Kurs terapia par

Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym – Kraków 2019

• Szkolenie „Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym” jest przeznaczone dla osób pracujących z parami – psychologów, pedagogów, lekarzy – które odbyły, lub są w trakcie szkolenia z zakresu podejścia systemowego w terapii rodzin, czy szkolenia całościowego, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.
• Cele szkolenia: pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania związku i kryzysu w związku oraz z zakresu metod pracy z parami; pogłębienie praktycznych umiejętności w pracy z parą w kryzysie; pomoc w bieżących problemach uczestników szkolenia w pracy z parami (superwizja).
• Szkolenie jest prowadzone przez pracowników Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie, posiadających wieloletnie doświadczenie w terapii małżeństw i par, prowadzonej w podejściu systemowym. Wszystkie osoby prowadzące posiadają certyfikat psychoterapeuty i certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenie jest przeprowadzone w ramach statutowej działalności Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid. Kierownikiem naukowym szkolenia jest prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik.
• Szkolenie składa się z 10 warsztatów ( 1 warsztat = 10 godz. dydaktycznych; całość – 10 warsztatów: 100 godz. dydaktycznych).
• W czasie każdego warsztatu ostatnie 2 godz. dydaktyczne (1,5 godz. zegarowe) poświęcone będą na superwizję przypadku zgłoszonego przez jednego z uczestników szkolenia.
• Czas trwania szkolenia: szkolenie będzie się odbywało w soboty, według załączonego poniżej harmonogramu w godz. 9.00-13.00 (w tym dwie przerwy po 10 minut); 14.00-18.15 (w tym dwie przerwy po 10 minut).
• Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii, Kraków, ul. Studencka 4/1
• Koszt uczestnictwa: 300 zł za jeden warsztat; całość (za 10 warsztatów): 3000 zł (płatność w czterech ratach po 750 zł)

• Liczba uczestników: jednorazowo możemy przyjąć na szkolenie 16 osób. Ze względu na planowaną dużą ilość ćwiczeń, zależy nam na tym, aby około 1/3 uczestników stanowili mężczyźni, w związku z tym wstępnie dla mężczyzn rezerwujemy 6 miejsc, dla kobiet – 10 miejsc. Przy przyjmowaniu na szkolenie liczy się kolejność zgłoszeń.
• Za sprawy organizacyjne odpowiedzialna jest Małgorzata Wolska (kontakt: 505-608-204; malgo.wolska@gmail.com) – zgłoszenia udziału przez stronę internetową Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid: kfrp.pl

Program szkolenia Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym – Kraków 2019

Warsztat I – 16 marca 2019 r. mgr Małgorzata Wolska

Pierwsza konsultacja: diagnoza kryzysu, zawarcie kontraktu, wskazania i przeciwwskazania do terapii par, techniki pracy terapeutycznej z parą. Koncepcja koluzji małżeńskiej Jurga Willego
Ćwiczenia: pierwsza konsultacja pary; diagnoza kryzysu małżeńskiego (kryzys normatywny a koluzyjny).
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat II – 27 kwietnia 2019 r. dr hab. n. społ. Grzegorz Iniewicz

Praca z parami należącymi do mniejszości seksualnych. Praca z parą jednopłciową, związki tworzone przez osoby aseksualne i transpłciowe. Specyfika związków konsensualnie niemonogamicznych.
Ćwiczenie: konsultacja pary należącej do mniejszości seksualnych.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat III – 25 maja 2019 r. prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Zastosowanie koncepcji przywiązania i elementów podejścia narracyjnego w terapii pary.
Ćwiczenie: identyfikacja wzorca przywiązania w parze
Ćwiczenie: wykorzystanie eksternalizacji w pracy z parą
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat IV – 22 czerwca 2019 r. mgr Roma Ulasińska

Zastosowanie genogramu w terapii pary. Praca terapeutyczna z parą niewyodrębnioną z systemu rodzinnego.
Ćwiczenia: pierwsza konsultacja pary; diagnoza kryzysu małżeńskiego w kontekście przekazów rodzinnych.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat V – 21 września 2019 r. dr hab. med. Mariusz Furgał

Praca z para, w której u jednego lub obojga małżonków występują zaburzenia osobowości. Problemy indywidualne partnerów, a problemy relacyjne. Wpływ indywidualnych problemów (zaburzeń) na funkcjonowanie pary.
Ćwiczenie: konsultacja pary, w której jedna osoba prezentuje kliniczne zaburzenia.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat VI – 26 października 2019 r. prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Praca terapeutyczna z parą w sytuacji zdrady.
Ćwiczenie: przekonania dotyczące zdrady; praca z parą po zdradzie.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat VII – 23 listopada 2019 r. mgr Małgorzata Wolska

Zagrożenie rozpadem związku. Praca w sytuacji, kiedy jedna osoba chce odejść, a druga utrzymać związek. Praca z małżeństwem rozwodzącym – negocjacje rozwodowe. Problemy etyczne w terapii par.
Ćwiczenie: przeprowadzenie negocjacji rozwodowej.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat VIII – 21 grudnia 2019 r. mgr Roma Ulasińska

Różnice w pracy z małżeństwami na różnym etapie rozwoju związku (para bez dzieci; para z małym dzieckiem; para z adolescentem; para w fazie „pustego gniazda”). Problem żałoby i nieukończonej żałoby w małżeństwie.
Ćwiczenie: oczekiwania i trudności w kolejnych fazach związku lub konsultacja pary z problemem żałoby.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat IX – 25 stycznia 2020 r. dr Łukasz Muldner-Nieckowski

Psychoterapia zaburzeń seksualnych. Interwencje seksuologiczne w terapii par.
Integracja metod wglądowych, psychoedukacyjnych i behawioralnych.
Ćwiczenie: relacja seksualna pary, rozmowa z parą na temat seksu
Ćwiczenie: włączanie elementów psychoedukacji seksualnej w pracy terapeutycznej

Warsztat X – 29 lutego 2020 r. prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Problematyka gender w terapii pary.
Psychoterapeuta w terapii par
Identyfikacja wewnętrznych głosów psychoterapety
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.
Podsumowanie szkolenia.

Ankieta zgłoszeniowa

Zgłaszam udział w szkoleniu „Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym” Kraków 2019

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez KFRP w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego.

All rights reserved © 2019. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid