Zgłoszenie udziału – Systemowe rozumienie rodziny

Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin – Lublin 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, lekarzy, a jego celem jest nabycie przez uczestników i rozwój następujących umiejętności:
• umiejętność diagnozy relacji rodzinnych;
• umiejętność rozumienia psychopatologii w kategoriach relacji rodzinnych;
• umiejętność prowadzenia konsultacji rodzinnej ze sprecyzowaniem celu terapii;
• umiejętność prowadzenia terapii pod superwizją;
• znajomość technik terapeutycznych i umiejętność adekwatnego ich zastosowania;
• znajomość zagadnień teoretycznych w zakresie systemowego rozumienia rodziny i terapii rodzin.
Szkolenie jest prowadzone przez pięcioro psychoterapeutów pracujących w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ – wszyscy mają długoletnią praktykę w zakresie systemowej terapii rodzin i posiadają certyfikat psychoterapeuty oraz certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownikiem naukowym szkolenia jest prof. dr n. hum. Barbara Józefik, prof. CMUJ; pozostałe osoby prowadzące warsztaty to: mgr Wanda Szaszkiewicz, mgr Roma Ulasińska, mgr Małgorzata Wolska, mgr Ryszard Izdebski.
Czas trwania szkolenia obejmuje dwa i pół roku.
Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym, w skali rocznej jest to 10 weekendów. Zajęcia będą się odbywały w soboty w godzinach 12.00 – 18.00 i w niedziele w godz. 9:00-13:00. Miejsce przeprowadzenia zajęć – Lublin, ul. Gospodarcza 26
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 300 zł za jedne zajęcia weekendowe.

• Za sprawy organizacyjne odpowiedzialna jest Małgorzata Wolska (kontakt: 505-608-204; malgo.wolska@gmail.com) – zgłoszenia udziału proszę przysyłać drogą mailową

Program szkolenia:

I rok szkolenia:

Warsztat I – 1-2 lutego 2020
mgr Wanda Szaszkiewicz

Przedstawienie się uczestników, oczekiwania wobec szkolenia.
Prezentacja i omówienie programu szkolenia.
Kierunki psychoterapii – rys historyczny. Rozumienie człowieka w poszczególnych koncepcjach psychoterapeutycznych – wykład i ćwiczenia.
Zasady kontaktu terapeutycznego – nawiązanie relacji terapeutycznej zależnie od wieku, płci i problematyki pacjenta – seminarium i ćwiczenia.

Warsztat II – 7-8 marca 2020
mgr Ryszard Izdebski

Fazy rozwoju relacji terapeutycznej, zjawisko oporu i przeniesienia.
Zasady kontaktu terapeutycznego – ćwiczenia.
Relacja terapeutyczna w pracy z rodziną – seminarium i ćwiczenia.
Rozwój terapii rodzin – rys historyczny, przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład.

Warsztat III – 4-5 kwietnia 2020
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Ogólna teoria systemów. Systemowe rozumienie rodziny – wykład i ćwiczenia.
Rodzina jako system naturalny – koncepcja Murraya Bowena – wykład.
Genogram jako narzędzie projekcyjne – ćwiczenia i omówienie.
Konstrukcja i interpretacja genogramu – omówienie.
Cykl życia rodzinnego – ćwiczenia i omówienie.
Koncepcja mitu rodzinnego A. Fereiry.
Kazuistyka – analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.

Warsztat IV – 9-10 maja 2020

mgr Małgorzata Wolska

Podejście transgeneracyjne – wykład.
Koncepcja ukrytych lojalności Ivana Boszormenyi-Nagy’a – wykład i ćwiczenia.
Koncepcja nieukończonej żałoby Normana Paula – wykład i ćwiczenia

Warsztat V – 6-7 czerwca 2020

mgr Roma Ulasińska

Podejście strukturalne – przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład i ćwiczenia.
Kazuistyka – analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.
Pierwsze spotkanie z rodziną – rodzina symulowana – ćwiczenia.

Warsztat VI – 12-13 września 2020

prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Podejście strategiczne – przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład i ćwiczenia. Szkoła mediolańska – przedstawiciele, rozwój podejścia.
Technika pytań cyrkularnych.
Analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.

Warsztat VII –  10-11 października 2020

mgr Roma Ulasińska

Podejście strategiczne – c.d.
Pierwszy wywiad z rodziną – ćwiczenia.
Pytania cyrkularne – ćwiczenia.
Analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.

Warsztat VIII – 7-8 listopada 2020

mgr Ryszard Izdebski

Komunikacja w rodzinie – przedstawiciele podejścia komunikacyjnego, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład i ćwiczenia.
Kazuistyka – analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.
Praca z kamerą.

Warsztat IX – 12-13 grudnia 2020
mgr Wanda Szaszkiewicz

Kryzys adolescencji – wykład.
Koncepcja delegowania i wiązania Helma Stierlina – wykład i ćwiczenia.
Rodzina z adolescentem – kazuistyka i ćwiczenia.

Warsztat X – 9-10 stycznia 2021
mgr Małgorzata Wolska

Kryzys małżeński – wykład.
Kazuistyka – prezentacja procesu terapii małżeńskiej.
Kontakt terapeutyczny z małżeństwem w kryzysie – ćwiczenia.
Negocjacje rozwodowe.

II rok szkolenia:

Warsztat XI – 6-7 lutego 2021
mgr Małgorzata Wolska

Terapia małżeńska. Indywidualna praca z adolescentem w podejściu systemowym.

Warsztat XII – 6-7 marca 2021
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Terapia rodzin w modelu teamu reflektującego
Wprowadzenie do terapii narracyjnej

Warsztat XIII – 10-11 kwietnia 2021

mgr Ryszard Izdebski

Praca z rodziną z problemem przemocy

Warsztat XIV – 8-9 maja 2021

mgr Roma Ulasińska

Praca z rodziną z dzieckiem adoptowanym

Warsztat XV – 5-6 czerwca 2021

mgr Wanda Szaszkiewicz

Praca z rodziną z nadużyciem seksualnym

Warsztat XVI – 11-12 września 2021

prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Leczenie zaburzeń jedzenia

Warsztat XVII – 9-10 października 2021

mgr Ryszard Izdebski, mgr Wanda Szaszkiewicz

Genogramy – praca własna

Warsztat XVIII – 20-21 listopada 2021

mgr Ryszard Izdebski, mgr Wanda Szaszkiewicz

Genogramy – praca własna

Warsztat XIX – 11-12 grudnia 2021

mgr Ryszard Izdebski, mgr Wanda Szaszkiewicz

Genogramy – praca własna

Warsztat XX – 15-16 stycznia 2022

mgr Roma Ulasińska

Superwizja

III rok szkolenia

Warsztat XXI – 5-6 lutego 2022

mgr Roma Ulasińska

Superwizja

Warsztat XXII – 5-6 marca 2022

prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Superwizja

Warsztat XXIII – 2-3 kwietnia 2022

mgr Małgorzata Wolska

Superwizja

Warsztat XXIV – 7-8 maja 2022

mgr Małgorzata Wolska

Superwizja

Warsztat XXV – 11-12 czerwca 2022

mgr Ryszard Izdebski, mgr Wanda Szaszkiewicz

Podsumowanie pracy z genogramem (w dwóch podgrupach);
podsumowanie i zakończenie kursu

Ankieta zgłoszeniowa

Zgłaszam udział w szkoleniu „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin; Lublin 2020

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez KFRP w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego.

All rights reserved © 2019. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid