dr Aleksandra Kalisz

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Praktyka zawodowa

Autorka wielu artykułów opisujących mechanizmy funkcjonowania gatunków mowy i dialogu (dyskusja, spór, kłótnia, intryga), a także poświęconych zagadnieniom z ogniskowanym wokół komunikacji i retoryki. Współredaktorka pięciu monografii dotyczących autopromocji w przestrzeni mediów, a także współorganizatorka cyklu konferencji „Partnerstwo w komunikacji” propagujących dobre praktyki komunikacyjne.

Na co dzień jest wykładowczynią w Uniwersytecie Śląskim, gdzie na różnych kierunkach prowadzi zajęcia poświęcone kulturze języka, teorii komunikacji, retoryce, autoprezentacji. Organizuje też warsztaty kreatywnego pisania. W ramach dydaktycznego grantu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” prowadzi spotkania ze studentami zatytułowane „Komunikacja. Porozumienie. Motywacja.”


Wykształcenie i doświadczenie

W przeszłości kilka lat była kuratorem społecznym przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach, sprawując nadzór nad małoletnimi. W latach 2012–2014 jako wolontariuszka związała się ze stowarzyszeniem „Ja-Ty-My Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół”.


Informacje dodatkowe / zainteresowania

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mediolingwistyki, dyskursu prywatnego i o prywatności realizowanego za pośrednictwem gatunków mowy osadzonych w rozmaitych kontekstach.


Kontakt

Poznaj innych wykładowców