Zgłoszenie udziału

Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin – Lublin 2017

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, lekarzy, a jego celem jest nabycie przez uczestników i rozwój następujących umiejętności:
• umiejętność diagnozy relacji rodzinnych;
• umiejętność rozumienia psychopatologii w kategoriach relacji rodzinnych;
• umiejętność prowadzenia konsultacji rodzinnej ze sprecyzowaniem celu terapii;
• umiejętność prowadzenia terapii pod superwizją;
• znajomość technik terapeutycznych i umiejętność adekwatnego ich zastosowania;
• znajomość zagadnień teoretycznych w zakresie systemowego rozumienia rodziny i terapii rodzin.
Szkolenie jest prowadzone przez pięcioro psychoterapeutów pracujących w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ – wszyscy mają długoletnią praktykę w zakresie systemowej terapii rodzin i posiadają certyfikat psychoterapeuty oraz certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownikiem naukowym szkolenia jest dr n. hum. Barbara Józefik, prof. CMUJ; pozostałe osoby prowadzące warsztaty to: mgr Wanda Szaszkiewicz, mgr Roma Ulasińska, mgr Małgorzata Wolska, mgr Ryszard Izdebski.
Czas trwania szkolenia obejmuje dwa i pół roku.
Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym, w skali rocznej jest to 10 weekendów. Zajęcia będą się odbywały w soboty w godzinach 12.00 – 18.00, oraz w niedziele w godz. 9.00 – 13.00. Miejsce przeprowadzenia zajęć – budynek ARCHEION w Lublinie.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 290 zł za jedne zajęcia weekendowe.

• Za sprawy organizacyjne odpowiedzialna jest Małgorzata Wolska (kontakt: 505-608-204; malgo.wolska@gmail.com) – zgłoszenia udziału proszę przysyłać drogą mailową

Program szkolenia:

I rok szkolenia:

Warsztat I – 16-17 września 2017
mgr Wanda Szaszkiewicz

Przedstawienie się uczestników, oczekiwania wobec szkolenia.
Prezentacja i omówienie programu szkolenia.
Kierunki psychoterapii – rys historyczny. Rozumienie człowieka w poszczególnych koncepcjach psychoterapeutycznych – wykład i ćwiczenia.
Zasady kontaktu terapeutycznego – nawiązanie relacji terapeutycznej zależnie od wieku, płci i problematyki pacjenta – seminarium i ćwiczenia.

Warsztat II – 7-8 października 2017
mgr Ryszard Izdebski

Fazy rozwoju relacji terapeutycznej, zjawisko oporu i przeniesienia.
Zasady kontaktu terapeutycznego – ćwiczenia.
Relacja terapeutyczna w pracy z rodziną – seminarium i ćwiczenia.
Rozwój terapii rodzin – rys historyczny, przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład.

Warsztat III – 18-19 listopada 2017
mgr Małgorzata Wolska

Podejście transgeneracyjne – wykład.
Koncepcja ukrytych lojalności Ivana Boszormenyi-Nagy’a – wykład i ćwiczenia.
Koncepcja nieukończonej żałoby Normana Paula – wykład i ćwiczenia

Warsztat IV – 9-10 grudnia 2017
dr hab. n. hum. Barbara Józefik, prof. UJ CM

Ogólna teoria systemów. Systemowe rozumienie rodziny – wykład i ćwiczenia.
Rodzina jako system naturalny – koncepcja Murraya Bowena – wykład.
Genogram jako narzędzie projekcyjne – ćwiczenia i omówienie.
Konstrukcja i interpretacja genogramu – omówienie.
Cykl życia rodzinnego – ćwiczenia i omówienie.
Koncepcja mitu rodzinnego A. Fereiry.
Kazuistyka – analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.

Warsztat V – 13-14 stycznia 2018
mgr Roma Ulasińska

Podejście strukturalne – przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład i ćwiczenia.
Kazuistyka – analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.
Pierwsze spotkanie z rodziną – rodzina symulowana – ćwiczenia.

Warsztat VI – 10-11 lutego 2018
mgr Ryszard Izdebski

Komunikacja w rodzinie – przedstawiciele podejścia komunikacyjnego, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład i ćwiczenia.
Kazuistyka – analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.
Praca z kamerą.

Warsztat VII – 10-11 marca 2018
dr hab. n. hum. Barbara Józefik, prof. UJ CM

Podejście strategiczne – przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii – wykład i ćwiczenia. Szkoła mediolańska – przedstawiciele, rozwój podejścia.
Technika pytań cyrkularnych.
Analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.

Warsztat VIII – 14-15 kwietnia 2018
mgr Roma Ulasińska

Podejście strategiczne – c.d.
Pierwszy wywiad z rodziną – ćwiczenia.
Pytania cyrkularne – ćwiczenia.
Analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na DVD.

Warsztat IX – 12-13 maja 2018
mgr Wanda Szaszkiewicz

Kryzys adolescencji – wykład.
Koncepcja delegowania i wiązania Helma Stierlina – wykład i ćwiczenia.
Rodzina z adolescentem – kazuistyka i ćwiczenia.

Warsztat X – 16-17 czerwca 2018
mgr Małgorzata Wolska

Kryzys małżeński – wykład.
Kazuistyka – prezentacja procesu terapii małżeńskiej.
Kontakt terapeutyczny z małżeństwem w kryzysie – ćwiczenia.
Negocjacje rozwodowe.

II rok szkolenia:

Warsztat XI – 8-9 września 2018
mgr Małgorzata Wolska

Terapia małżeńska. Indywidualna praca z adolescentem w podejściu systemowym.

Warsztat XII – 6-7 października 2018
dr hab. n. hum. Barbara Józefik, prof. UJ CM

Terapia rodzin w modelu teamu reflektującego
Wprowadzenie do terapii narracyjnej

Warsztat XIII – 17-18 listopada 2018
mgr Wanda Szaszkiewicz

Praca z rodziną z nadużyciem seksualnym

Warsztat XIV – 15-16 grudnia 2018
mgr Ryszard Izdebski

Praca z rodziną z problemem przemocy

Warsztat XV – styczeń 2019
mgr Roma Ulasińska

Praca z rodziną z dzieckiem adoptowanym

Warsztat XVI – luty 2019
dr hab. n. hum. Barbara Józefik, prof. UJ CM

Leczenie zaburzeń jedzenia

Warsztat XVII –

Genogramy – praca własna (w dwóch podgrupach)

Warsztat XVIII –

Genogramy – praca własna (w dwóch podgrupach)

Warsztat XIX –

Genogramy – praca własna (w dwóch podgrupach)

Warsztat XX –

Superwizja

III rok szkolenia

Warsztat XXI –

Superwizja

Warsztat XXII –

Superwizja

Warsztat XXIII –

Superwizja

Warsztat XXIV –

Superwizja

Warsztat XXV –

Podsumowanie pracy z genogramem (w dwóch podgrupach);
podsumowanie i zakończenie kursu

Ankieta zgłoszeniowa

Zgłaszam udział w szkoleniu „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin; Lublin 2017