„Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji” przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty, który odbędzie się w Krakowie w okresie od listopada 2022 r. do czerwca 2027 r. Szczegóły w zakładce Szkolenia / Całościowy kurs psychoterapii w Krakowie