „szukanie dobrych słów”. Psychoterapia 4 (131), 29-36.

Barbaro, de B., Drożdżowicz, L., Janusz, B., Furgał, M., Gdowska, K., Czyż, P.,  Kołbik, I. (2003). Czy terapia rodzin z nakazu sądowego ma sens. Psychoterapia 4 (127), 35-45.

Bocheńska-Schjetne, E. (2005). O zastosowaniu psychodramy w kursie przygotowawczym dla par planujących małżeństwo. Przygotowanie do nowej życiowej roli. Psychoterapia, 4 (135), 51-60.

Braverman, L. (red.), (2003). Podstawy feministycznej terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Chrząstowski, Sz. (2020). Konflikty w parze w perspektywie narracyjnej terapii więzi. Psychoterapia 3(194), 31-44.

Chrząstowski, Sz. (2021). Narracyjna terapia więzi. Przewodnik psychoterapeuty par. Warszawa: PWN.

Crane, D.R. (2004). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Crosby. J.F. (1998). Kiedy jedno chce odejść. Terapia związków małżeńskich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dattilio, F.M., Padesky, C.A. (1999). Terapia poznawcza dla par małżeńskich. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Fortuna, D. (1986). Jurg Willi i jego koncepcja małżeńskiej koluzji. W: M. Orwid, Cz. Czabała (red): Terapia rodzin i małżeństw w uzależnieniach i innych zaburzeniach psychicznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Freeman, D. (1991). Kryzys małżeński i psychoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kratochvil, S. (2006). Terapia małżeńska. Gdańsk: Wydawnictwo Via Medica.

Lazarus, A.A. (2002). Mity na temat małżeństwa. O powszechnych przekonaniach, które niszczą związek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mroziak B. (1986). Behawioralna terapia małżeństw (BTM). W: M. Orwid, Cz. Czabała (red): Terapia rodzin i małżeństw w uzależnieniach i innych zaburzeniach psychicznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Namysłowska I., Siewierska A. (2007). Terapia rodzin a terapia par. Psychoterapia 3 (142), 37-42.

Skynner, R., Cleese J. (1992). Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

Willi, J. (2012). Terapia pary. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.

Willi, J. (1996). Związek dwojga. Psychoanaliza pary. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

Wolska, M. (2011). Marital Therapy/Couples Therapy: Indications and Contraindications. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 3, 57-64.

Wolska, M. (2020). Problemy etyczne w terapii par i małżeństw. Utrzymanie neutralności, zachowanie równowagi i dążenie do sprawiedliwości. Psychoterapia, 3 (194), 45-58.

Wolska, M. (1999). Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie w sytuacji kryzysu małżeńskiego. W: B. Kosek-Nita, D. Raś: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wolska, M. (2010). Wskazania i przeciwwskazania do terapii małżeńskiej/terapii par. Psychoterapia 4, 73-81.


Zespół szkolący

Szkolenie jest prowadzone przez terapeutów posiadających certyfikat psychoterapeuty i certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i terapeutów mających duże doświadczenie w terapii par. Towarzystwa Psychiatrycznego. Poniżej znajdą Państwo listę wykładowców:


 • mgr Małgorzata Wolska - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy
 • mgr Maria Augustyn - psycholożka, psycho terapeutka, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • dr hab., prof. UJ Grzegorz Iniewicz - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • mgr Wanda Szaszkiewicz - emerytowana psycholog kliniczna z długoletnim stażem pracy jako psychoterapeutka i terapeutka rodzinna
 • mgr Roma Ulasińska - specjalistka psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizorka, posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy
 • mgr Jan Zając - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Milena Kansy - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Rekrutacja i opłaty

Wymagania

 • szkolenie „Terapia małżeństw i par jest przeznaczone głównie dla terapeutów pracujących z parami z co najmniej trzyletnim doświadczeniem pracy psychoterapeutycznej

Etapy rekrutacji

 • wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej
 • po przyjęciu zgłoszenia ewentualne przesłanie dodatkowych informacji o swojej pracy psychoterapeutycznej
 • po zakwalifikowaniu na szkolenie – wpłacenie pierwszej raty w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem szkolenia

Przy przyjęciu na szkolenie bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o dokładne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, który można znaleźć poniżej.


Cena kursu

 • całkowity koszt kursu: 4800,00 zł
 • 4800,00 zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), 400,00 zł za jeden warsztat weekendowy

Opłaty

 • płatne w czterech ratach (po 1200,00 zł) w ustalonych przez organizatorów terminach
 • I rata: płatna do 10 września 2024

Dane do przelewu

 • opłaty należy wpłacać przelewem na konto Fundacji: 78 1600 1039 0002 0033 3689 7001

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Zapisy na kurs - terapia par