Kurs Terapia Par

1. Program szkolenia

Terapia małżeństw i par ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego – Kraków 2023
Kierownik szkolenia: mgr Małgorzata Wolska

W dniu 30 listopada 2021 r. kurs „Terapia par i małżeństw ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego” uzyskał atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny

• Szkolenie „Terapia małżeństw i par” jest przeznaczone dla terapeutów pracujących z parami.
• Cele szkolenia: pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania związku i kryzysu w związku oraz z zakresu metod pracy z parami; pogłębienie praktycznych umiejętności w pracy z parą w kryzysie; pomoc w bieżących problemach uczestników szkolenia w pracy z parami (superwizja).
• Szkolenie jest prowadzone przez terapeutów posiadających certyfikat psychoterapeuty i certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i terapeutów mających duże doświadczenie w terapii par. Szkolenie jest przeprowadzone w ramach statutowej działalności Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid. Kierownikiem szkolenia jest mgr Małgorzata Wolska
• Szkolenie składa się z 12 warsztatów ( 1 warsztat = 10 godz. dydaktycznych; całość – 10 warsztatów: 120 godz. dydaktycznych).
• W czasie każdego warsztatu ostatnie 2 godz. dydaktyczne (1,5 godz. zegarowe) poświęcone będą na superwizję przypadku zgłoszonego przez jednego z uczestników szkolenia.
• Czas trwania szkolenia: szkolenie będzie się odbywało w soboty, według załączonego poniżej harmonogramu w godz. 9:00-13:00 (w tym dwie przerwy po 10 minut); 14:30-18:45 (w tym dwie przerwy po 10 minut)
• Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji – Kraków, ul. Spokojna 8/6 i Centrum Dydaktyczno-Kongresowe CMUJ przy ul. Łazarza
• Koszt uczestnictwa: 360 zł za jeden warsztat; całość (za 12 warsztatów): 4320 zł (płatność w czterech ratach po 1080 zł)
• Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie poniższej ankiety zgłoszeniowej i wysłanie jej. Przy przyjmowaniu na szkolenie liczy się kolejność zgłoszeń.
• Kontakt: malgo.wolska@gmail.com; +48 505 608 204

Szczegółowy program szkolenia:

Warsztat I – 7 października 2023 mgr Małgorzata Wolska

Pierwsza konsultacja pary: kontekst zgłoszenia, diagnoza kryzysu, zawarcie kontraktu i wstępne określenie celu terapii, wskazania i przeciwwskazania do terapii par, techniki pracy terapeutycznej z parą. Koncepcja koluzji małżeńskiej Jurga Willego.

Budowanie przymierza terapeutycznego z parą.
Ćwiczenia: pierwsza konsultacja pary – symulacja; diagnoza kryzysu małżeńskiego (kryzys normatywny a koluzyjny) w oparciu o prezentowane przypadki.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat II – 18 listopada 2023 mgr Roma Ulasińska

Praca terapeutyczna z parą niewyodrębnioną z systemu rodzinnego. Wpływ historii rodzin pochodzenia na kształt relacji i konfliktów w związku partnerskim. Zastosowanie genogramu w terapii pary. Przekonania, przekazy i mity rodzinne wnoszone do związku. Przekazy międzypokoleniowe i delegacje. Problematyka lojalności rodzinnych.
Ćwiczenia: pierwsza konsultacja pary – symulacja; diagnoza kryzysu małżeńskiego w kontekście przekazów rodzinnych w oparciu o prezentowane przypadki.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat III – 2 grudnia 2023 mgr Maria Augustyn

Praca z parą z wykorzystaniem połączenia linii życia każdego z partnerów z historią związku i historią kryzysów.

Problem neutralności terapeuty w pracy z parą.

Ćwiczenia: przeprowadzanie pierwszych trzech konsultacji ze zwróceniem uwagi na budowanie relacji terapeutycznej, zawieranie kontraktu i ustalanie realnych celów terapii – symulacja; analiza wpływu linii życia każdego z partnerów na kryzys związku w oparciu o prezentowany przypadek.

Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat IV – 20 stycznia 2024 mgr Wanda Szaszkiewicz

Rozumienie konfliktów małżeńskich w świetle koncepcji przywiązania.

Zastosowanie koncepcji przywiązania oraz podejścia narracyjnego w terapii pary.

Ćwiczenia: praca z parą z wykorzystaniem technik eksternalizacyjnych – symulacja.

Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat V – 3 lutego 2024 dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

Praca z parami należącymi do mniejszości seksualnych. Praca z parą jednopłciową, związki tworzone przez osoby aseksualne i transpłciowe. Specyfika związków konsensualnie niemonogamicznych.
Ćwiczenie: konsultacja pary należącej do mniejszości seksualnych – symulacja.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat VI – 16 marca 2024 mgr Jan Zając

Wykorzystanie technik behawioralno-poznawczych w pracy z parą.

Zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w parze i sposoby jej poprawy.

Ćwiczenia: zastosowanie technik behawioralno-poznawczych w pracy z parą – symulacja; analiza zaburzeń komunikacji werbalnej i niewerbalnej w oparciu o prezentowany przypadek.

Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat VII – 13 kwietnia 2024 – mgr Małgorzata Wolska

Problem zdrady w związku partnerskim. Praca terapeutyczna z parą w sytuacji zdrady. Zagrożenie rozpadem związku. Praca z parą w sytuacji, kiedy jedna osoba chce utrzymać związek, a druga chce go zakończyć. Praca z małżeństwem/parą w sytuacji decyzji o zakończeniu związku. Negocjacje rozwodowe.

Ćwiczenia: przeprowadzenie negocjacji rozwodowej – symulacja; układanie planu terapeutycznego dla pary rozwodzącej się w oparciu o prezentowane przypadki.
Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat VIII – 18 maja 2024 mgr Roma Ulasińska

Praca z małżeństwami na różnym etapie rozwoju związku (para bez dzieci; para z małym dzieckiem; para z adolescentem; para w fazie „pustego gniazda”).

Ćwiczenie: analiza oczekiwań i trudności w kolejnych fazach związku na przykładzie prezentowanych przypadków; praca z parą w wybranym etapie rozwoju związku – symulacja.

Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat IX – 15 czerwca 2024 mgr Wanda Szaszkiewicz

 Przemoc i trauma w małżeństwie.

Ćwiczenia: konsultacja pary z problemem przemocy – symulacja.

Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat X – 7 lub 28 września 2024 dr n. med. Łukasz Muldner-Nieckowski

Psychoterapia zaburzeń seksualnych. Interwencje seksuologiczne w terapii par.
Integracja metod wglądowych, psychoedukacyjnych i behawioralnych.
Ćwiczenie: relacja seksualna pary, rozmowa z parą na temat seksu
Ćwiczenie: włączanie elementów psychoedukacji seksualnej w pracy terapeutycznej. Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warszat XI – 12 października 2024 mgr Roma Ulasińska

Problem żałoby i nieukończonej żałoby i jej wpływ na funkcjonowanie pary. Terapia pary z problemem niepłodności i po stracie dziecka. Terapia pary z dziećmi niebiologicznymi.

Ćwiczenie: konsultacja pary z problemem żałoby – symulacja.

Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.

Warsztat XII – 30 listopada 2024 mgr Małgorzata Wolska

Problemy indywidualne partnerów, a problemy relacyjne. Wpływ indywidualnych problemów /zaburzeń na funkcjonowanie pary.

Terapeuta pary: problem przeniesienia i przeciwprzeniesienia; wpływ uprzedzeń i przekonań własnych na prowadzenie terapii; współpraca pary terapeutów

Problemy etyczne w terapii par.

Ćwiczenie: konsultacja pary, w której jedna osoba prezentuje kliniczne zaburzenia – symulacja.

Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

2. Zalecana literatura

Terapia pary – wybrana literatura

Barbaro, de B., Drożdżowicz, L. (2006). Problemy etyczne w terapii małżeńskiej. Psychoterapia 2 (137), 27-34.

Barbaro, de B., Drożdżowicz, L., Janusz, B., Gdowska, K. (2004). Terapia małżeńska jako „szukanie dobrych słów”. Psychoterapia 4 (131), 29-36.

Barbaro, de B., Drożdżowicz, L., Janusz, B., Furgał, M., Gdowska, K., Czyż, P.,  Kołbik, I. (2003). Czy terapia rodzin z nakazu sądowego ma sens. Psychoterapia 4 (127), 35-45.

Bocheńska-Schjetne, E. (2005). O zastosowaniu psychodramy w kursie przygotowawczym dla par planujących małżeństwo. Przygotowanie do nowej życiowej roli. Psychoterapia, 4 (135), 51-60.

Braverman, L. (red.), (2003). Podstawy feministycznej terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Chrząstowski, Sz. (2020). Konflikty w parze w perspektywie narracyjnej terapii więzi. Psychoterapia 3(194), 31-44.

Chrząstowski, Sz. (2021). Narracyjna terapia więzi. Przewodnik psychoterapeuty par. Warszawa: PWN.

Crane, D.R. (2004). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Crosby. J.F. (1998). Kiedy jedno chce odejść. Terapia związków małżeńskich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dattilio, F.M., Padesky, C.A. (1999). Terapia poznawcza dla par małżeńskich. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Fortuna, D. (1986). Jurg Willi i jego koncepcja małżeńskiej koluzji. W: M. Orwid, Cz. Czabała (red): Terapia rodzin i małżeństw w uzależnieniach i innych zaburzeniach psychicznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Freeman, D. (1991). Kryzys małżeński i psychoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kratochvil, S. (2006). Terapia małżeńska. Gdańsk: Wydawnictwo Via Medica.

Lazarus, A.A. (2002). Mity na temat małżeństwa. O powszechnych przekonaniach, które niszczą związek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mroziak B. (1986). Behawioralna terapia małżeństw (BTM). W: M. Orwid, Cz. Czabała (red): Terapia rodzin i małżeństw w uzależnieniach i innych zaburzeniach psychicznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Namysłowska I., Siewierska A. (2007). Terapia rodzin a terapia par. Psychoterapia 3 (142), 37-42.

Skynner, R., Cleese J. (1992). Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

Willi, J. (2012). Terapia pary. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.

Willi, J. (1996). Związek dwojga. Psychoanaliza pary. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

Wolska, M. (2011). Marital Therapy/Couples Therapy: Indications and Contraindications. Archives of Psychiatry and Psychotherapy 3, 57-64.

Wolska, M. (2020). Problemy etyczne w terapii par i małżeństw. Utrzymanie neutralności, zachowanie równowagi i dążenie do sprawiedliwości. Psychoterapia, 3 (194), 45-58.

Wolska, M. (1999). Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie w sytuacji kryzysu małżeńskiego. W: B. Kosek-Nita, D. Raś: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Wolska, M. (2010). Wskazania i przeciwwskazania do terapii małżeńskiej/terapii par. Psychoterapia 4, 73-81.

3. Zespół szkolący

Kierownik szkolenia:

mgr Małgorzata Wolska

Specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; psychoterapeuta European Association for Psychotherapy.

W latach 1982-2019 pracowała w Ambulatorium Terapii Rodzin, a potem w Zespole Leczenia Środowiskowego Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Aktualnie prowadzi działalność psychoterapeutyczną i superwizyjną w gabinecie prywatnym.

Redaktor kwartalnika „Psychoterapia” wydawanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP. Wicedyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Były skarbnik i członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych, w tym “Problemy etyczne w psychoterapii” (09.02.2019).

Autorka oraz współautorka publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin i małżeństw oraz leczenia zaburzeń odżywiania się. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej (terapia rodzin i małżeństw, psychoterapia indywidualna młodzieży i osób dorosłych) i dydaktycznej (szkolenia dla kandydatów do certyfikatu psychoterapeuty, szkolenia doskonalące).

 

Pozostali członkowie zespołu szkolącego:

Mgr Maria Augustyn

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim; jako ścieżki specjalizacyjne wybrała zagadnienia z zakresu terapii małżeństw, terapii rodzin oraz seksuologii. Ukończyła całościowe szkolenie uprawniające do certyfikacji psychoterapeutycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne. Podejście Zintegrowane przy Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii A.M im. J.J Haubenstocków. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracowała na stanowisku psychoterapeuty w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin, oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych CM UJ w Krakowie.

W pracy terapeutycznej zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską oraz rodzinną.

Od 2011 roku prowadzi własny gabinet.

Posiada doświadczenie w terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, jak również pracy indywidualnej z osobami dorosłymi dotkniętymi przemocą oraz współuzależnionymi. Poza pracą terapeutyczną zajmuje się prowadzeniem Szkoły dla Rodziców, powstałej pod patronatem Fundacji Dzieci Niczyje pozwalającej lepiej rozumieć, wyznaczać bezpieczne granice i wychowywać dzieci bez stosowania przemocy.

 

dr hab., prof. UJ Grzegorz Iniewicz 

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Poradni Seksuologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGBT. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Orientacja seksualna, źródła i konteksty” oraz „Dysforia i niezgodność płciowa”. Autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych”.

Były sekretarz i członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Komisji Psychologii PAN, oddział w Krakowie.

 

dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
Specjalista psychiatra, seksuolog. Superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychoanalityk Jungowski IAAP. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Adiunkt w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie. Prowadzi wykłady i warsztaty m.in. z zakresu psychoanalizy, dialogu terapeutycznego, terapii grupowej, leczenia zaburzeń seksualnych. Jest kierownikiem Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie. Pracuje z parami w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. W praktyce prywatnej zajmuje się psychoterapią analityczną, psychodynamiczną oraz terapią zaburzeń seksualnych.

 

mgr Wanda Szaszkiewicz

Emerytowana psycholog kliniczna z długoletnim stażem pracy jako psychoterapeutka i terapeutka rodzinna między innymi w w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kierowała Krakowskim Instytutem Psychoterapii nr 2 Stowarzyszenia Siemacha, a także Centrum Psychoterapii sc. Posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także Specjalisty Terapii Środowiskowej.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię rodzin i par.  Podejmuje zajęcia dla studentów wyższych uczelni oraz szkolenia z dziedziny psychologii w szczególności psychoterapii. Jest współautorką programu pracy z rodziną z przemocą i publikacji na ten temat.  Pracuje jako superwizor psychoterapii  osób indywidualnych i zespołów. Jest kierowniczką kursu całościowego w Szkole Psychoterapii Mabor w Warszawie. Należy do zespołu redakcyjnego pisma Psychoterapia.

 

mgr Roma Ulasińska

Specjalistka psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizorka. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy.

Ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, superwizyjnej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Pracowała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ – kilka lat w stacjonarnym Oddziale Młodzieżowym, a następnie w Ambulatorium Terapii Rodzin. Aktualnie prowadzi psychoterapię w Ośrodku Zdrowia Psychicznego „Pro Psyche” w Krakowie oraz gabinecie prywatnym. Jest superwizorem w kilku ośrodkach prowadzących psychoterapię i terapię rodzin.

Jest członkiem Zarządu Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid, autorką i współautorką rozdziałów książkowych i artykułów na temat zaburzeń odżywiania, adopcji i problematyki więzi.

Zainteresowania zawodowe: psychoterapia, terapia rodzin i par, psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych, problematyka zaburzeń odżywiania, rodzin z dzieckiem nie biologicznym i zaburzeń więzi.

 

mgr Jan Zając

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Psychologii Stosowanej UJ, ukończył Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych na Politechnice Krakowskiej, oraz całościowe szkolenie systemowo–psychodynamiczne przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP i SNTR PTP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy zawodowej głównie zajmuje się terapią par, nastolatków oraz młodych dorosłych. Pracuje w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, gdzie poza pracą terapeutyczną, zajmuje się organizacją i prowadzeniem programu stażowego. W gabinecie prywatnym zajmuje się w znacznej części pracą z parami, zarówno w nagłym kryzysie, jak i z przewlekłymi problemami. W obszarze zainteresowań leży integracja technik z różnych podejść terapeutycznych w pracy z parą.

4. Informacje o naborze

Rozpoczynamy nabór na trzecią edycję szkolenia „Terapia Małżeństw i par ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego”, które rozpoczniemy w październiku 2023 r. w Krakowie.

Szkolenie jest prowadzone przez specjalistów w zakresie psychoterapii rodzin i par. Większość osób prowadzących zajęcia posiada certyfikat psychoterapeuty oraz certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym i składa się z 12 warsztatów

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z parami. Osoby te powinny posiadać wyższe wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, inne humanistyczne, medyczne.

Osoby zainteresowane szkoleniem, a spełniające powyższy warunek, proszone są o wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej, zamieszczonej poniżej w zakładce „zgłoszenie udziału”.

Koszt szkolenia wynosi 360,00 zł brutto za jeden warsztat weekendowy, czyli za całość szkolenia – 4320,00 zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), płatne w czterech ratach po 1080 zł. Uczestnicy otrzymają faktury elektroniczne.

Termin wpłaty pierwszej raty: do 10 września 2023 r.

Opłaty należy wpłacać przelewem na konto Fundacji: 78 1600 1039 0002 0033 3689 7001

Przy przyjęciu na szkolenie liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona – możemy przyjąć na szkolenie 24 osoby.

Warunki zaliczenia kursu:

  1. Obecności na zajęciach (dopuszczalna ilość nieobecności nie wpływających na ilość godzin szkolenia wypisanych na zaświadczeniu końcowym – jedna nieobecność; jeśli byłoby więcej nieobecności trzeba je odrobić na zajęciach z innym kursem, a jeżeli to jest niemożliwe, to taka osoba otrzyma zaświadczenie końcowe z wypisaną odpowiednio mniejszą ilością godzin szkolenia)
  1. Opłata za całość kursu (za 12 warsztatów) niezależnie od tego, czy dana osoba była na wszystkich zajęciach, czy też nie.
5. Zgłoszenie udziału

    Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez KFRP w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego.

    All rights reserved © 2020. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid