Szkoła Dialogu Motywującego

1. Program szkolenia

Kierownik szkolenia: mgr Cezary Barański

Dialog Motywujący – informacje o metodzie

Dialog Motywujący należy do jednej z najlepiej przebadanych metod pracy psychologicznej służących zmianie ryzykownych zachowań.  Doczekał się ponad 2 tysięcy publikacji, kilkuset randomizowanych badań, a jego współtwórca William Miller należy do jednego z najczęściej cytowanych autorów z obszaru nauk społecznych. Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się metod pracy pomocowej nad motywacją, znajduje adaptacje do pracy z problemami uzależnień, zaburzeniami psychiatrycznymi, w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej, w pracy z oporem. Wiele badań wskazuje na obniżone ryzyko wypalenia zawodowego wśród specjalistów pracujących tą metodą. W Polsce DM funkcjonuje od prawie 15 lat. Doczekał się kilku rodzimych książek i publikacji.  Szkolenie stanowi pierwszą w Polsce adaptację wykorzystania Dialogu Motywującego do pracy z trudnościami z motywacja w problemach indywidualnych oraz do pracy z parami, rodzinami i grupami.

Założenia Dialogu Motywującego opierają się na:

 • pracy nad zmianą zachowania, bazując na budowaniu wewnętrznej motywacji osoby,
 • wydobywaniu zasobów pacjenta/klienta,
 • budowaniu zaangażowania i sojuszu w relacji,
 • radzeniu sobie z oporem i brakiem gotowości do współpracy,
 • czytelnej metodyce i strukturze dającej mierzalne efekty pracy,
 • spójnej z założeniami pracy systemowej i poznawczo-behawioralnej.

 

Szkoła prowadzona jest przez Akademię Terapii Motywującej i Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid

Warsztaty adresowane są do osób działających w obszarze pracy wspierającej, pomocowej, terapeutycznej, gdzie trudnością są problemy z motywacją (m. in. pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, lekarze, pracownicy socjalni),

Cel szkoły: pogłębienie wiedzy i budowanie umiejętności dotyczących motywacji do zmiany zachowania, radzenia sobie z problemami zdrowia psychicznego, w oparciu o wyniki najnowszych badań nad motywacją.

Metoda szkolenia bazuje głównie na treningu umiejętności i superwizji, a prowadzący to głównie osoby, które mają doświadczenia w pracy terapeutycznej i badawczej, absolwenci kursów dla trenerów metody DM prowadzonej przez jej autorów oraz stowarzyszenie MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Szkolenie składa się z ośmiu weekendowych warsztatów i superwizji po 17 godzin dydaktycznych – łącznie 136 h. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9:00-14:00 i 15:00-19:00 (10 godzin) i niedziele w godzinach 9:00-15:00 (7 godzin).

Miejsce szkolenia: Szkolenie odbędzie się w Krakowie, dokładne miejsce zostanie podane później.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i rozmowa wstępna dotycząca motywacji uczestnika. Kontakt:

Małgorzata Wolska

e-mail: malgo.wolska@gmail.com

tel.: 505608204

Cezary Barański

e-mail: cezary.baranski@gmail.com

tel.: 692709686

 

Szczegółowy program szkolenia

Warsztat I

 21–22.10.2023
Wprowadzenie do metody

Wprowadzenie do metody będzie uwzględniać:

– najnowsze wyniki badań naukowych dotyczących metod komunikacji, dialogu i motywacji,

– założenia teoretyczne metody i genezę jej powstania,

– możliwości łączenia metody z innymi podejściami pomocowymi i terapeutycznymi,

– podstawowe założenia, narzędzia i techniki pracy.

Ćwiczenia warsztatowe będą obejmować rozwój umiejętności dotyczących:

– podstawowych technik służących wydobywaniu wewnętrznej motywacji,

– angażowania osoby do współpracy i budowania sojuszu,

– identyfikowania i przeciwdziałania blokadom komunikacyjnym,

– wyrażania empatii, budowania odzwierciedleń.

Warsztat II

18–19.11.2023
Procesy Dialogu Motywującego oraz metody i techniki pracy

Wiedza obejmująca:

– poznanie procesów Dialogu Motywującego (DM): angażowania, ukierunkowania, wywoływania, planowania,

– Transteoretyczny Model Zmiany Prochaski i Di Clemente i jego fazy: prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, podtrzymanie, nawrót,

– narzędzia pracy DM (odzwierciedlenia, dowartościowania, pytania otwarte, podsumowania),

– mechanizmy ambiwalencji w deficycie motywacji,

– ustalanie mierzalnych celów konsultacji.

Ćwiczenie umiejętności dotyczące:

– rozpoznawania procesów DM,

– identyfikowania fazy zamiany,

– zaawansowanego treningu umiejętności korzystania z narzędzi DM,

– rozpoznawania i rozumienia oraz pracy z ambiwalencją,

– rozpoczęcie superwizji.

Warsztat III

2–3.12.2023
Dialog Motywujący w pracy z osobą w oporze i w interwencji kryzysowej

Tematyka:
– rozumienie oporu jako konfliktu pomiędzy dążeniem i unikaniem,

– ambiwalencja w funkcji oporu,

– język podtrzymania i język zmiany w DM,

– opór w kryzysach psychologicznych i problemach klinicznych,

– stosowanie zaawansowanych metod DM we wzmacnianiu języka zmiany i radzenia sobie z oporem.

Warsztat IV

13–14.01.2024
Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z zaburzeniami psychicznymi

Tematyka:
– problemy motywacyjne w zaburzeniach lękowych,

– depresja i myśli samobójcze – ambiwalencje i przeciwstawne tendencje,

– metody i techniki pracy z uzależnieniami w DM,

– Trening umiejętności z uwzględnieniem technik i metod DM w procesie budowania zmiany,

– Superwizja przypadków.

Warsztat V

10–11.02.2024
Wprowadzenie do pracy Dialogiem Motywującym z parami i rodzinami

Tematyka:
– założenia pracy systemowej w Dialogu Motywującym,

– procesy w pracy nad zmianą zachowania rodziny,

– mechanizmy systemowe w pracy nad motywacją rodzin i par,

– metody pracy z oporem w czasie pierwszych konsultacji z rodziną i parą.

Warsztat VI

9-10.03. 2024

Zaawansowane metody pracy parami i rodzinami

Tematyka:
– Dialog Motywujący i mechanizmy sprzężenia zwrotnego wpływające na podtrzymanie
i niwelowanie problemów rodzinnych i wychowawczych,

– techniki mentalizowania rodziny i pary w Dialogu Motywującym,

– zaawansowane metody i techniki w pracy z rodzinami i parami z obniżoną motywacją.

Warsztat VII

13–14.04.2024
Wprowadzenie do pracy z grupą

Tematyka:
– możliwości adaptowania Dialogu Motywującego do pracy z grupami,

– metody i techniki pracy z grupą w duchu Dialogu Motywującego,

– role grupowe i ich identyfikacja,

– procesy rozwoju grupy,

– wprowadzenie do Interwencji Kryzysowej w pracy z grupą.

Warsztat VIII
11–12.05.2024
Zjawiska w pracy z grupą

Tematy:
– mechanizmy konfliktowe grupie,

– grupy z zachowaniami ryzykownymi,

– zaawansowane metody i techniki pracy z grupą,

– elementy socjoterapii.

2. Zalecana literatura

Arkovitz, H. Miller, W.R., Rollnick W., Seikkula, J. (2017). Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych, Kraków: WUJ.

Barański, C. (2016). Dialog motywujący w pracy z grupami osób podejmujących zachowania ryzykowne. Psychoterapia 3(178) 37-52.

Barański, C. (2016). Dialog motywujący z młodzieżą podejmującą ryzykowne zachowania seksualne. W: M. Kijak (red.): Praca socjalna. Promocja zdrowia seksualnego osób niepełnosprawnych. I-II, 184-206.

Barański, C. (2019). Dialog motywujący w pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
https://www.mp.pl/poz/psychiatria/inne_zaburzenia/210000,dialog-motywujacy-w-pracy-lekarza-poz,2

Jaraczewska, J.M., Krasiejko I. (2012). Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Jaraczewska, J.M. Adamczyk-Zientara, M. (2015). Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie. Warszawa: Eneteia.

Miller W.R. (2009). Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji, Warszawa: Parpamedia.

Miller, W.R., Rollnick, S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naar. S., Safren S.A. (2020). Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rosengren, D. (2021). Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Kraków: WUJ.

Westra H.A. (2016). Dialog Motywujący w terapii zaburzeń lękowych. Kraków: WUJ.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Trenerów Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing Network of Trainers)  www.motivationalinterviewing.org

Dialog motywujący Blog http://dialogmotywujacy.info.pl/blog/page/2/

3. Zespół szkolący

Cezary Barański

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i systemowy. Wykształcenie: Psychologia stosowana (Uniwersytet Jagielloński), Seksuologia kliniczna (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Szkoła terapii poznawczo-behawioralnej (Uniwersytet Humanistyczno-społeczny SWPS), Ośrodek Szkoleń Systemowych (Systemowa Terapia Rodzin), Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży (Centrum Terapii poznawczo Behawioralnej w Warszawie). Certyfikowany Terapeuta Motywujący PTTM (nr 56), Międzynarodowy Trener Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing Network of Trainers). Pracował między innymi w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, w szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Ambulatorium Terapii Rodzin, na Uniwersytecie Jagiellońskim (Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji), był członkiem komisji naukowo – dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Prowadzi wykłady i szkolenia dla specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną, pedagogiczną, medyczną. W wolnym czasie pisze artykuły, m.in. do „Psychologii w Praktyce” i „Charakterów”.

Jolanta Celebucka

doktor nauk biologicznych, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany terapeuta motywujący. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego. Na co dzień pracuje w
Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
Prowadzi terapię uzależnień chemicznych i behawioralnych. Stworzyła i prowadzi Program Ograniczania Picia dla osób, które są zainteresowane podjęciem abstynencji, współtworzyła unikalną aplikację E-POP – dla osób chcących ograniczyć picie alkoholu. Ma duże doświadczenie w leczeniu patologicznego hazardu. W Toruniu tworzyła pierwszy w Polsce program grupowy leczenia osób z problemem hazardowym.

Magda Dolska-Topór

psycholożka, psychodietyczka, terapeutka poznawczo-behawioralna, certyfikowana terapeutka motywująca (Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, Międzynarodowy Trener Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing Network of Trainers). Przez wiele lat związana z Polskim Towarzystwem Terapii Motywującej. W latach 2014–2016 wiceprzewodnicząca PTTM. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z Dialogu Motywującego, między innymi dla pracowników socjalnych, specjalistów uzależnień, asystentów rodziny, dla MOPS-u, MOPR-u, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Współorganizatorka konferencji na temat Dialogu Motywującego. Wykładowczyni w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu (studia podyplomowe, kierunek psychodietetyka i interwencja kryzysowa). Pasjonatka wszelkich treści związanych z psychologią zaburzeń odżywiania, obszarami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi i motywacją. Na co dzień pracuje psychoterapeutycznie, pomaga osobom zmagającym się z trudnościami związanymi z wprowadzeniem zmian prozdrowotnych zarówno w obszarze zdrowia psychicznego, jak i w zmianach w stylu życia (zmiany nawyków żywieniowych, zwiększanie aktywności fizycznej).

Agata Groszek

psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, międzynarodowa trenerka dialogu motywującego i arteterapeutka. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od lat związana jest z Polskim Stowarzyszeniem Dialogu Motywującego (PSDM), gdzie m.in. współorganizowała konferencje dotyczące zastosowania DM w pracy różnych grup zawodowych. Dzieli swój czas między psychologię, sztukę i rodzinę.

Aleksandra Kalisz

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Autorka wielu artykułów opisujących mechanizmy funkcjonowania gatunków mowy i dialogu (dyskusja, spór, kłótnia, intryga), a także poświęconych zagadnieniom z ogniskowanym wokół komunikacji i retoryki. Współredaktorka pięciu monografii dotyczących autopromocji w przestrzeni mediów, a także współorganizatorka cyklu konferencji „Partnerstwo w komunikacji” propagujących dobre praktyki komunikacyjne. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mediolingwistyki, dyskursu prywatnego i o prywatności realizowanego za pośrednictwem gatunków mowy osadzonych w rozmaitych kontekstach. Na co dzień jest wykładowczynią w Uniwersytecie Śląskim, gdzie na różnych kierunkach prowadzi zajęcia poświęcone kulturze języka, teorii komunikacji, retoryce, autoprezentacji. Organizuje też warsztaty kreatywnego pisania. W ramach dydaktycznego grantu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” prowadzi spotkania ze studentami zatytułowane Komunikacja. Porozumienie. Motywacja. W przeszłości kilka lat była kuratorem społecznym przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach, sprawując nadzór nad małoletnimi. W latach 2012–2014 jako wolontariuszka związała się ze stowarzyszeniem „Ja-Ty-My Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół”.

4. Informacje o naborze

Szkolenie prowadzone jest przez pracowników naukowych, specjalistów w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii rodzin i par, terapeutów uzależnień, terapeutów motywujących, Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym, składa się z 8 warsztatów i superwizji.
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób zajmujących się pracą pomocową: psychologów, terapeutów, lekarzy, nauczycieli, pedagogów, pracujących w innych zawodach pomocowych, jak i dla studentów w/w kierunków. Kurs przygotowuje zarazem do pracy indywidualnej, jak i z parami, rodzinami i grupami.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej zamieszczonej poniżej w zakładce „zgłoszenie udziału”.

Koszt szkolenia za jeden warsztat weekendowy wynosi 595,00 zł brutto; całość szkolenia to 4760,00 brutto, płatne w dwóch ratach po 2380,00 zł lub jednorazowo w całości 4760,00 zł. Uczestnicy otrzymają faktury elektroniczne.

Termin wpłaty pierwszej raty lub opłaty za całość szkolenia: do 30 września 2023 r.

Termin wpłaty drugiej raty: do 30 stycznia 2024 r.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Fundacji: 78 1600 1039 0002 0033 3689 7001

Przy przyjęciu na szkolenie liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa na temat motywacji uczestnika(-czki).
Liczba miejsc jest ograniczona (18 osób).

Kurs kończy się certyfikatem ukończenia Szkoły Dialogu Motywującego, a po spełnieniu dodatkowych warunków (praca zaliczeniowa) Certyfikatem Praktyka Dialogu Motywującego lub Certyfikatem Terapeuty Motywującego (dla terapeutów). Certyfikaty powyższe honorowane są przez poradnie terapeutyczne, poradnie leczenia uzależnień, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Po zakończeniu kursu istnieje możliwość współpracy z Akademią Terapii Motywującej.

Warunki zaliczenia szkołyObecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach). W przypadku większej ilości nieobecności będzie możliwość odrobienia lub zaliczenia ich na zajęciach z innym kursem.
Obowiązuje opłata za całość kursu niezależnie od ilości obecności uczestnika(-czki).

5. Zgłoszenie udziału

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez KFRP w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego.

  All rights reserved © 2020. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid