Solidarność z uchodźcami

W kontekście zbliżającego się 15 października, który ogłoszony jest Dniem Solidarności z Uchodźcami pragniemy wyrazić nasze poparcie dla tych działań, które wspierają otwartą postawę wobec Uchodźców przyjeżdżających do naszego kraju a także wyrazić zaniepokojenie narastającą w polskim społeczeństwie falą lęku i wrogości adresowanej do osób opuszczających Syrię z powodu kataklizmu wojny rozpętanej w tym kraju.
Jako psychoterapeuci uważni na zjawiska psychiczne i społeczne uważamy za swój obowiązek zwrócić uwagę na te zjawiska, które z perspektywy etycznej, psychologicznej i społecznej są niebezpieczne.
• Niebezpieczne jest wzbudzanie lęku, wrogości wobec Innego (innego pod względem rasowym, wyznaniowym, narodowościowym czy orientacji seksualnej), szkodzi ono zarówno tym, którzy uruchamiają takie emocje jak i tym, którzy im ulegają.
• Agresywne odrzucanie innych, „hejtowanie” i myślenie o uchodźcach poprzez własne negatywne uprzedzenia jest łatwe do osiągnięcia, niestety raz uruchomione negatywne uczucia i postawy z trudem poddają się racjonalnym argumentom wyrządzając szkody w życiu społecznym zmniejszając poczuciu odpowiedzialności i ludzkiej solidarności. Z perspektywy psychologicznej jest to głęboko szkodliwe uczuciowo, duchowo i mentalnie.
• Degraduje to tak podstawowe wartości i dobra jak wartość więzi międzyludzkiej, wartość wrażliwości na innych, wartość otwartości emocjonalnej.
Nie jest zadaniem psychoterapeutów pouczać polityków czy społeczeństwo, co jest dobre a co złe. Nie można jednak pozostawać obojętnymi na zagrożenie złem, na jakie wszyscy jako obywatele jesteśmy narażeni.

Zarząd Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii
im. Profesor Marii Orwid i Rada Programowa Fundacji

All rights reserved © 2020. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid