szkolenie podyplomowe

Szkoła Dialogu Motywującego

rozpoczęcie kursu - kwiecień 2024 / Kraków

Informacje na temat kursu

 • szkolenie specjalistyczne
 • kurs kończy się certyfikatem ukończenia Szkoły Dialogu Motywującego, a po spełnieniu dodatkowych warunków (praca zaliczeniowa) Certyfikatem Praktyka Dialogu Motywującego lub Certyfikatem Terapeuty Motywującego (dla terapeutów)
 • kurs składa się z 8 warsztatów, w sumie 136 godzin dydaktycznych
 • kierownictwo kursu: mgr Cezary Barański

Organizator

 • Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid z siedzibą w Krakowie przy ul. Studenckiej 4/1 we współpracy z Akademią Terapii Motywującej

Kontakt w sprawie kursu

Informacje o rekrutacji

 • start rekrutacji: 20 maja, 2023
 • koniec rekrutacji: 29 lutego, 2024
 • ilość miejsc: 18 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Sprawdź wymagania i jak wygląda proces rekrutacyjny przejdź do sekcji

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki, wypełnij formularz aplikacyjny

ikona superwizja

Program

Szczegółowy opis warsztatów z podziałem na poszczególne lata

ikona literatura

Literatura

Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających do szkolenia

ikona szkolenia z psychoterapii

Zespół

Informacje na temat naszych wykładowców

ikona rekrutacja

Rekrutacja

Informacje na temat wymagań, etapów rekrutacji oraz płatności

Informacje o kursie

Dialog Motywujący – informacje o metodzie

Dialog Motywujący należy do jednej z najlepiej przebadanych metod pracy psychologicznej służących zmianie ryzykownych zachowań.  Doczekał się ponad 2 tysięcy publikacji, kilkuset randomizowanych badań, a jego współtwórca William Miller należy do jednego z najczęściej cytowanych autorów z obszaru nauk społecznych. Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się metod pracy pomocowej nad motywacją, znajduje adaptacje do pracy z problemami uzależnień, zaburzeniami psychiatrycznymi, w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej, w pracy z oporem. Wiele badań wskazuje na obniżone ryzyko wypalenia zawodowego wśród specjalistów pracujących tą metodą. W Polsce DM funkcjonuje od prawie 15 lat. Doczekał się kilku rodzimych książek i publikacji.  Szkolenie stanowi pierwszą w Polsce adaptację wykorzystania Dialogu Motywującego do pracy z trudnościami z motywacja w problemach indywidualnych oraz do pracy z parami, rodzinami i grupami.

Założenia Dialogu Motywującego opierają się na:

 • pracy nad zmianą zachowania, bazując na budowaniu wewnętrznej motywacji osoby,
 • wydobywaniu zasobów pacjenta/klienta,
 • budowaniu zaangażowania i sojuszu w relacji,
 • radzeniu sobie z oporem i brakiem gotowości do współpracy,
 • czytelnej metodyce i strukturze dającej mierzalne efekty pracy,
 • spójnej z założeniami pracy systemowej i poznawczo-behawioralnej.

Cel szkoły:

Pogłębienie wiedzy i budowanie umiejętności dotyczących motywacji do zmiany zachowania, radzenia sobie z problemami zdrowia psychicznego, w oparciu o wyniki najnowszych badań nad motywacją.

Metoda szkolenia bazuje głównie na treningu umiejętności i superwizji, a prowadzący to głównie osoby, które mają doświadczenia w pracy terapeutycznej i badawczej, absolwenci kursów dla trenerów metody DM prowadzonej przez jej autorów oraz stowarzyszenie MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Kurs kończy się certyfikatem ukończenia Szkoły Dialogu Motywującego, a po spełnieniu dodatkowych warunków (praca zaliczeniowa) Certyfikatem Praktyka Dialogu Motywującego lub Certyfikatem Terapeuty Motywującego (dla terapeutów). Certyfikaty powyższe honorowane są przez poradnie terapeutyczne, poradnie leczenia uzależnień, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Po zakończeniu kursu istnieje możliwość współpracy z Akademią Terapii Motywującej.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w Krakowie, dokładne miejsce zostanie podane później.

Warunki zaliczenia szkoły

 • obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach) – w przypadku większej ilości nieobecności będzie możliwość odrobienia lub zaliczenia ich na zajęciach z innym kursem
 • praca zaliczeniowa, jeżeli uczestnik chce otrzymać Certyfikat Praktyka Dialogu Motywującego lub Certyfikat Terapeuty Motywującego (dla terapeutów)

Osoby prowadzące szkolenie

mgr Cezary Barański – kierownik kursu

dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara

dr n. biol. Jolanta Celebucka

mgr Magda Dolska-Topór

mgr Agata Groszek

dr n. hum. Aleksandra Kalisz

 Program
 • kurs składa się z 8 warsztatów, w sumie 136 godzin dydatktycznych
 • zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9:00-14:00 i 15:00-19:00 (10 godzin) i w niedziele w godzinach 9:00-15:00 (7 godzin)
 • poniżej znajduje się program kursu rozpisany na poszczególne warsztaty
 • po rozwinięciu panelu z datą znajduje się dokładny opis warsztatu: wykładowcy, zagadnieniaWprowadzenie do metody

Wprowadzenie do metody będzie uwzględniać:

 • najnowsze wyniki badań naukowych dotyczących metod komunikacji, dialogu i motywacji,
 • założenia teoretyczne metody i genezę jej powstania,
 • możliwości łączenia metody z innymi podejściami pomocowymi i terapeutycznymi,
 • podstawowe założenia, narzędzia i techniki pracy.

Ćwiczenia warsztatowe będą obejmować rozwój umiejętności dotyczących:

 • podstawowych technik służących wydobywaniu wewnętrznej motywacji,
 • angażowania osoby do współpracy i budowania sojuszu,
 • identyfikowania i przeciwdziałania blokadom komunikacyjnym,
 • wyrażania empatii, budowania odzwierciedleń.

Procesy Dialogu Motywującego oraz metody i techniki pracy

Wiedza obejmująca:

 • poznanie procesów Dialogu Motywującego (DM): angażowania, ukierunkowania, wywoływania, planowania,
 • Transteoretyczny Model Zmiany Prochaski i Di Clemente i jego fazy: prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, podtrzymanie, nawrót,
 • narzędzia pracy DM (odzwierciedlenia, dowartościowania, pytania otwarte, podsumowania),
 • mechanizmy ambiwalencji w deficycie motywacji,
 • ustalanie mierzalnych celów konsultacji.

Ćwiczenie umiejętności dotyczące:

 • rozpoznawania procesów DM,
 • identyfikowania fazy zamiany,
 • zaawansowanego treningu umiejętności korzystania z narzędzi DM,
 • rozpoznawania i rozumienia oraz pracy z ambiwalencją,
 • rozpoczęcie superwizji.

Dialog Motywujący w pracy z osobą w oporze i w interwencji kryzysowej

Tematyka:

 • rozumienie oporu jako konfliktu pomiędzy dążeniem i unikaniem,
 • ambiwalencja w funkcji oporu,
 • język podtrzymania i język zmiany w DM,
 • opór w kryzysach psychologicznych i problemach klinicznych,
 • stosowanie zaawansowanych metod DM we wzmacnianiu języka zmiany i radzenia sobie z oporem.

Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z zaburzeniami psychicznymi

Tematyka:

 • problemy motywacyjne w zaburzeniach lękowych,
 • depresja i myśli samobójcze – ambiwalencje i przeciwstawne tendencje,
 • metody i techniki pracy z uzależnieniami w DM,
 • Trening umiejętności z uwzględnieniem technik i metod DM w procesie budowania zmiany,
 • Superwizja przypadków.

Wprowadzenie do pracy Dialogiem Motywującym z parami i rodzinami

Tematyka:

 • założenia pracy systemowej w Dialogu Motywującym,
 • procesy w pracy nad zmianą zachowania rodziny,
 • mechanizmy systemowe w pracy nad motywacją rodzin i par,
 • metody pracy z oporem w czasie pierwszych konsultacji z rodziną i parą.

Zaawansowane metody pracy parami i rodzinami

Tematyka:

 • Dialog Motywujący i mechanizmy sprzężenia zwrotnego wpływające na podtrzymanie i niwelowanie problemów rodzinnych i wychowawczych,
 • techniki mentalizowania rodziny i pary w Dialogu Motywującym,
 • zaawansowane metody i techniki w pracy z rodzinami i parami z obniżoną motywacją.

Wprowadzenie do pracy z grupą

Tematyka:

 • możliwości adaptowania Dialogu Motywującego do pracy z grupami,
 • metody i techniki pracy z grupą w duchu Dialogu Motywującego,
 • role grupowe i ich identyfikacja,
 • procesy rozwoju grupy,
 • wprowadzenie do Interwencji Kryzysowej w pracy z grupą.

Zjawiska w pracy z grupą

Tematy:

 • mechanizmy konfliktowe grupie,
 • grupy z zachowaniami ryzykownymi,
 • zaawansowane metody i techniki pracy z grupą,
 • elementy socjoterapii.

Zalecana literatura

Arkovitz, H. Miller, W.R., Rollnick W., Seikkula, J. (2017). Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych, Kraków: WUJ.

Barański, C. (2016). Dialog motywujący w pracy z grupami osób podejmujących zachowania ryzykowne. Psychoterapia 3(178) 37-52.

Barański, C. (2016). Dialog motywujący z młodzieżą podejmującą ryzykowne zachowania seksualne. W: M. Kijak (red.): Praca socjalna. Promocja zdrowia seksualnego osób niepełnosprawnych. I-II, 184-206.

Barański, C. (2019). Dialog motywujący w pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
https://www.mp.pl/poz/psychiatria/inne_zaburzenia/210000,dialog-motywujacy-w-pracy-lekarza-poz,2

Jaraczewska, J.M., Krasiejko I. (2012). Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Jaraczewska, J.M. Adamczyk-Zientara, M. (2015). Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie. Warszawa: Eneteia.

Miller W.R. (2009). Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji, Warszawa: Parpamedia.

Miller, W.R., Rollnick, S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naar. S., Safren S.A. (2020). Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rosengren, D. (2021). Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Kraków: WUJ.

Westra H.A. (2016). Dialog Motywujący w terapii zaburzeń lękowych. Kraków: WUJ.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Trenerów Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing Network of Trainers)  www.motivationalinterviewing.org

Dialog motywujący Blog http://dialogmotywujacy.info.pl/blog/page/2/


Zespół szkolący

Szkolenie prowadzone jest przez pracowników naukowych, specjalistów w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii rodzin i par, terapeutów uzależnień, terapeutów motywujących. Poniżej znajdą Państwo listę wykładowców:


 • dr Aleksandra Kalisz - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • mgr Agata Groszek - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, międzynarodowa trenerka dialogu motywującego i arteterapeutka
 • mgr Magda Dolska-Topór - psycholożka, psychodietyczka, terapeutka poznawczo-behawioralna, certyfikowana terapeutka motywująca (Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, Międzynarodowy Trener Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing Network of Trainers)
 • mgr Cezary Barański - psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i systemowy
Rekrutacja i opłaty

Wymagania

 • szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób zajmujących się pracą pomocową: psychologów, terapeutów, lekarzy, nauczycieli, pedagogów, pracujących w innych zawodach pomocowych, jak i dla studentów w/w kierunków
 • kurs przygotowuje zarazem do pracy indywidualnej, jak i z parami, rodzinami i grupami

Etapy rekrutacji

 • wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej
 • po wysłaniu informacji zwrotnej o zaakceptowaniu zgłoszenia następuje ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się zdalnie przy użyciu aplikacji ZOOM lub SKYPE
 • przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej przesłanie swojego cv na podany adres mailowy.
 • po zakwalifikowaniu na szkolenie – wpłacenie I raty w wyznaczonym terminie.
 • rozmowy kwalifikacyjne są bezpłatne

Cena kursu

 • całkowity koszt kursu: 4760,00 zł
 • 595,00 zł brutto za jeden warsztat weekendowy * 8 warsztatów = 4760,00 zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT)

Opłaty

 • płatne w dwóch ratach po 2380,00 zł lub jednorazowo w całości 4760,00 zł
 • I rata do 10.03.2024: 2380,00zł
 • II rata do do 10.09.2024: : 2380,00zł

Dane do przelewu

 • opłaty należy wpłacać przelewem na konto Fundacji: 78 1600 1039 0002 0033 3689 7001

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Zapisy na kurs - szkola dialogu motywujacego