Zgłoszenie udziału

Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin – Kraków 2018

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, lekarzy, a jego celem jest nabycie przez uczestników i rozwój następujących umiejętności:
• umiejętność diagnozy relacji rodzinnych;
• umiejętność rozumienia psychopatologii w kategoriach relacji rodzinnych;
• umiejętność prowadzenia konsultacji rodzinnej ze sprecyzowaniem celu terapii;
• umiejętność prowadzenia terapii pod superwizją;
• znajomość technik terapeutycznych i umiejętność adekwatnego ich zastosowania;
• znajomość zagadnień teoretycznych w zakresie systemowego rozumienia rodziny i terapii rodzin.
Szkolenie jest prowadzone przez pięcioro psychoterapeutów pracujących w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ – wszyscy mają długoletnią praktykę w zakresie systemowej terapii rodzin i posiadają certyfikat psychoterapeuty oraz certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownikiem naukowym szkolenia jest prof. dr n. hum. Barbara Józefik, prof. CMUJ; pozostałe osoby prowadzące warsztaty to: mgr Wanda Szaszkiewicz, mgr Roma Ulasińska, mgr Małgorzata Wolska, mgr Ryszard Izdebski.
Czas trwania szkolenia obejmuje dwa i pół roku.
Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym, w skali rocznej jest to 10 weekendów. Zajęcia będą się odbywały w soboty w godzinach 9.00 – 19.30. Miejsce przeprowadzenia zajęć – Centrum Psychoterapii, Kraków, ul. Studencka 4/1
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 290 zł za jedne zajęcia weekendowe.

• Za sprawy organizacyjne odpowiedzialna jest Małgorzata Wolska (kontakt: 505-608-204; malgo.wolska@gmail.com) – zgłoszenia udziału proszę przysyłać drogą mailową

Program szkolenia:

I rok szkolenia:

Warsztat I – 13 października 2018
mgr Wanda Szaszkiewicz

Przedstawienie się uczestników, oczekiwania wobec szkolenia.
Prezentacja i omówienie programu szkolenia.
Kierunki psychoterapii – rys historyczny. Rozumienie człowieka w poszczególnych koncepcjach psychoterapeutycznych – wykład i ćwiczenia.
Zasady kontaktu terapeutycznego – nawiązanie relacji terapeutycznej zależnie od wieku, płci i problematyki pacjenta – seminarium i ćwiczenia.

Warsztat II – 17 listopada 2018
mgr Ryszard Izdebski

Fazy rozwoju relacji terapeutycznej, zjawisko oporu i przeniesienia.
Zasady kontaktu terapeutycznego – ćwiczenia.
Relacja terapeutyczna w pracy z rodziną – seminarium i ćwiczenia.
Rozwój terapii rodzin – rys historyczny, przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład.

Warsztat III – 8 grudnia 2018
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Ogólna teoria systemów. Systemowe rozumienie rodziny – wykład i ćwiczenia.
Rodzina jako system naturalny – koncepcja Murraya Bowena – wykład.
Genogram jako narzędzie projekcyjne – ćwiczenia i omówienie.
Konstrukcja i interpretacja genogramu – omówienie.
Cykl życia rodzinnego – ćwiczenia i omówienie.
Koncepcja mitu rodzinnego A. Fereiry.
Kazuistyka – analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.

Warsztat IV – 19 stycznia 2019

mgr Małgorzata Wolska

Podejście transgeneracyjne – wykład.
Koncepcja ukrytych lojalności Ivana Boszormenyi-Nagy’a – wykład i ćwiczenia.
Koncepcja nieukończonej żałoby Normana Paula – wykład i ćwiczenia

Warsztat V – 9 lutego 2019
mgr Ryszard Izdebski

Komunikacja w rodzinie – przedstawiciele podejścia komunikacyjnego, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład i ćwiczenia.
Kazuistyka – analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.
Praca z kamerą.

Warsztat VI – 9 marca 2019
mgr Roma Ulasińska

Podejście strukturalne – przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład i ćwiczenia.
Kazuistyka – analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.
Pierwsze spotkanie z rodziną – rodzina symulowana – ćwiczenia.

Warsztat VII – 13 kwietnia 2019
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Podejście strategiczne – przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład i ćwiczenia. Szkoła mediolańska – przedstawiciele, rozwój podejścia.
Technika pytań cyrkularnych.
Analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.

Warsztat VIII – 18 maja 2019
mgr Roma Ulasińska

Podejście strategiczne – c.d.
Pierwszy wywiad z rodziną – ćwiczenia.
Pytania cyrkularne – ćwiczenia.
Analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.

Warsztat IX – 8 czerwca 2019
mgr Wanda Szaszkiewicz

Kryzys adolescencji – wykład.
Koncepcja delegowania i wiązania Helma Stierlina – wykład i ćwiczenia.
Rodzina z adolescentem – kazuistyka i ćwiczenia.

Warsztat X – 14 września 2019
mgr Małgorzata Wolska

Kryzys małżeński – wykład.
Kazuistyka – prezentacja procesu terapii małżeńskiej.
Kontakt terapeutyczny z małżeństwem w kryzysie – ćwiczenia.
Negocjacje rozwodowe.

II rok szkolenia:

Warsztat XI – 12 października 2019
mgr Małgorzata Wolska

Terapia małżeńska. Indywidualna praca z adolescentem w podejściu systemowym.

Warsztat XII – 16 listopada 2019
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Terapia rodzin w modelu teamu reflektującego
Wprowadzenie do terapii narracyjnej

Warsztat XIII – 7 grudnia 2019
mgr Wanda Szaszkiewicz

Praca z rodziną z nadużyciem seksualnym

Warsztat XIV – 11 stycznia 2020
mgr Ryszard Izdebski

Praca z rodziną z problemem przemocy

Warsztat XV – 1 lutego 2020
mgr Roma Ulasińska

Praca z rodziną z dzieckiem adoptowanym

Warsztat XVI – 7 marca 2020
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Leczenie zaburzeń jedzenia

Warsztat XVII – kwiecień 2020

Genogramy – praca własna

Warsztat XVIII – maj 2020

Genogramy – praca własna

Warsztat XIX – czerwiec 2020

Genogramy – praca własna

Warsztat XX – wrzesień 2020

Genogramy – praca własna

III rok szkolenia

Warsztat XXI – październik 2020

Superwizja

Warsztat XXII – listopad 2020

Superwizja

Warsztat XXIII – grudzień 2020

Superwizja

Warsztat XXIV – styczeń 2021

Superwizja

Warsztat XXV – luty 2021

Podsumowanie pracy z genogramem (w dwóch podgrupach);
podsumowanie i zakończenie kursu

Ankieta zgłoszeniowa

Zgłaszam udział w szkoleniu „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin; Kraków 2018

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez KFRP w celu realizacji przesłanego przeze mnie zgłoszenia kontaktowego.

All rights reserved © 2019. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid