konferencje naukowe - archiwum

Problemy etyczne w psychoterapii

9 lutego 2019 / Kraków

Informacje szczegółowe

 • data: 9 lutego 2019
 • miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UJ,
  ul. św. Łazarza 16, Kraków

Organizator

 • konferencja organizowana przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM

Kontakt w sprawie konferencji

Nadchodzące konferencje

Ta konferencja już za nami.

Zapraszamy na kolejne organizowane przez nas wydarzenia - informacje o nadchodzących konferencjach można znaleźć na naszej stronie internetowej.

ikona superwizja

Program

Szczegółowy opis programu konferencji z rozpisaniem na poszczególne dni i godziny

ikona szkolenia z psychoterapii

Prelegenci

Lista prelegentów wraz z opisem doświadczenia i osiągnięć naukowych

ikona literatura

Abstrakty

Streszczenia wykładów i warsztatów, które odbyły się w ramach naszej konferencji

ikona rekrutacja

Galeria

Zdjęcia z konferencji - w galerii można zobaczyć fotografie z wykładów i warsztatów

O konferencji

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Mgr, lek. med. Feliks Matusiak
 • Mgr Roma Ulasińska
 • Mgr Małgorzata Wolska

Komitet organizacyjny:

 • Prof. dr hab. Barbara Józefik
 • Mgr, lek. med. Feliks Matusiak
 • Mgr Roma Ulasińska
 • Mgr Małgorzata Wolska – tel. 505-608-204; malgo.wolska@gmail.com
 • Mgr Sylwia Wyczółkowska – tel. 12-424-87-40; sylwiag@cm-uj.krakow.plProgram

Data konferencji nie jest przypadkowa – w tym dniu przypada 10. rocznica śmierci Profesor Marii Orwid, Założycielki i Patronki naszej Fundacji.

Główną ideą konferencji jest skupienie się na dylematach etycznych, pojawiających się w procesach psychoterapeutycznych i w relacji terapeutycznej.


9 lutego 2019


10:30 – otwarcie konferencji


10:40-11:25 – prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro – „Raport z rozmowy Dezyderego Etyckiego z Praksedą Terapeutowicz”


11:25-11:35 – dyskusja


11:35-12:20 – prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska – „Problemy etyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży”


12:20-12:40 – dyskusja


12:40-13:10 – przerwa na kawę


13:10-13:55 – prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik – „A wydawało się to prostsze. Dylematy terapeuty rodzinnego”


13:55-14:05 – dyskusja


14:05-14:50 – dr hab. n. społ. Grzegorz Iniewicz – „Dylematy etyczne w pracy z osobami LGBT”


14:50-15:00 – dyskusja


15:00-16:00 – przerwa na lunch


16:00-16:45 – dr hab. n. med. Maciej Pilecki – „Problemy etyczne w psychiatrii okresu dojrzewania”


16:45-16:55 – dyskusja


16:55-17:40 – mgr Małgorzata Wolska – „Zakłócenia równowagi i poczucia sprawiedliwości – problemy etyczne w terapii par”


17:40-17:50 – dyskusja


17:50-18:00 – zakończenie konferencji

Prelegenci

Psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Kierownik Katedry Psychiatrii UJ CM

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracuje we własnym gabinecie

Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeutka European Association for Psychotherapy, Kierownik Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Kierownik Ambulatorium Terapii Rodzin OKDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Psycholog, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowany psychoterpeuta European Association for Psychotherapy, adiunkt w Instytucie Psychologii UJ, psychoterapeuta w OKDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik Uniwersytetu SWPS.

Specjalista psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracowała w Klinice Psychiatrii AM w Warszawie, była Kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie, pełniła funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia

Specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, lider grup Balinta STB, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy EAP, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Kierownik OKDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Kierownik szkoleń podyplomowych dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie Psychiatrii.

Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy, pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin OKDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Redaktorka kwartalnika „Psychoterapia” wydawanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP.


Abstrakt

Prezentacja ma formę dialogu między teoretykiem (etykiem) a praktykiem (psychoterapeutą).  Przedmiotem rozmowy będą następujące zagadnienia: 1. kiedy przemoc wymaga pomocy terapeutycznej, a kiedy należy zaniechać terapii i podjąć zachowania wynikające z nakazu prawa (czyli o konflikcie między interesem pacjenta a kodeksami); 2. co wolno, a czego nie wolno terapeucie poza gabinetem terapeutycznym  (czyli o psychoterapeucie w przestrzeni społecznej i politycznej); 3. jakie są granice powściągliwości terapeutycznej w nazywaniu dysfunkcji, patologii czy zaburzeń pacjenta/ klienta (czyli o tym, na ile język organizuje rzeczywistość); 4. czy terapeutę obowiązuje neutralność wobec neurotycznej i/lub psychotycznej religijności (czyli o tym, że niektóre przykazania Dekalogu mogą pozostawać w sprzeczności z ideami psychoterapeutycznymi); 5. czy w terapii rozwodowej rodziców terapeuta powinien brać pod uwagę interes ich dzieci (czyli o niejednoznaczności, po stronie czyich interesów ma stać psychoterapeuta).

Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii

Psychoterapia, w której głównym czynnikiem zmiany jest relacja pacjent – terapeuta wymaga zachowania wyraźnych zasad etycznych. Dotyczy to wszystkich rodzajów psychoterapii, ale szczególnie odnosi się do psychoterapii dzieci i młodzieży, stawiając przed terapeutami  konieczność jeszcze bardziej ścisłego przestrzegania zasad etyki zawodowej. Zasady te są wprawdzie sformułowane w kodeksie etycznych psychoterapeuty, ale nie zajmują się szczegółowo psychoterapią dzieci i młodzieży. W wystąpieniu zastanawiamy się problemami etyki psychoterapii tej grupy pacjentów zarówno w kontekście ogólnych zasad etycznych jak i szczegółowo dotyczących dzieci i młodzieży. Szczególnie ważnym wydaje się uwzględnienie, że terapeuta zawsze ma do czynienia  nie tylko z pacjentem ale i z całym systemem w którym on funkcjonuje a przede wszystkim jego rodziną  A oczekiwania od  wszystkich części systemu od terapeuty  mogą być różne. Zwłaszcza sprawa zachowania tajemnicy procesu terapeutycznego może stać się przedmiotem konfliktu etycznego.

Najważniejszym jest jednak fakt, że zasad etycznych nie da się całkowicie skodyfikować i zawsze pozostanie podstawowym cytat Kanta „ Są dwie rzeczy, które napełniają duszę podziwem i czcią, niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie.” Dlatego w każdym przypadku psychoterapii dziecka lub nastolatka psychoterapeuta powinien stale kontrolować  swoją  postawę etyczną,  w czym może  być mu pomocny proces superwizji.

Pracowania Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM

Od początku swojej ponad 60-letniej historii terapia rodzin znajduje zastosowanie w rozwiązywaniu problemów dzieci i nastolatków a szereg badań pokazuje, że ze względu na swoją skuteczność powinna być metodą z wyboru wobec tej grupy pacjentów. Wielość nurtów, bogactwo technik terapeutycznych wydaje się gwarantować możliwość doboru odpowiedniego podejścia do danego problemu, zwiększając prawdopodobieństwo skuteczności podejmowanych oddziaływań. Zarazem praktykowanie terapii rodzin konfrontuje terapeutów z szeregiem wyzwań, w tym dylematów etycznych. Trudności często pojawiają się zarówno na etapie konsultacji rodzinnej i związane są z kontekstem rozpoczynania terapii, jak i w dalszych fazach pracy terapeutycznej. Dotyczą one różnorodnych zagadnień: problematyki władzy, odpowiedzialności, rozróżnienia pomiędzy tym co wspólne a co prywatne, rozumienia relacji terapeutycznej. Celem wystąpienia jest zarysowane niektórych z istotnych dylematów, ilustrując je przykładami klinicznymi.

Praca psychoterapeutów regulowana jest etyczno–zawodowymi normami zawartymi w różnych dokumentach. Normy te odnoszą się do samego terapeuty jak też do relacji które buduje on z pacjentami. Praca terapeutyczna z osobami nieheteroseksualnymi oraz transpłciowymi również regulowana jest ogólnymi normami etyczno-zawodowymi. Pojawiają się tu jednak specyficzne problemy i dylematy. Dotyczą one między innymi kwestii ujawniania się, informowania rodziców lub opiekunów prawnych o ważnych kwestiach, czy podejmowania terapii, której celem jest zmiana orientacji seksualnej. Odnoszą się również do samego terapeuty, przykładowo czy posiada on odpowiednie kompetencje, a także świadomość ewentualnych własnych ograniczeń w pracy osobami LGBT. Powyższe kwestie zostaną poruszone podczas wystąpienia.

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJCM

Dylematy etyczne pojawiające się w psychiatrii dzieci i młodzieży w dużej części są tożsame z tymi dotyczącymi psychoterapii okresu rozwojowego. Odnoszą się one do takich zagadnień wspólnych jak m.in. kwestia tego co ujawniać a czego nie ujawniać z kontaktu indywidualnego z pacjentem rodzicom, konflikt pomiędzy prawami młodego człowieka do samostanowienia a wymogami rodzinnymi czy społecznymi, dylematami związanych z charakterem i zakresem zaangażowania profesjonalisty.

W psychiatrii dzieci i młodzieży pojawiają się jednak również specyficzne dylematy etyczne odmienne od tych wspólnych dla obu profesji. Związane one są z takimi lekarskimi działaniami jak prowadzenie diagnozy różnicowej, poszukiwanie uwarunkowań prezentowanych zaburzeń, wybór optymalnej metody terapeutycznej, leczenie bez zgody, stosowanie przymusu bezpośredniego czy wdrażaniem terapii eksperymentalnych.

Zagadnienia te zostaną omówione w trakcie wykładu.

Pary, które zgłaszają się do terapii w sytuacji kryzysu związku, często doświadczają zakłócenia równowagi w relacji z partnerem, objawiającej się głównie przekonaniem o dominacji partnera/partnerki. Ponadto, każda z osób pozostających w związku czuje się niesprawiedliwie traktowana przez partnera/partnerkę – niedoceniana, pomijana w realizowaniu potrzeb, obarczana nadmiernymi obowiązkami, zarzucana nieuzasadnionymi pretensjami, itp. Terapeuta podczas pierwszej konsultacji słucha dwóch opowieści o krzywdzie, przeciążeniu emocjonalnym, braku nadziei i zastanawia się, jak podzielić czas i uwagę, by każda z osób z pary miała poczucie, że jej punkt widzenia jest dostrzeżony. Jak budować przymierze z dwiema walczącymi ze sobą osobami, by nie opowiedzieć się po niczyjej stronie? Jak pracować z parą, w której jedna osoba chce utrzymać związek, a druga chce go zakończyć? Jak reagować w sytuacji przemocy psychicznej? Te i podobne problemy, pojawiające się głównie w fazie wstępnych konsultacji, ilustrowane przykładami z terapii, będą omawiane podczas wystąpienia.

Galeria zdjęć z konferencji

Obecnie nie posiadamy zdjęć z tej konferencji.