Całościowy kurs psychoterapii w Lublinie

1. Program szkolenia

Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji.

Kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty.

Atestacja Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego od 18.11.2020 r.

LUBLIN – Edycja II – styczeń 2022 – październik 2026

 

Organizator szkolenia: Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid z siedzibą w Krakowie przy ul. Studenckiej 4/1 we współpracy z NZOZ OZP „Pro Psyche Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Dunajewskiego 5

Kierownicy kursu: mgr Małgorzata Wolska, mgr Roma Ulasińska

 

Program szkolenia:

Zgrupowanie treningowe: 2×25 godz. dyd. = 50 godz. dyd.

Prowadzący: mgr Konrad Markiewicz, mgr Małgorzata Ławniczek

 

I zgrupowanie: 28-29-30 stycznia 2022

Piątek: 14:00-20:00 (w tym 3 przerwy kawowe po 15 min) – 7 godz. dyd.

Sobota: 9:00-14:00 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 min) – 6 godz. dyd.

15:00-20:00 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 min) – 6 godz. dyd.

Niedziela: 9:00-14:00 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 min) – 6 godz. dyd.

 

II zgrupowanie: 11-12-13 lutego 2022

Piątek: 14:00-20:00 (w tym 3 przerwy kawowe po 15 min) – 7 godz. dyd.

Sobota: 9:00-14:00 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 min) – 6 godz. dyd.

15:00-20:00 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 min) – 6 godz. dyd.

Niedziela: 9:00-14:00 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 min) – 6 godz. dyd.

 

I rok: (w sumie 200 godz.)

Warsztat I: 5-6 marca 2022 (16 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-14:00

mgr Wanda Szaszkiewicz

Rozwój psychoterapii – rys historyczny. Podstawowe terminy z zakresu psychoterapii: relacja terapeutyczna, kontrakt terapeutyczny, przymierze terapeutyczne, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, opór. Etapy psychoterapii. Czynniki leczące w psychoterapii (wykład – 7 godz.).

Zasady nawiązywania relacji terapeutycznej, budowanie kontaktu terapeutycznego – przykłady kliniczne (3 godz.).

Nawiązywanie i budowanie relacji terapeutycznej z nastolatkiem i rodziną (ćwiczenia – 6 godz.)

 

Warsztat II: 26-27 marca 2022 (16 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-14:00

dr Dorota Solecka

Etapy rozwoju człowieka; zmiany w obszarze intrapsychicznym i społecznym; teorie rozwoju (wykład – 2 godz.). Charakterystyka okresu dzieciństwa i dojrzewania (wykład – 2 godz.).

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży (wykład – 3 godz.)

Zaburzenia psychiczne dorosłych (wykład – 3 godz.)

Nawiązywanie i budowanie relacji terapeutycznej z nastolatkiem i rodziną (ćwiczenia – 6 godz.)

 

Warsztat III: 23-24 kwietnia 2022 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

mgr Małgorzata Wolska

Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin: rozwój terapii rodzin, podstawowe pojęcia, terminy, szkoły terapeutyczne, przedstawiciele szkół; cykl życia rodzinnego (wykład – 3 godz.).

Pierwszy kontakt z rodziną (przykłady kliniczne – 2 godz.).

Podejście transgeneracyjne: teoria Bowena (wykład – 2 godz.).

Ilustracja kliniczna (omówienie przypadku – 2 godz.).

Technika pracy z genogramem (wykład – 1 godz., ćwiczenia – 2 godz.).

Budowanie hipotez dotyczących związku pomiędzy istniejącym zaburzeniem, a historią życia rodziny (ćwiczenia – 3 godz.).

 

Warsztat IV: 14-15 maja 2022 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

mgr Małgorzata Wolska

Podejście transgeneracyjne: koncepcja ukrytych lojalności Boszormenyi-Nagy’a (wykład – 2 godz.).

Ilustracja kliniczna (prezentacja przypadku – 2 godz.).

Zrównoważenie otrzymanych dóbr i krzywd w rodzinie (ćwiczenia – 1 godz.).

Budowanie hipotez dotyczących związku pomiędzy istniejącym zaburzeniem a przeżywanym konfliktem lojalności w sytuacji parentyfikacji (prezentacja przypadku + ćwiczenia – 3 godz.).

Problem utrat oraz nieukończonej żałoby; koncepcja Paula (wykład – 2 godz.). Techniki pracy z rodziną i pojedynczą osobą w sytuacji nieukończonej żałoby (wykład – 2 godz.).

Ilustracja kliniczna (prezentacja przypadku – 2 godz.).

Własne doświadczenia uczestników szkolenia w pracy z osobami z utratą (ćwiczenia – 1 godz.).

 

Warsztat V: 4-5 czerwca 2022 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

mgr Konrad Markiewicz

Podejście transgeneracyjne: koncepcja delegacji rodzinnych Stierlina (wykład – 3 godz.).

Ilustracja kliniczna koncepcji delegacji rodzinnych (prezentacja przypadku + omówienie – 2 godz.).

Kryzys adolescencji (wykład – 3 godz.).

Różne obrazy kryzysu adolescencji (przykłady kliniczne – 3 godz.)

Budowanie hipotez dotyczących związku pomiędzy prezentowanymi zaburzeniami, a procesem delegowania i wiązania na poziomie id, ego i superego (ćwiczenia – 4 godz.).

 

Warsztat Va: 17-18 września 2022 (12 godz.)

sobota: 14:00-19:00; niedziela 9:00-14:00

mgr Daria Syrecka

Nawiązywanie i budowanie relacji terapeutycznej z nastolatkiem i młodym dorosłym w kontakcie indywidualnym (ćwiczenia – 12 godz.)

 

Warsztat VI: 8-9 października 2022 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

mgr Roma Ulasińska

Podejście strukturalne: szkoła Minuchina (wykład – 3 godz.).

Techniki pracy z rodziną i parą w podejściu strukturalnym (wykład – 2 godz.).

Ilustracja kliniczna – rodzina z zaburzoną strukturą (prezentacja przypadku – 2 godz.). Budowanie hipotez dotyczących związku pomiędzy prezentowanymi zaburzeniami a nieprawidłową strukturą rodziny (ćwiczenia – 3 godz.).

Kontakt z rodziną z zaburzoną strukturą. Wykorzystanie technik strukturalnych w terapii rodzin i par (ćwiczenia – 5 godz.).

 

Warsztat VII: 22-23 października 2022 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

mgr Ryszard Izdebski

Podejście komunikacyjne: szkoła terapeutyczna z Palo Alto – przedstawiciele, założenia, techniki terapeutyczne (wykład – 2 godz.)

Komunikacja werbalna i niewerbalna oraz jej zakłócenia, np.: podwójne wiązanie, niespójność, sprzeczność, niejasność znaczeń (wykład – 1 godz., ćwiczenia – 2 godz.)

Ilustracja kliniczna – rodzina z zaburzoną komunikacją (prezentacja przypadku – 2 godz.)

Budowanie hipotez dotyczących związku pomiędzy prezentowanymi zaburzeniami a nieprawidłową komunikacją w rodzinie (ćwiczenia – 3 godz.).

Praca z rodziną z problemem nieprawidłowej komunikacji (przykłady kliniczne i ćwiczenia – 5 godz.).

 

Warsztat VIIa: 19-20 listopada 2022 (12 godz.)

sobota: 14:00-19:00; niedziela 9:00-14:00

mgr Katarzyna Ślęzak

Relacja terapeutyczna z nastolatkiem i rodziną (ćwiczenia – 12 godz.)

 

Warsztat VIII: 10-11 grudnia 2022 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

mgr Roma Ulasińska

Podejście strategiczne: przedstawiciele, założenia, techniki terapeutyczne: szkoła M. Ericksona, model Madanes i Haley’a (wykład – 3 godz.)

Szkoła mediolańska – założenia, techniki, problem neutralności, cyrkularność (wykład – 2 godz.)

Ilustracja kliniczna – strategie w terapii rodzin (prezentacja przypadku + analiza transkrypcji sesji terapeutycznej – 5 godz.)

Budowanie hipotez i stosowanie pytań cyrkularnych w pracy z rodziną (ćwiczenia – 5 godz.)

 

Warsztat IX: 21-22 stycznia 2023 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

mgr Małgorzata Wolska

Konstrukcjonizm – podstawy teoretyczne, założenia, przedstawiciele, szkoły (wykład – 2 godz.)

Team reflektujący Toma Andersena (wykład – 2 godz.)

Analiza zapisu sesji konsultacji systemowej (prezentacja przypadku + ćwiczenia – 2 godz.)

Praca z rodziną z wykorzystaniem teamu reflektującego (ćwiczenia – 5 godz.)

Podejście narracyjne (wykład – 2 godz.)

Zastosowanie technik narracyjnych w pracy z nastolatkiem (ćwiczenia – 2 godz.)

 

Warsztat IX a: 4-5 lutego 2023 (12 godz.)

sobota: 14:00-19:00; niedziela 9:00-14:00

mgr Konrad Markiewicz

Relacja terapeutyczna z nastolatkiem i rodziną (ćwiczenia – 12 godz.)

 

Warsztat X. 25-26 lutego 2023 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

mgr Katarzyna Ślęzak

Przymierze terapeutyczne (wykład – 4 godz.)

Nawiązywanie przymierza terapeutycznego z nastolatkiem (przykłady kliniczne – 1 godz.)

Nawiązywanie przymierza terapeutycznego z rodziną jako grupą i pojedynczymi członkami rodziny (przykłady kliniczne – 5 godz.)

Zakłócenia przymierza terapeutycznego i sposoby radzenia sobie z zakłóceniem (wykład – 3 godz.)

Radzenie sobie z zakłóceniem przymierza (przykłady kliniczne – 2 godz.)

 

Warsztat Xa: 11-12 marca 2023 (12 godz.)

sobota: 14:00-19:00; niedziela 9:00-14:00

mgr Daria Syrecka

Budowanie przymierza terapeutycznego z nastolatkiem i młodym dorosłym (ćwiczenia – 6 godz.)

Relacja z nastolatkiem i młodym dorosłym w kontakcie indywidualnym (ćwiczenia – 6 godz.)

 

II rok (w sumie 241 godz.)

Warsztat XI: 1-2 kwietnia 2023 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

dr Dorota Solecka

Teoria przywiązania (wykład – 4 godz.)

Analiza stylu przywiązania (prezentacja przypadku – 2 godz.)

Idee feministyczne i problematyka gender (wykład – 4 godz.)

Mentalizacja (wykład – 2 godz.)

Praca z rodziną z problemem braku bezpieczeństwa w rodzinie (ćwiczenia – 3 godz.)

 

Warsztat XII: 22-23 kwietnia 2023 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

I grupa – mgr Roma Ulasińska

II grupa – mgr Ryszard Izdebski

Genogramy

 

Warsztat XIII: 13-14 maja 2023 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

I grupa – mgr Roma Ulasińska

II grupa – mgr Ryszard Izdebski

Genogramy

 

Warsztat XIV: 27-28 maja 2023 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

I grupa – mgr Roma Ulasińska

II grupa – mgr Ryszard Izdebski

Genogramy

 

Warsztat XV: 17-18 czerwca 2023 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

I grupa – mgr Roma Ulasińska

II grupa – mgr Ryszard Izdebski

Genogramy

 

Warsztat XV a: 8-9-10 września 2023 (22,5 godz.)

piątek: 15:00-19:15 (5 godz.)

dr Krzysztof Szwajca: Farmakoterapia w psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych 5 godz.

sobota: 9:00-13:15 i 14:15-19:00; niedziela: 9:00-14:30 (17,5 godz.)

I grupa – dr Krzysztof Szwajca

II grupa – mgr Małgorzata Wolska

Superwizja

 

Warsztat XV b: 23-24 września 2023 (17,5 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:15-19:00; niedziela: 9:00-14:30

I grupa – dr Krzysztof Szwajca

II grupa – mgr Małgorzata Wolska

Superwizja

 

Warsztat XVI: 7-8 października 2023 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

dr Krzysztof Szwajca

PTSD (wykład – 5 godz.)

Przemoc w rodzinie – aspekty psychologiczne i prawne (wykład – 3 godz.; prezentacja przypadku – 3 godz.; ćwiczenia – praca z rodziną z problemem przemocy – 4 godz.)

 

Warsztat XVII: 28-29 października 2023 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

dr Dorota Solecka

Uzależnienia u młodzieży (wykład – 3 godz.; ćwiczenia – motywowanie uzależnionego nastolatka i jego rodziców do podjęcia terapii – 2 godz.)

Nadużycie seksualne – aspekty psychologiczne i prawne (wykład – 3 godz.; prezentacja przypadków – 4 godz.; ćwiczenia – praca z osobą z problemem nadużycia seksualnego – 3 godz.)

 

Warsztat XVII a: 18-19 listopada 2023 (17,5 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:15-19:00; niedziela: 9:00-14:30

I grupa – mgr Katarzyna Ślęzak

II grupa – dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

Superwizja

 

Warsztat XVII b: 9-10 grudnia 2023 (17,5 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:15-19:00; niedziela: 9:00-14:30

I grupa – mgr Katarzyna Ślęzak

II grupa – mgr Ryszard Izdebski

Superwizja

 

Warsztat XVIII: 13-14 stycznia 2024 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

Problematyka osób LGBT i ich bliskich (wykład – 5 godz., prezentacja przypadku + ćwiczenia – 6 godz.). Zaburzenia seksualne (wykład – 4 godz.)

 

Warsztat XIX: 10-11 lutego 2024 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

mgr Małgorzata Wolska

Kryzys małżeński – koncepcja Jurga Willego (wykład – 2 godz.)

Ilustracja kliniczna – małżeństwo w relacji koluzyjnej (prezentacja przypadku + analiza powstawania relacji koluzyjnej – 3 godz.)

Rozpoznawanie różnych rodzajów kryzysów małżeńskich; stawianie hipotez dotyczących źródeł kryzysu (ćwiczenia – 2 godz.)

Para zagrożona rozwodem – negocjacje rozwodowe (wykład 1 godz. + prezentacja przypadku – 1 godz.)

Praca z rodziną rekonstruowaną; „patchworkową” (prezentacja przypadku + ćwiczenia – 3 godz.)

Praca z parą w głębokim kryzysie; praca z parą po zdradzie (ćwiczenia – 3 godz.)

 

Warsztat XX: 24-25 lutego 2024 (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

mgr Małgorzata Wolska

Terapia pary w podejściu zintegrowanym – łączenie technik behawioralnych, poznawczych, skoncentrowanych na emocjach i systemowych (wykład – 2 godz.)

Pierwsza konsultacja pary; stawianie hipotez dotyczących konfliktu pomiędzy partnerami (ćwiczenia – 3 godz.)

Przymierze terapeutyczne w pracy z parą (ćwiczenia – 3 godz.)

Problemy etyczne w terapii par (wykład – 2 godz.)

Psychoterapia indywidualna w podejściu systemowym (wykład – 3 godz., ćwiczenia – 2 godz.)

 

Warsztat XX a: 16-17 marca 2024 (16 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:15-19:00; niedziela: 9:00-13:30

I grupa – mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

II grupa – mgr Katarzyna Ślęzak

Superwizja

 

 

III rok (w sumie 180 godz.)

Warsztat XXI: 13-14 kwietnia 2024 (16 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.)

dr Krzysztof Szwajca

Zaburzenia eksternalizacyjne; zaburzenia psychotyczne (wykład – 5 godz., prezentacja przypadku + ćwiczenia– 5 godz.)

niedziela 9:00-14:00 (6 godz.)

Superwizja – II grupa

 

Warsztat XXII: 27-28 kwietnia 2024 (16 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.)

mgr Roma Ulasińska

Rodzina z adopcją (wykład – 4 godz.; prezentacja przypadków + analiza procesu terapii na podstawie fragmentów zapisów sesji – 3 godz.; ćwiczenia – 3 godz.)

niedziela 9:00-14:00 (6 godz.)

Superwizja – I grupa

 

Warsztat XXIII: 18-19 maja 2024 (16 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.)

mgr Małgorzata Wolska

Zaburzenia odżywiania się (wykład – 5 godz., prezentacja przypadku + ćwiczenia – 5 godz.)

niedziela 9:00-14:00 (6 godz.)

Superwizja – I grupa

 

Warsztat XXIII a: 8-9 czerwca 2024 (17,5 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:15-19:00; niedziela: 9:00-14:30

Superwizja

I grupa – mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

II grupa – mgr Roma Ulasińska

 

Warsztat XXIV: 29-30 czerwca 2024 (16 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.)

dr Krzysztof Szwajca

Zaburzenia lękowe; zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne; zaburzenia psychosomatyczne (wykład – 5 godz., prezentacja przypadku + ćwiczenia – 5 godz.)

niedziela 9:00-14:00 (6 godz.)

Superwizja – II grupa

 

Warsztat XXV: 7-8 września 2024 (16 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.)

mgr Małgorzata Wolska

Depresja u adolescentów, próby samobójcze, zachowania autoagresywne (wykład – 5 godz., prezentacja przypadku + ćwiczenia– 5 godz.)

niedziela 9:00-14:00 (6 godz.)

Superwizja – I grupa

 

Warsztat XXVI: 21-22 września 2024 (16 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.)

dr Krzysztof Szwajca

Problemy etyczne w psychoterapii (wykład – 7 godz., ćwiczenia – 3 godz.)

niedziela 9:00-14:00 (6 godz.)

Superwizja – II grupa

 

Warsztat XXVI a: 5-6 października 2024 (16,5 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:15-19:00; niedziela: 9:00-14:00

Superwizja (15,5 godz. + 2 godz. egzamin)

I grupa – mgr Roma Ulasińska

II grupa – Małgorzata Wolska

 

Warsztat XXVII: 26-27 października 2024 (10 godz.)

sobota 13:30-18:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Cezary Barański

Dialog motywujący (wykład – 4 godz., ćwiczenia – 6 godz.)

 

Warsztat XXVIII: 16-17 listopada 2024 (12 godz.)

sobota 12:00-18:00; niedziela: 9:00-13:15

Superwizja

I grupa – mgr Roma Ulasińska

II grupa – Małgorzata Wolska

 

Warsztat XXIX: 14-15 grudnia 2024 (15 godz.)

sobota 9:00-13:13 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

dr Grzegorz Mączka

Podejście behawioralno-poznawcze (wykład – 4 godz., ćwiczenia – 6 godz.)

 

Warsztat XXX:25-26 stycznia 2025 (15 godz.)

sobota 9:00-13:13 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15

dr Grzegorz Mączka

Podejście behawioralno-poznawcze (wykład – 4 godz., ćwiczenia – 6 godz.)

 

Warsztat XXXI: 1-2 marca 2025 (16 godz.)

sobota 9:00-13:15 i 14:30-19:00; niedziela: 9:00-14:00

mgr Dorota Węgrzyn

Terapia humanistyczno-egzystencjalna. Teoria i praktyka terapii Gestalt (16 godz.)

 

IV rok (w sumie 250 godz.)

Warsztat XXXII: 28-29-30 marca 2025 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Daria Syrecka

Podstawowe pojęcia i założenia podejścia psychodynamicznego w psychoterapii – część I (wykład). Nawiązanie kontaktu z pacjentem i diagnoza wstępna – część I (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Warsztat XXXIII: 25-26-27 kwietnia 2025 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Daria Syrecka

Podstawowe pojęcia i założenia podejścia psychodynamicznego w psychoterapii – część II (wykład). Nawiązanie kontaktu z pacjentem i diagnoza wstępna – część II (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Warsztat XXXIV: 16-17-18 maja 2025 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Daria Syrecka

Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – okres noworodkowy, psychopatologia zaburzeń z kręgu autyzmu (wykład). Nawiązanie kontaktu z pacjentem i diagnoza wstępna – część III (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Warsztat XXXIV a: 7-8 czerwca 2025 (12,5 godz.)

sobota 13:00-19:00; niedziela: 9:00-13:15

Grupa Balinta

I grupa: mgr Beata Kozak

II grupa: dr Dorota Solecka

 

Warsztat XXXIV b: 28-29 czerwca 2025 (12,5 godz.)

sobota 13:00-19:00; niedziela: 9:00-13:15

Grupa Balinta

I grupa: mgr Beata Kozak

II grupa: dr Dorota Solecka

 

Warsztat XXXV: 5-6-7 września 2025 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Daria Syrecka

Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – pierwsze półrocze życia, psychopatologia zaburzeń z kręgu schizofrenii – część I (wykład). Proces terapeutyczny – opór – część I (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Warsztat XXXVI: 3-4-5 października 2025 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Daria Syrecka

Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – pierwsze półrocze życia, psychopatologia zaburzeń z kręgu schizofrenii – część II (wykład). Proces terapeutyczny – opór – część II (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Warsztat XXXVI a: 25-26 października 2025 (12,5 godz.)

sobota 13:00-19:00; niedziela: 9:00-13:15

Grupa Balinta

I grupa: mgr Beata Kozak

II grupa: dr Dorota Solecka

 

Warsztat XXXVII: 14-15-16 listopada 2025 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Daria Syrecka

Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – drugie półrocze życia, psychopatologia depresyjna – część I (wykład). Proces terapeutyczny – opór – część III (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Warsztat XXXVIII: – 12-13-14 grudnia 2025 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Daria Syrecka

Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – drugie półrocze życia, psychopatologia depresyjna – część II (wykład). Proces terapeutyczny – przeniesienie – część I (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Warsztat XXXVIII a: 17-18 stycznia 2026 (12,5 godz.)

sobota 13:00-19:00; niedziela: 9:00-13:15

Grupa Balinta

I grupa: mgr Beata Kozak

II grupa: dr Dorota Solecka

 

Warsztat XXXIX: 30-31 stycznia-1 lutego 2026 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Beata Kozak

Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – drugi i trzeci rok życia, psychopatologia zaburzeń struktury osobowości – część I (wykład). Proces terapeutyczny – przeniesienie – część II (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Warsztat XL: 27-28 lutego-1 marca 2026 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Beata Kozak

Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – drugi i trzeci rok życia, psychopatologia zaburzeń struktury osobowości – część II (wykład). Proces terapeutyczny – przeniesienie – część III (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Warsztat XLI: 27-28-29 marca 2026 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Beata Kozak

Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – rozwój seksualności, psychopatologia perwersji (wykład). Proces terapeutyczny – przeciwprzeniesienie – część I (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

V rok (w sumie 95 godz.)

Warsztat XLII: 24-25-26 kwietnia 2026 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Beata Kozak

Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – okres przedszkolny, psychopatologia nerwic i zaburzeń cech osobowości (wykład). Proces terapeutyczny – przeciwprzeniesienie – część II (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Warsztat XLIII: 22-23-24 maja 2026 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Beata Kozak

Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – okres latencji i wstęp do problematyki adolescencji (wykład). Proces terapeutyczny – przeciwprzeniesienie – część III (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Warsztat XLIV: 12-13-14 czerwca 2026 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Beata Kozak

Psychoanalityczne teorie rozwoju i psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym – okres adolescencji (wykład). Zakończenie procesu psychoterapii (ćwiczenia) (10 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Warsztat XLV: 11-12-13 września 2026 (20 godz.)

piątek 14:30-19:00; sobota 9:00-13:15 (10 godz.)

mgr Beata Kozak

Podejście psychodynamiczne – podsumowanie, zastosowanie podejścia psychodynamicznego w różnych formach leczenia psychiatrycznego, teoria i praktyka superwizji. Wybrane problemy i trudne sytuacje kliniczne (ćwiczenia).  (9 godz.) + Egzamin teoretyczny z podejścia psychodynamicznego (1 godz.)

sobota 14:30-19:00; niedziela: 9:00-13:15 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

 

Warsztat XLVI: 3-4 października 2026  (15 godz.)

sobota: 9:00-13:15 i 14:30-19:00 (10 godz.)

Grupa self-experience

I grupa: mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

II grupa: mgr Jacek Kopeć

niedziela: 9:00-13:00 (5 godz.)

mgr Roma Ulasińska

mgr Małgorzata Wolska

Zakończenie szkolenia – omówienie wyników egzaminów; omówienie prac zaliczeniowych; wręczenie dyplomów

2. Zalecana literatura

Literatura podstawowa:

 1. Arntz, A., Jacob, G. (2019). Terapia schematów w praktyce. Praca z trybami schematów. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  2. Barbaro, de B. (red.). (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medicum UJ.
  3. Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Briggs, S. (2017). Praca z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Współczesne podejście psychodynamiczne. Warszawa: Oficyna Ingenium.
  5. Crane, D.R. (2004). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  6. Czabała, J.C. (1997). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  7. Ginger S. (2004) Gestalt – Sztuka kontaktu. Warszawa: Wydawnictwo Santorski.
  8. Goldenberg, H., Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  9. Grzesiuk, L. (red.). (2007). Psychoterapia. Badania i szkolenie. Warszawa: Eneteia.
  10. Grzesiuk, L. (red.). (2006). Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.
  11. Grzesiuk, L. (red.). (2005). Psychoterapia. Teoria. Warszawa: Eneteia.
  12. Killingmo, B. (1995). Psychoanalityczna metoda leczenia. Zasady i pojęcia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  13. Kokoszka, A., Drozdowski, P. (red.). (1993). Wprowadzenie do psychoterapii. Kraków: AM im. M. Kopernika w Krakowie.
  14. Laufer, M., Laufer, M.E. (2013). Okres dojrzewania i załamanie rozwoju. Perspektywa psychoanalityczna. Warszawa: Oficyna Ingenium.
  15. Loose, Ch., Zarbock, G., Graaf, P. (2018). Terapia schematów dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  16. McGoldrick, M., Gerson, R., Schellenberger, S. (2007). Genogramy. Rozpoznanie i interwencja. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo
  17. Morgan, A. (2011). Terapia narracyjna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.
  18. Namysłowska, I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN.
  19. Namysłowska, I. (red.). (2004): Psychiatria dzieci i młodzieży. PZWL.
  20. Orwid, M. (2009). Trauma. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  21. Orwid, M., Pietruszewski, K. (1993). Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków: Collegium Medicum UJ.
  22. Orwid, M. (red.). (1981). Zaburzenia psychiczne u młodzieży. Warszawa: PZWL.
  23. Paruzel-Czachura M. (2015). Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  24. Ruszczynski, S. (red.). (2012) Psychoterapia par. Teoria i praktyka w Instytucie Badań nad Małżeństwem Kliniki Tavistock. Warszawa: Oficyna Ingenium.
  25. Simon, F.B., Stierlin, H. (1998). Słownik terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  26. Stierlin, H., Rucker-Embden, I., Wetzel, N., Wirsching, M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  27. Taylor, C. (2017). Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  28. Willi, J. (1996). Związek dwojga – psychoanaliza pary. Warszawa: J. Santorski & Co. Wyd.
  29. Willi, J. (2012). Terapia pary. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.

Literatura uzupełniająca:

 1. Aleksandrowicz, J. (1988). Nerwice. Psychopatologia i psychoterapia. Warszawa: PZWL.
  2. Allen, J.G. Fonagy, P., Bateman, A.W. (2014). Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  3. Arden, J.B. (2017). Neuronauka w psychoterapeutycznym procesie zmiany. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  4. Bandler, R., Grinder, J., Satir V. (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  5. Barbaro, de B. (red.). Schizofrenia w rodzinie. (1999). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  6. Barker, P. (2000). Metafory w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  7. Bertalanffy, von L. (1984). Ogólna teoria systemów. Warszawa: PWN.
  8. Bettelheim, B. (1989). Rany symboliczne. Warszawa: Czytelnik.
  9. Bomba, J., Janowska, K. (2006). Kim jesteśmy, czyli o seksie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  10. Bomba, J., Józefik, B. (red.). (2003). Leczenie anoreksji i bulimiii psychicznej: co, kiedy, komu. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
  11. Braverman, L. (2003). Podstawy feministycznej terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  12. Carr, A. (2008). Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  13. Cecchin, G. (1997). Mediolańska szkoła terapii rodzin. Kraków: Collegium Medicum UJ.
  14. Chrząstowski, Sz. (2014). Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.
  15. Chrząstowski, Sz., Barbaro, de B. (2011). Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii . Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  16. Clulow, Ch. (2016). Seks, więź i terapia pary. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.
  17. Cohen, J.A., Mannarino ,A.P., Deblinger, E. (2011). Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci i młodzieży. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  18. Crosby, J. F. (1998). Kiedy jedno chce odejść. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  19. Czabała, J.Cz. (1988). Rodzina a zaburzenia psychiczne. Kraków: Sekcja Psychoterapii PTP.
  20. Dattilio, F.M., Padesky, C.A. (1999). Terapia poznawcza dla par małżeńskich. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
  21. Deissler, K. G. (1998). Terapia systemowa jako dialog. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  22. Dimeff, L. (2012) Dialektyczna terapia behawioralna w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  23. Erickson, E. H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
  24. Feldman, L. (2001). Łączenie terapii indywidualnej z rodzinną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  25. Francesetti, G., Gecele, M., Roubal, J.: Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
  26. Freeman, D. (1991). Kryzys małżeński i psychoterapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  27. Freud, S. (1987). Psychopatologia życia codziennego. Warszawa: PWN.
  28. Gabbard, G.O. (2015). Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  29. Garland, C. (2013). Czym jest trauma. Podejście psychoanalityczne. Warszawa: Wydawnictwo Ingenium.
  30. Górniak, L., Józefik, B. (red), (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  31. Gray, D.D. (2004). Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  32. Herman, J.L. (1998). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  33. Horney, K. (1987). Nowe drogi w psychoanalizie. Warszawa: PWN.
  34. Iniewicz, G., Mijas, M., Grabski, B. (red.). (2012). Wprowadzenie do psychologii LGB. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
  35. Janusz, B., Gdowska, K., Barbaro, de B. (red) ( 2008). Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  36. Johnson, S. (2012). Przytul mnie. Siedem rozmów, które zapewniają miłość przez całe życie. Warszawa: Laurum.
  37. Johnson, S. (2015). Sens miłości. Nowe podejście do problemu miłosnych związków. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowioa PTP.
  38. Józefik, B. (2014). Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  39. Józefik, B., Barbaro, de B. (2004). Terapia rodzin a perspektywa feministyczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  40. Józefik, B. Iniewicz, G. (2008). Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  41. Józefik, B., Pilecki, M. (red.). (2005). Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
  42. Józefik, B. Wolska, M. (2009). Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży. Warszawa: Hachette Polska.
  43. Józefik, B. (red.). (1999). Anoreksja i bulimia psychiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  44. Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  45. Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  46. Kepner, J. (1991) Ciało w procesie psychoterapii Gestalt. Warszawa: Pusty Obłok.
  47. Kępiński, A. (2002). Poznanie chorego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  48. Kottler, J.A. (2007). Opór w psychoterapi. Jak pracować z trudnym pacjentem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  49. Kratochvil, S. (2006). Terapia małżeńska. Gdańsk: Wydawnictwo Via Medica.
  50. Kubler-Ross, E. (1998). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: edia Rodzina of Poznań.
  51. Lawrence, M. (2015). Anorektyczny umysł. Gdańsk: Wydawnictwo Imago.
  52. Lazarus, A.A. (2002). Mity na temat małżeństwa. O powszechnych przekonaniach, które niszczą związek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  53. Loose, Ch., Graaf, P., Zarbock, G. (2017). Terapia schematów dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  54. Ludewig, K. (1995). Terapia systemowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  55. Maisonneuve, J. (1995). Rytuały dawne i współczesne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  56. Miller, W.F., Rollnick, S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  57. Miller, W.R., Forcehimes, A.A., Zweben, A. (2014). Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  58. Minuchin S., Reiter M. D., Borda C., (2018). Kunszt terapii rodzinnej. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.
  59. Orwid, M., Czabała J.C. (red.), (1984). Terapia rodzin i małżeństw. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
  60. Oster, G.D., Gould, P. (2002). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  61. Perel, E. (2008). Inteligencja erotyczna. Kraków: Wydawnictwo Znak.
  62. Popiel, A., Pragłowska, E. (2007). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.
  63. Satir, V. (2000). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  64. Satir, V. (2000).Terapia rodziny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  65. Schier, K. (2014). Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  66. Sills, Ch., Fish, S., Lapworth, P. (1991). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia.
  67. Skynner, R., Cleese, J. (1992). Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa. Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.
  68. Waddell, M. (2015). Światy wewnętrzne. Psychoanaliza i rozwój osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Ingenium.
  69. Walewska, K., Pawlik, J. (1992). Depresja. Ujęcie psychoanalityczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  70. Weeks, G.R, L’Abate, L. (2000). Paradoks w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  71. Winnicot, D. W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: J. Santorski & Co.
  72. Winnicot, D.W. (1993). Rozmawiając z rodzicami. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
  73. Wojciszke, B. (1995). Psychologia miłości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  74. Yalom, I.D. (2010). Dar terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  75. Yalom, I.D. (2008) Patrząc w słońce. Jak przezwyciężyć grozę śmierci. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  76. Yalom, I.D. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  77. Yalom, I.D., Leszcz M., (2006). Psychoterapia grupowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  78. Zadęcki, J. (2015). Ja we wczesnej schizofrenii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3. Zespół szkolący

Kierownicy kursu:

mgr Małgorzata Wolska

Specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; psychoterapeuta European Association for Psychotherapy.

W latach 1982-2019 pracowała w Ambulatorium Terapii Rodzin, a potem w Zespole Leczenia Środowiskowego Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Aktualnie prowadzi działalność psychoterapeutyczną i superwizyjną w gabinecie prywatnym.

Redaktor kwartalnika „Psychoterapia” wydawanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP. Wicedyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Były skarbnik i członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych, w tym “Problemy etyczne w psychoterapii” (09.02.2019).

Autorka oraz współautorka publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin i małżeństw oraz leczenia zaburzeń odżywiania się. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej (terapia rodzin i małżeństw, psychoterapia indywidualna młodzieży i osób dorosłych) i dydaktycznej (szkolenia dla kandydatów do certyfikatu psychoterapeuty, szkolenia doskonalące).

mgr Roma Ulasińska

Specjalistka psycholog kliniczny, psychoterapeutka i superwizorka. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy.

Ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, superwizyjnej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Pracowała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ – kilka lat w stacjonarnym Oddziale Młodzieżowym, a następnie w Ambulatorium Terapii Rodzin. Aktualnie prowadzi psychoterapię w Ośrodku Zdrowia Psychicznego „Pro Psyche” w Krakowie oraz gabinecie prywatnym. Jest superwizorem w kilku ośrodkach prowadzących psychoterapię i terapię rodzin.

Jest członkiem Zarządu Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid, autorką i współautorką rozdziałów książkowych i artykułów na temat zaburzeń odżywiania, adopcji i problematyki więzi.

Zainteresowania zawodowe: psychoterapia, terapia rodzin i par, psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych, problematyka zaburzeń odżywiania, rodzin z dzieckiem nie biologicznym i zaburzeń więzi.

 

Zespół szkolący:

mgr Cezary Barański

Ukończył psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz seksuologię kliniczną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W swojej pracy łączy podejście systemowe (Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie) z terapią poznawczo – behawioralną (Uniwersytet SWPS) oraz Dialogiem Motywującym – DM (Certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM). Członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów i trenerów DM (Motivational Interviewing Network of Trainers). Autor wystąpień, publikacji i szkoleń o tematyce Dialogu Motywującego i humanistycznej pracy z pacjentem/osobą. Doświadczenie zawodowe: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Członek Komisji Naukowo–Dydaktycznej PTTM.

Zainteresowania: psychologia międzykulturowa, problematyka mniejszości i uchodźców.

mgr Ewa Domagalska-Kurdziel

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP. Od 1977 roku związana z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ. Zaangażowana w prowadzenie psychoterapii dzieci i młodzieży, terapię rodzin i superwizję. Superwizuje Oddziały Dzienne Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Dorosłych, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, pracowników MOPS, Rodzinny Dom Dziecka. W ramach gabinetu prywatnego prowadzi terapię indywidualną, par oraz rodzinną. Prowadzi zajęcia na kursach psychoterapii.

Jest Przewodniczącą Rady Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid oraz wchodzi w skład Rady Programowej Krakowskiej Fundacji Psychoterapii
i Rozwoju „Dom Terapii”.

dr hab., prof. UJ Grzegorz Iniewicz 

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Poradni Seksuologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGBT. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Orientacja seksualna, źródła i konteksty” oraz „Dysforia i niezgodność płciowa”. Autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych”.

Były sekretarz i członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Komisji Psychologii PAN, oddział w Krakowie.

mgr Ryszard Izdebski

Pedagog. Specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta, terapeuta rodzin i superwizor

psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa

Psychiatrycznego. Dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Przewodniczący Rady Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „DOM TERAPII”. Były kierownik pierwszego w Polsce Zespołu Hospitalizacji Domowej dla Dzieci o Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii rodzin wieloproblemowych i rodzin z przemocą. Zajmuje się superwizją indywidualną i grupową, prowadzeniem grup Balinta, warsztatów oraz szkoleń podyplomowych w zakresie psychoterapii. Odbył staże i szkolenia w licznych placówkach w Polsce i za granicą. Jest autorem wielu publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Jest laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym, a także laureatem nagrody PTP im. Stefana Ledera za prace badawcze i projekty z dziedziny psychoterapii.

mgr Jacek Kopeć

 

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości oraz superwizję.
W ramach całościowych kursów psychoterapii SNP PTP zajmuje się prowadzeniem grup self – experience i superwizji grupowej.

 

mgr Beata Kozak 

Psycholog (UJ), specjalista w zakresie psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; odbyła szkolenie superwizorskie w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal; pracuje w podejściu psychodynamicznym z pacjentami indywidualnymi i grupami.

Współpracuje z Katedrą Psychoterapii CMUJ, prowadząc zajęcia warsztatowe w ramach kursu psychoterapii; pracuje w NZOZ Pro Psyche w Krakowie oraz w gabinecie prywatnym.

mgr Małgorzata Ławniczek 

Specjalista psycholog kliniczny oraz specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista i terapeuta środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W ramach specjalizacji z Psychologii Klinicznej ukończyła moduł Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży. Członek Stowarzyszenia Koło krakowskie Psychoanalizy NLS.

Od 2006 roku pracuje w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Zespole Hospitalizacji Domowej, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz psychoterapię rodzinną. Jako wykładowca współpracuje z Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W ramach praktyki prywatnej przyjmuje również osoby dorosłe.

mgr Konrad Markiewicz

Pedagog, psychoterapeuta, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii UJ. Ukończył całościowy Kurs Psychoterapii w podejściu systemowo-psychodynamicznym. W trakcie swojego dotychczasowego rozwoju zawodowego uzyskał certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Otrzymał również certyfikat terapeuty i specjalisty terapii środowiskowej PTP oraz certyfikat Trenera Umiejętności Psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uzyskał tytuł specjalisty w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Pracował m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, w Zespole Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na oddziale Leczenia Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego, kierował zespołem Ośrodka Poradnictwa i Terapii Rodzin KIP w Tarnowie. Obecnie pracuje w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” i gabinecie prywatnym, pełni funkcję członka zarządu Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”.

Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, terapii rodzinnej i terapii par, prowadzi szkolenia z zakresu terapii rodzin, psychoterapii i psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

dr n. med. Grzegorz Mączka

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wieloletniej pracy jako asystent w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii.

Badawczo zainteresowany zaburzeniami afektywnymi. Autor publikacji specjalistycznych w języku polskim i angielskim, recenzji oraz wystąpień konferencyjnych.

Obecnie zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, superwizją oraz dydaktyką dla psychoterapeutów.

dr n. med. Dorota Solecka

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany terapeuta i specjalista Terapii Środowiskowej PTP. W 2020 roku uzyskała specjalizację z psychoterapii dzieci i młodzieży. Od kilkunastu lat pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach całościowych kursów psychoterapeutycznych i w obszarze psychoedukacji dzieci i młodzieży.

Autor i wykonawca zajęć dydaktycznych z psychoterapii i psychologii klinicznej min. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

mgr Ewa Strycharczyk-Kaleta

 

Psycholog, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pełniła funkcję ordynatora Oddziału Zaburzeń Nerwicowych NFZ Katowice. Praktyka psychoterapeutyczna: w Poradni Psychologicznej w Chrzanowie, Krakowskim Ośrodku Psychoterapii, w gabinecie prywatnym – psychoterapia indywidualna oraz w Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych – grupy terapeutyczne. Jako superwizor posiada doświadczenia w superwizji indywidualnej i grupowej (m.in. Dzienny Oddział Psychiatryczny, Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) oraz w superwizji superwizji. Prowadzi szkolenia na całościowym kursie dla psychoterapeutów (proces grupowy, praca z genogramem rodziny pochodzenia, superwizja grupowa)

 

mgr Daria Syrecka

Psycholog kliniczny, certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat terapeuty środowiskowego. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, które zdobywała pracując w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego i w sektorze NGO. Posiada także doświadczenie w pracy z małymi dziećmi (0-2) i ich rodzicami zdobywane w ramach zespołu perinatalnego SU działającego pod opieką superwizyjno-merytoryczną Alejandry Perez z Anna Freud Centre w Londynie. Zrealizowała szkolenie z Multi-Family Therapy (MFT), współprowadziła grupę wielorodzinną pacjentów młodzieżowych Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży SU. Posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami medycyny oraz w szkoleniu nauczycieli z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Od dwóch lat pracuje w Poradni Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości Pro Psyche, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową pacjentów dorosłych.

mgr Wanda Szaszkiewicz

Emerytowana psycholog kliniczna z długoletnim stażem pracy jako psychoterapeutka i terapeutka rodzinna między innymi w w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kierowała Krakowskim Instytutem Psychoterapii nr 2 Stowarzyszenia Siemacha, a także Centrum Psychoterapii sc. Posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także Specjalisty Terapii Środowiskowej.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię rodzin i par.  Podejmuje zajęcia dla studentów wyższych uczelni oraz szkolenia z dziedziny psychologii w szczególności psychoterapii. Jest współautorką programu pracy z rodziną z przemocą i publikacji na ten temat.  Pracuje jako superwizor psychoterapii  osób indywidualnych i zespołów. Jest kierowniczką kursu całościowego w Szkole Psychoterapii Mabor w Warszawie. Należy do zespołu redakcyjnego pisma Psychoterapia.

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, kieruje Zespołem Leczenia Domowego OKPDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”.

Superwizuje liczne ośrodki psychoterapeutyczne, w sumie prowadzi dwadzieścia kilka grup superwizyjnych oraz superwizje indywidualne. Wiele lat kierował Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, wcześniej współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.

Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji naukowych i kilkuset wystąpień zjazdowych. Nauczyciel akademicki zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzi, pracy z traumą. Laureat nagrody im. W Moczulskiego PTP „za wybitne walory rozprawy doktorskiej” oraz nagrody im. Aliny Margolis-Edelman jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom (2019). Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego przez Nią zespołu specjalizującego się w pracy z odległymi następstwami traumy wojennej i z problematyką międzygeneracyjnego przekazu traumy.

mgr Katarzyna Ślęzak

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany terapeuta i specjalista terapii środowiskowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP.  Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe z psychoterapii oraz uzupełniające szkolenia w obszarze terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej. Posiada uznanie Ministra Zdrowia dorobku zawodowego i naukowego w zakresie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży. Uzyskała tytuł specjalisty w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Dydaktyk, współautorka wystąpień konferencyjnych i publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin i par.

mgr Dorota Węgrzyn

Magister pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego; certyfikowana psychoterapeutka EAGT, EAP, PTP’, PTPG; trenerka treningu psychologicznego ITG-PSPP; certyfikowana superwizorka PTP, EAGT; superwizor-aplikant PTP’.

Ukończyła szkołę psychoterapii Gestalt w ITG oraz 4,5 letni, całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Krakowską Fundację Kliniki Psychiatrycznej Collegium Medicum UJ. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych. Specjalizuje się w pracy z osobami z objawami psychosomatycznymi, z zaburzeniami osobowości. Jest współzałożycielką Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt. Prowadzi szkolenia z nurtu humanistyczno – doświadczeniowego Gestalt w innych podejściach psychoterapeutycznych.

W Szkole Psychoterapii Gestalt prowadzi zajęcia z teorii i praktyki psychoterapii Gestalt, superwizję procesów indywidualnych i grupowych oraz tematyczne warsztaty praktycznych umiejętności psychoterapeutycznych.

4. Informacje o naborze

Rozpoczynamy nabór na drugą edycję kursu psychoterapii „Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji”, przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty, który odbędzie się w Lublinie w okresie od stycznia 2022 r. do października 2026 r. Kurs składa się z 48 warsztatów, a łączna ilość godzin szkoleniowych wynosi 1016.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły studia psychologiczne, pedagogiczne oraz inne humanistyczne i uzyskały tytuł magistra oraz osoby po ukończonych studiach medycznych.

Wymagane jest co najmniej roczne doświadczenie w pracy z ludźmi, polegające na udzielaniu pomocy psychologicznej, medycznej, pedagogicznej, czy prowadzeniu psychoterapii.

Od trzeciego roku szkolenia wymagane jest prowadzenie przez każdego uczestnika pracy psychoterapeutycznej.

Etapy rekrutacji:

 1. Wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej.
 2. Po wysłaniu informacji zwrotnej o zaakceptowaniu zgłoszenia następuje ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się zdalnie przy użyciu aplikacji ZOOM lub SKYPE.
 3. Przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej przesłanie swojego cv na podany adres mailowy.
 4. Po zakwalifikowaniu na szkolenie – wpłacenie I raty w wyznaczonym terminie.

Rozmowy kwalifikacyjne są bezpłatne.

Koszt udziału w szkoleniu: 37,00 zł brutto za 1 godzinę szkolenia = 37592,00 zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), płatne w 20. ratach.

Terminy wpłat:

Do 10.12.2021 – I rata – 1872,00 zł

Do 10. dnia lutego, kwietnia, czerwca, listopada, w każdym roku trwania szkolenia – po 1880,00 zł – w sumie 19 rat.

Opłaty należy wpłacać przelewem na konto Fundacji: 78 1600 1039 0002 0033 3689 7001

Zgłoszenia na pierwszą edycję szkolenia są przyjmowane do 31 października 2021 r. Przy przyjęciu na szkolenie bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń. Ilość uczestników jest ograniczona do maksimum 24 osób.

5. Zgłoszenie udziału

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez KFRP w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego.

  All rights reserved © 2020. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid