Nowe szkolenie – zgłoszenie udziału

Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe – Kraków 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, które posiadają wyższe wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, inne humanistyczne, medyczne.
Szkolenie jest prowadzone przez specjalistów w zakresie psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia posiadają certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a większość z nich również certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym, w skali rocznej jest to 10 weekendów. Zajęcia będą się odbywały w soboty w godzinach 10.00 – 18.00 i w niedziele w godz. 9:00-12:00. Miejsce przeprowadzenia zajęć – Kraków
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 300 zł za jedne zajęcia weekendowe.

Za sprawy organizacyjne związane z naborem na szkolenie odpowiedzialna jest Małgorzata Wolska (kontakt: 505-608-204; malgo.wolska@gmail.com) – zgłoszenia udziału proszę przysyłać drogą mailową, wypełniając poniższą ankietę zgłoszeniową.

Program szkolenia podyplomowego:

„Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe”

Kierownicy szkolenia: mgr Małgorzata Wolska, mgr Ryszard Izdebski

Warsztat I – 14-15 listopada 2020

mgr Wanda Szaszkiewicz

Integracja uczestników szkolenia.

Kierunki psychoterapii w perspektywie historycznej.

Rozumienie zaburzeń psychicznych w różnych podejściach psychoterapeutycznych.

Podstawowe terminy z zakresu psychoterapii: relacja terapeutyczna, kontrakt terapeutyczny, przymierze terapeutyczne, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór.

Etapy psychoterapii.

Czynniki leczące w psychoterapii.

Warsztat II – 12-13 grudnia 2020

mgr Ryszard Izdebski

Zasady nawiązywania relacji terapeutycznej, budowanie kontaktu terapeutycznego z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną – przykłady kliniczne i ćwiczenia.

Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin: rozwój terapii rodzin, podstawowe pojęcia, terminy, szkoły terapeutyczne, przedstawiciele szkół; cykl życia rodzinnego.

Warsztat III – 16-17 stycznia 2021

mgr Małgorzata Wolska

Podejście transgeneracyjne – koncepcja Bowena, koncepcja ukrytych lojalności Boszormenyi-Nagy’a, koncepcja nieukończonej żałoby Paula. Ilustarcja kliniczna: problem parentyfikacji i triangulacji; problem nieukończonej żałoby.

Zasady konstruowania genogramu i wykorzystania go w pracy klinicznej.

Warsztat IV – 13-14 lutego 2021

mgr Ryszard Izdebski

Podejście komunikacyjne – szkoła z Palo Alto: założenia, techniki pracy z rodziną z zaburzoną komunikacją. Podwójne wiązanie i inne zaburzenia komunikacji i ich konsekwencje dla funkcjonowania rodziny. Ilustracja kliniczna.

Podejście strategiczne – model Haley’a i Madanes, szkoła Ericksona.

Warsztat V – 13-14 marca 2021

mgr Roma Ulasińska

Podejście strukturalne – szkoła Minuchina. Rozumienie rodziny w ujęciu strukturalnym.

Granice systemu rodzinnego i podsystemów; konsekwencje zakłócenia granic. Zakłócenia w pełnieniu ról i wypełnianiu funkcji z nimi związanych. Ilustracja kliniczna – rodzina z zaburzoną strukturą.

Pierwszy wywiad rodzinny.

Warsztat VI – 10-11 kwietnia 2021

mgr Roma Ulasińska

Podejście strategiczne – szkoła mediolańska: techniki pracy z rodziną – stawianie hipotez, pozytywna konotacja, techniki paradoksu. Ilustracja kliniczna.

Pytania cyrkularne. Zjawisko neutralności.

Warsztat VII – 22-23 maja 2021

mgr Wanda Szaszkiewicz

Kryzys adolescencji. Koncepcja delegacji rodzinnych Stierlina. Charakterystyka rodzin wiążących i odrzucających. Wiązanie na poziomie id, ego i superego. Ilustracja kliniczna.

Warsztat VIII – 5-6 czerwca 2021

dr Krzysztof Szwajca

Specyfika terapii rodziny wieloproblemowej w domu pacjenta. Praca z dzieckiem i rodziną. Połączenie różnych form pomocy: psychoterapii, wsparcia, interwencji kryzysowej.

Ilustracje kliniczne.

Warsztat IX – 11-12 września 2021

mgr Katarzyna Ślęzak

Teoria przywiązania; style przywiązania. Zaburzenia więzi u dzieci. Ilustracja kliniczna.

Terapia dziecka po doświadczeniu traumy oraz praca z rodziną – uwrażliwienie rodziców na doświadczenia i przeżycia dziecka.

Warsztat X – 9-10 października 2021

mgr Konrad Markiewicz

Konstrukcjonizm w terapii rodzin – główne założenia, przedstawiciele, metoduy pracy.

Team reflektujący Andersena.

Terapia narracyjna – założenia i techniki pracy

Mentalizacja. Ilustracja kliniczna.

Warsztat XI – 6-7 listopada 2021

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach

Warsztat XII – 4-5 grudnia 2021

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach

Warsztat XIII – 15-16 stycznia 2022

mgr Ewa Domagalska i mgr Konrad Markiewicz

Genogramy – praca własna w dwóch podgrupach

Warsztat XIV – 19-20 lutego 2022

mgr Katarzyna Ślęzak

Przymierze terapeutyczne z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną. Budowanie przymierza w pracy indywidualnej z dzieckiem i nastolatkiem oraz w pracy z rodziną – z członkami rodziny. Ilustracja kliniczna. Czynniki wspomagające przymierze i zakłócające je.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XV – 12-13 marca 2022

mgr Małgorzata Wolska

Kryzys małżeński. Koncepcja koluzji małżeńskiej Willi’ego. Ilustracja kliniczna.

Terapia pary w podejściu zintegrowanym – techniki pracy.

Praca z małżeństwem rozwodzącym się. Dzieci w sytuacji rozwodu rodziców.

Problemy etyczne w terapii par.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XVI – 9-10 kwietnia 2022

dr Krzysztof Szwajca

Zaburzenia rozwojowe u dzieci – zespół Aspergera, autyzm.

ADHD. FASD. Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną.

Ilustracje kliniczne.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XVII – 14-15 maja 2022

mgr Ryszard Izdebski

Zaburzenia eksternalizacyjne u dzieci i młodzieży (zaburzenia hiperkinetyczne i zaburzenia zachowania).

Praca z rodziną z przemocą. Ilustracja kliniczna.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XVIII – 11-12 czerwca 2022

mgr Roma Ulasińska

Praca terapeutyczna z rodziną z adoptowanym dzieckiem. Problem więzi w rodzinach adopcyjnych. Ilustracja kliniczna.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XIX – 17-18 września 2022

mgr Małgorzata Wolska

Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia psychiczna. Praca indywidualna i praca z rodziną. Zjawiska utrudniające i wspomagające współpracę terapeutyczną. Ilustracje kliniczne.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XX – 22-23 października 2022

mgr Wanda Szaszkiewicz

Depresja u dzieci i młodzieży. Problem samobójstw i samookaleczeń.

Praca terapeutyczna z osobą po nadużyciu seksualnym.

Ilustracje kliniczne.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XXI – 19-20 listopada 2022

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

Funkcjonowanie osób LGBT+. Praca terapeutyczna z osobami LGBT+ i ich rodzinami. Ilustracje kliniczne.

Superwizja – 2 godz. dyd.

Warsztat XXII – 10-11 grudnia 2022

dr Krzysztof Szwajca

Problemy etyczne w terapii dzieci, młodzieży i rodzin. Przykłady kliniczne.

Superwizja – 6 godz. dyd.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

 

 

Ankieta zgłoszeniowa

Zgłaszam udział w szkoleniu Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe – Kraków 2020

    Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez KFRP w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego.

    All rights reserved © 2020. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid