Strona główna

Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid

Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii została powołana w 1991 roku jako pierwsza placówka w Polsce, której celem jest promowanie psychoterapii i pomoc w kształceniu się w tej dziedzinie. Szczególnym obszarem zainteresowania Fundacji jest rozwój terapii rodzin w Polsce.

Przewodniczącą Rady Fundacji była od 1991 r. do 2009 r. prof. dr hab. n. med. Maria Orwid. Po śmierci Pani Profesor Marii Orwid postanowiliśmy uczcić Jej pamięć poprzez nadanie Fundacji Jej imienia.

Dowiedz się więcej

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Najbliższe szkolenie

Temat:

„Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin”

Miejsce:

Lublin

TERMIN:

rozpoczęcie: 16-17 września 2017 r.

Zgłoś swój udział

Statut fundacji

1. Celem Fundacji jest stymulowanie rozwoju psychoterapii,
a w szczególności terapii rodziny.

2. Fundacja realizuje swe cele przede wszystkim przez:
a) organizowanie i prowadzenie szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych z zakresu p konferencji naukowych;
b) udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych;
c) prowadzenie i popieranie badań naukowych;
d) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej;
e) prowadzenie działalności leczniczej i szkoleniowej.

Czytaj dalej…

Informacja o szkoleniach

Głównym szkoleniem jest dwuipółletnie szkolenie “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin”.

Proponujemy również na zamówienie grupy osób lub instytucji szkolenia monotematyczne składające się z 1-3 warsztatów 8-10 godzinnych z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin, terapii par.

Organizujemy również grupy superwizyjne w Krakowie dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów.

Sprawdź szczegóły

Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii jako sponsor

Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii była jednym ze sponsorów konferencji naukowo-szkoleniowych:

- I Krakowska Konferencja poświęcona zaburzeniom odżywiania się – maj 2002 r.

- II Krakowska Konferencja poświęcona zaburzeniom odżywiania się – maj 2004 r.

- Konferencja szkoleniowa EFTA (European Family Therapy Association) – Kraków; czerwiec 2006 r.

- Konferencja „Anoreksja. Bulimia. Kultura, ciało, leczenie” – Kraków, 17-19.VI.2011 r.

- Konferencja w 40-lecie śmierci Antoniego Kępińskiego pt. „Myśląc: Kępiński” – Kraków, 2 czerwca 2012

Polecane strony

European Family Therapy Association – EFTA
http://www.europeanfamilytherapy.eu

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
http://www.sntr.org.pl

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ w Krakowie
http://www.kpdim.cm-uj.krakow.pl

Szkolenie systemowo-psychodynamiczne Fundacja Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków
http://psychoterapia-certyfikat.pl

Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin
http://www.pracownia-mm.pl