Konferencja

1. Program konferencji

Konferencja „Psychoterapia młodzieży – nowe wyzwania”

organizowana przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid we współpracy z Krakowską Fundacją Psychoterapii i Rozwoju Dom Terapii

w Krakowie w dniach: 28-29 maja 2022 r.

miejsce konferencji: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe w Krakowie przy ul. Św. Łazarza 16

Komitet Naukowo-Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący:

Mgr Ryszard Izdebski

Członkowie:

Mgr Ewa Domagalska-Kurdziel
Dr hab. n. med. Renata Modrzejewska
Dr n. hum. Dorota Solecka
Mgr Daria Syrecka
Dr n. med. Krzysztof Szwajca
Mgr Roma Ulasińska
Mgr Małgorzata Wolska
Mgr Sylwia Wyczółkowska

Patronat medialny: Kwartalnik Psychoterapia http://www.psychoterapiaptp.pl/

 

Program Konferencji:

28.05.2022 – sobota

10:00-10:30 – otwarcie konferencji: mgr Ryszard Izdebski i dr n. med. Krzysztof Szwajca

10:30-12:30 – I sesja plenarna. Prowadzenie: mgr Konrad Markiewicz

Wykład wprowadzający – dr n. med. Cezary Żechowski – Socjogeneza zawodu psychoterapeuty – rozważania na marginesie książki Marty Bucholc „Samotność długodystansowca”

Wykład: prof. dr hab. Jacek Bomba – Niełatwo być psychoterapeutą młodzieży.

12:30-13:30 – przerwa na lunch

13:30-15:30 – II sesja plenarna: prowadzenie: mgr Małgorzata Wolska

Wykład: dr hab. n. med. Maciej Pilecki – Psychoterapia psychodynamiczna. Wskazania i ograniczenia w leczeniu dzieci i młodzieży.

Wykład: dr n. med. Krzysztof Szwajca – Trauma, wojna, dzieci uchodźcy – co my, profesjonaliści możemy/musimy zrobić?

15:30-16:00 – przerwa kawowa

16:00-18:00 – warszaty:

 1. mgr Katarzyna Ślęzak i mgr Michał Czerski: Dzieci i młodzież w terapii rodzin – regionalna specyfika oporu, dystansu na przykładzie terapii prowadzonych na Podhalu.
 2. mgr Konrad Markiewicz i mgr Roma Ulasińska: Etap cyklu życia i doświadczenia terapeuty a trudności w pracy z rodzinami stojącymi wobec współczesnych problematycznych zjawisk
 3. mgr Marta Cichoń-Izdebska, mgr Małgorzata Ławniczek, mgr Piotr Kasprzak: Praca z pacjentem młodzieżowym w kryzysie samobójczym
 4. mgr Jan Zając: Kontakt z rodzicami w terapii indywidualnej nastolatka- możliwości, ograniczenia, potencjalne ryzyka
 5. mgr Jagna Kazienko, Jakub Rzyman: Doświadczenie wojny – między interwencją a terapią

19:00 – bankiet dla wszystkich Uczestników Konferencji: Restauracja Plac Nowy 1

 

29.05.2022 – niedziela

10:00-12:00 – III sesja plenarna. Prowadzenie: mgr Katarzyna Ślęzak

Wykład: mgr Ryszard Izdebski – Wykorzystanie superwizji w szkoleniu zespołów terapeutycznych w celu integracji różnych podejść w leczeniu środowiskowym młodzieży.

Wykład: mgr Małgorzata Wolska – „Którędy do wyjścia?” – zakłócenia procesu indywiduacji/separacji adolescentów uwikłanych w sprawy rodzinne.

12:00-12:30 – przerwa kawowa

12:30-14:15 – dyskusja panelowa: „Internet z punktu widzenia terapeutów młodzieży – przekleństwo? szansa? wyzwanie?” Udział wezmą: mgr Konrad Markiewicz, mgr Piotr Kasprzak, mgr Kinga Swół, mgr Wanda Szaszkiewicz, lek. med. Dorota Wilanowska-Parda.

Prowadzenie dyskusji: mgr Ryszard Izdebski

14:15-14:30 – podsumowanie konferencji i zakończenie.

 

 

2. Informacja o opłatach

 

Aktualni i byli Uczestnicy kursów organizowanych przez KFRP Pozostali Uczestnicy Konferencji
Do 31.03.2022 r. 380,00 zł 450,00 zł
Od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. 430,00 zł 500,00 zł
Po 30.04.2022 r. 480,00 zł 550,00 zł

Opłaty proszę wpłacać przelewem na konto:

78 1600 1039 0002 0033 3689 7001

z dopiskiem: KONFERENCJA

Informujemy, że 5% z każdej wpłaty Fundacja przeznaczy na pomoc dla uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi.

3. zgłoszenie udziału

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

  Brałem/brałam udział lub nadal uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid z siedzibą w Krakowie, 30-054, ul. Spokojna 8/6 moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji „Psychoterapia młodzieży – nowe wyzwania”, która odbędzie się 28-29 maja 2022 r. w celu i zakresie niezbędnym do mojego udziału w tejże konferencji
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid z siedzibą w Krakowie przy ul. Spokojnej 8/6, NIP: 6761708980. 
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w konferencji „Psychoterapia młodzieży – nowe wyzwania”
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów księgowych oraz do wystawienia zaświadczeń o udziale w konferencji prze okres niezbędny do zrealizowania Pani/Pana udziału w konferencji oraz okres kilku tygodni po konferencji – konieczny do jej rozliczenia.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kr.fundacja@gmail.com Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji „Psychoterapia młodzieży – nowe wyzwania”
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  All rights reserved © 2020. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid