Konferencja 09.02.2019

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję naukową p.t. „Problemy etyczne w psychoterapii”, która odbędzie się 9 lutego 2019 roku w Krakowie, w godz. 10:30-18:00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UJ przy ul. Łazarza 16.

Data konferencji nie jest przypadkowa – w tym dniu minie 10. rocznica śmierci Profesor Marii Orwid, Założycielki i Patronki naszej Fundacji.

Główną ideą konferencji jest skupienie się na dylematach etycznych, pojawiających się w procesach psychoterapeutycznych i w relacji terapeutycznej.

Program konferencji:

10:30 – otwarcie konferencji
10:40-11:25 – Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro, mgr Maria de Barbaro – „Raport z rozmowy Dezyderego Etyckiego z Praksedą Terapeutowicz”
11:25-11:35 – dyskusja
11:35-12:20 – Prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska – „Problemy etyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży”
12:20-12:40 – dyskusja
12:40-13:10 – przerwa na kawę
13:10-13:55 – Prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik – „A wydawało się to prostsze. Dylematy terapeuty rodzinnego”
13:55-14:05 – dyskusja
14:05-14:50 – Dr hab. n. społ. Grzegorz Iniewicz – „Dylematy etyczne w pracy z osobami LGBT”
14:50-15:00 – dyskusja
15:00-16:00– przerwa na lunch
16:00-16:45 – Dr hab. n. med. Maciej Pilecki – „Problemy etyczne w psychiatrii okresu dojrzewania”
16:45-16:55 – dyskusja
16:55-17:40 – Mgr Małgorzata Wolska – „Zakłócenia równowagi i poczucia sprawiedliwości – problemy etyczne w terapii par”
17:40-17:50 – dyskusja
17:50-18:00 – zakończenie konferencji

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Barbara Józefik
Mgr, lek. med. Feliks Matusiak
Mgr Roma Ulasińska
Mgr Małgorzata Wolska

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Barbara Józefik
Mgr, lek. med. Feliks Matusiak
Mgr Roma Ulasińska
Mgr Małgorzata Wolska – tel. 505-608-204; malgo.wolska@gmail.com
Mgr Sylwia Wyczółkowska – tel. 12-424-87-40; sylwiag@cm-uj.krakow.pl
Organizator: Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid
Współorganizator: Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM

Opłaty:

Wpłata do 15.12.2018 Wpłata do 31.01.2019 Wpłata do 09.02.2019
Studenci psychologii/pedagogiki/kierunków medycznych 180 zł 230 zł 280 zł
Byli i aktualni uczestnicy szkoleń organizowanych przez KFRP
oraz pracownicy Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie
280 zł 330 zł 380 zł
Pozostali uczestnicy 330 zł 380 zł 430 zł

Opłaty proszę wpłacać przelewem na konto:
78 1600 1039 0002 0033 3689 7001
z dopiskiem: ETYKA

Formularz zgłoszeniowy

    Tytuł do zniżki (zaznacz odpowiednie miejsce):

    jestem studentem/studentką psychologii/pedagogiki/kierunków medycznychbrałem/brałam udział lub nadal uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapiipracuję w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowienie mam zniżki na tę konferencję

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid z siedzibą w Krakowie, 31-116, ul. Studencka 4/1 moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji Problemy etyczne w psychoterapii, która odbędzie się 9 lutego 2019 r. w celu i zakresie niezbędnym do mojego udziału w tejże konferencji

    Klauzula informacyjna: Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 roku informujemy, iż 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid z siedzibą w Krakowie przy ul. Studenckiej 4/1, NIP: 6761708980. 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w konferencji „Problemy etyczne w psychoterapii” 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów księgowych oraz do wystawienia zaświadczeń o udziale w konferencji prze okres niezbędny do zrealizowania Pani/Pana udziału w konferencji oraz okres kilku tygodni po konferencji – konieczny do jej rozliczenia. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kr.fundacja@gmail.com Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji „Problemy etyczne w psychoterapii” 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    All rights reserved © 2020. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid